Vörösmarty Mihály összes versei

Ár: 5000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: *** Vörösmarty Mihály: összes versei
Oldalszám: 1171
Kiadás éve: 1961
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Magyar Helikon
Súly: 781 g
ISBN:


Fülszöveg

A Helikon Klasszikusok sorozatának Vörösmarty-kötete a kisebb költemények, az elbeszélő költemények és az ifjúkori versek teljes ismert anyagát tartalmazza. Kötetünk – a kritikai kiadás sajtó alá készítésével egy ütemben – a modern filológiai kutatások figyelembevételével készült, s így sok esetben megváltozott a költemények eddig ismert keletkezési évszáma, címe; több, eddig ismeretlen verssel és versváltozattal is kiegészült a kötet, melyet Horváth Károly rendezett sajtó alá. Vörösmarty pályafutását – utószóként – Szauer József esszéje tárja a nagyközönség elé.

Tartalom

1821
      A pókfi és szúnyog
      A hajdani nemesség emléke
      A szittya gyermekek
      A völgyi lakos
      Fergeteg dúl
      Emmihez
      Ídához (Ida mégy?)
      Klivényi barátomhoz
      Az elhaló remény
      Az 1821-diki tél
1822
      A zivatar
      Míg gondok nélkül…
      Az ifjú vitéz
      Alku a természettel
      A bujdosó gyilkos
      A bús vándor
      Az elhagyott
      Szomorú biztatás
      A csendes haló
      Az isteni jóság
      A koszorú
      A hamis alvó
      Rákóczy Bercsényinél Lengyel országban
      Álom és való
      Remény s emlékezet
      Egy széphez
      Nefelejts
      Gnómák
      Epret eszik Miklós…
      Szigetvár
      A csalogányhoz
      Lelkemhez
      Szerelmesek
      Villidal
      A reményhez
      A gőgös
      A gyötrődő (Ah nem, többé nem vidámít…)
      A szánakodóhoz
      A hajnalhoz
      Éltetője életemnek…
      Majd meglássuk – Uram…
      Aludjatok szép álmaim…
      Jolához
      A bonyhádi erdőben
      Bucsuzó
      Egyed Antalhoz (Elhagysz, elhagynak…)
      Teslér barátomhoz (Miként nyugatnak…)
      Egy barna csufolódó tréfásra
      Angyal Bandihoz
      Névnapi köszöntés (Csóka, holló, vén rigó nép)
      Virág Benedekhez
      Egyed Antalhoz (Mint vagy Egyed…)
      Teslér barátomhoz (Teslér, ki hitte…)
      Új kínok
      Egyedhez
      Volt tanítványaimhoz
      Toldy Csepelben
      A juhász és bojtár
      Helvilához
1823
      Egy festett nefelejts alá
      A fellegekhez
      Dámon panasza
      A pásztor leányok
      Myrtill és Daphne
      A bátortalan szerelem
      A hamis leányka
      Fehérvár
      A három egyesült fejedelmekre
      Cencihez
      A templomba záratásomkor
      Jeszenszky Miklóshoz
      A patvarista
      Egy cifrán készült meleg hüselőre
      Zotmund
      A virág
      A lanthoz
      A szerelmes (Hasztalan van olvasásom…)
      A tünődő
      Arria
      Nándorról
      Rejtett-szó
      Emlékkönyvbe (Byronból)
      Szebb az asszony, ha hamis
      Ártatlan lány éneke
      Mostani szép vers, és fellengős
      A hitlen
      Búcsú (Szép Etelka, kit szivembe…)
      Éjjel
      A bűnös sírverse
1924
      Az imádkozóhoz
      Álom
      Sejtés
      A gyáva gonosz
      A legjobb orvos
      Búcsú (Vesszen el, aki remeg küszöbén túlmenni…)
      A farkas
      Kis gyermek halálára
      Csaba szerelme
1825
      Árpád emeltetése
      A szellőhöz
      A szép leány
      Utóhang Cserhalomhoz
      András és Béla
      Aki ha Plútónál…
      Országgyülés
      Börzsönyben
      A bucsuzó
      A szerelmetlen
      Földi menny
1826
      Helvila halálán
      A szép virág
      Martialis után
      A plagiarius 1-3
      A szemek
      A szív temetése
      Mikes búja
      Csák (Mélyen alszik…)
      Kérelem
      Korpádi dala
1827
      A magyar költő
      Ének Hédervári Kontról
1828
      Verskoszorú
      Túri nője
      Zrínyi
      K. Matild dala
      K Matild számára
      Szilágyi és Hajmási
      A haldokló leány
      Egy világot…
      Szép az élet az erdőben…
      Rózsa voltál…
      Sír a szegény Pere…
      Azt gondoltam…
      Cáfolás
      Cipellőhöz
      Pásztorlány dala
      Párja nincs
      A gyászkendő
      A vándor madarak
      A törvény erejét…
      Mit te kivánsz tennem…
1829
      A buvár Kund
      Andor panasza
      Ilus panasza
      Sas és fogoly
      Az éj palástja…
      Toldi
      A szabadság büszke vára…
      Hedvig
      A csermelyhez
      Egy költőre
      Óda Karlsbádra
      Vitkovics emlékezete
      Haj, száj, szem
      A bús legény
      Puszta csárda
      Laboda kedve
      Ifjú, Leány. Három párbeszéd
1830
      Ártatlanság köntösében…
      Az öröm édes bor…
      Újesztendei szép kívánság
      Szép asszony
      A szeretők
      A váró ifjú
      Gábor diák
      Fekete szem
      Kék szem
      Az éjféli ház
      A hű szerető
      A tihanyi viszhang
      A hazafiak
      Rösly
      A siket lantos
      Sorvadozék, s vesztem…
      Két hivatal
      Egy kövér vendégfogadósra
      Mohács 1-2
      Pusztaszer
      Pázmán
      Egri bor
      Dobó
      Méh
      Remete sírja
      A várakozó
      Zrínyi a költő
      Két gyermek sírja
      Egy jámbor szerzetes sírverse 1-2
      Az újítás ellenségeihez
      Sziget
      Hűség (Lányka! miért az elázott arc…)
      V. Ferdinand királyhoz
      Kisfaludy Károly sírjára
      A gyászkíséret
      Csák (Fölkele Csák…)
1831
      V. Ferdinand felgyógyulásakor
      Vágy
      A hívtelenre
      A boldog
      A nándori toronyőr
      Az elzárkozott
      Jelenkori szerelem
      Buksihoz
      Hírkoszorú nélkül…
      A kérő
      Becskereki
      Tittel halálakor
      A haldokló
      Izmén sírjára
      Tűz és víz
      Bús emlék
      Szép és hű
      Szív
      Bús kert
      A puszta sír
      A magány
1832
      Salamon
      Magyarország címere
      A patakhoz
      A látogatók
      Az átok
      Aki merész…
      A szerelemhez
      Budai temető
1833
      Estele
      Az elhagyott leány
      Egy kibujdosott vég ohajtása
      Napoleon
      Klára Visegrádon
      A rózsa
      A lányka szobor előtt
      Virág és szerelem
      A csalfa lány
      Az elválók
      A szép szemek
      A szerető ohajtása
      Szent László
      Hunyadi halála
      Tükör
      A hivatlan dalosok
      Kisfaludy Károl emlékezete
      Az elhaló szerelem
      Az ősz bajnok I-III.
      Szép Ilonka I-III.
      A hős sírja
PÁLYALOMBOK
1829-1834
      Szamárdiák 1-9
      Calibán 1-3
      Ugrira
      A versmérték
      Turkai 1-2
      Láttalak a Helicon tetején…
      Liborci
      Zalán 1-2
      Almanach író
      Bojszi
      Toldy s Fenyéry
      Petőfi
      Éva 1-4
      Aranyos
      Múzsa ne nézz ide…
      CHL (Iróci)
      T
      Hogy meg ne sántulnál…
      …váry
      Fáy Andrásra 1-4
      Marti te a szintől… 1-2
      Most ez elég…
      Döbi
      D…G…ra
      Egy könyvnyomtatóra 1-6
      Az emberszív örvényei
      Kovacsóczy
      Élnél vagy halnál…
      Ugrottál, de azért…
      Gőthe-utánzó 1-3
      Czinkére 1-4
      Y Algebra 1-6
      Kolmár 1-2
      Fel pénzelt Erdély…
      Terhes
      …Vardynak 1-2
      Y
      Mimili
      Poszeszti
      Calibán. Felelet 1-7
      Tárnok
      Aspázia
      Gödör József 1-3
      Öklelgetsz bocikám…
      A butaság neked…
      Jó üti-kos lennél…
      Botlol szürke…
      Szókönyv-író 1-2
      Kenyérmezei diadal írójának 1-3
      Edvi
      Pörkezdő
      Fojni
      Tündérvölgy
      Kis Samu
      Vásárhelyi
      Máré vára
      Hát te diákúl irsz…
      Híres magyar-német költő
      Megfoganál, dagadott a bérc…
      Thewrewk Virágról 1-2
      Salamon 1-2
      Még ifjút, s szabadot…
      Calibán a festető
      Gondolatok a nap alatt
      Bústelekyre
      Handabasa 1-4
      Ebihal
      Cséplő
      Y 1-2
      Handabasák
      Magyar költők
      Ajándékok Szemere Pálnak
      Muzárion. Új folyam. I. füz. 411-461
      Muzárion loco citato
      Hová tavasz, te szép korunk vezére…?
      Megint Muzárion
      Az ostor beszél
      Sz…P…K…
      B…Pálnak 1-3
      Tízcsapás irójának
      Ugyan annak
      Rumynak
      A hontalannak
      Csaplovicsnak
      Szepyre
      Papp gyötrelme 1-2
      T…y…
      Élet, Udvardytól
      Zódonyi Ágnes irójának
      Ugyan annak
      H…ányi Pálnak
      Sz…rnek
      A "Különc" fordítójának
      Egy "Magyar poesis" irójának
      Az epigrammai musa, az irókhoz
1834
      Óva siess magyar…
      Rajta lovag!..
      A farkas és a bárány
      A két politikus
1835
      A hontalan
      Kemény Simon I-IV
      A rabló
      A túlvilági kép
      Hűség (A leányka mint madár…)
      A szép hajadon
      A kis leány baja
      Merj s indullj!…
      Széchenyihez
1836
      A jegyes sírja
      Gyász és remény
      Idához (Nem mondom, hogy szeretlek..)
      A holdhoz
      Melyik jobb?
      Egy képszoborra
      Győzni, előre magyar…
      B-né emlékkönyvébe
      A szegény anya
      Szózat
      Az elszánt
1837
      Berezsnyei emléke
      Az özvegy
      Sírvers (Egy özvegy…)
      Irvágy
      Az egerek
      A philosophus vackor
      Egy tanácsadóhoz
      Intés a vackorhoz
      Felforgatott menny…
      B. P. emlékkönyvébe
      A klastrom
      Nő s anya nyúgoszik itt…
      A féltékeny
      A színház mentője
      A magyartalan hölgyhöz
      Elhagyott anya
      Erdei madárka
1838
      Az elmaradók
      Pest mart. 13. 1838
      Az árvizi hajós
      Szállj jó lovam…
      A gát nem mindig akadály…
      Bátran előre lovag…
      Hír terem a pályán…
      Tréfa és való
      Hiba
      A sors adománya
      Álom és valóság
      Tanács
      Mosoly és gyötrelem
      F. E. kisasszony emlékkönyvébe
      Búcsú (Mit mondjak, mit ne mondjak…)
      A hű lovag I-VI.
1839
      Pipiske
      Késő vágy
      M… szemei
      Piros száj
      A megcsalt leány
      Ő
      L.-né emlékkönyvébe
      Emlékkönyvbe (Szólj, gondolj, tégy jót…)
      Sas
      Csalogány
      Sikináv
      A bátor nem örül nyugalomnak..
      Sírvers (Férj s atya nyúgoszik itt…)
      G.. L emlékkönyvébe
      A Guttenberg-albumba
      W. G emlékkönyvébe
      Emlékezet
      Vashámor
1840
      Emléksorok (Emlékek nélkül…)
      A vaddal köz italt…
      Sírvers (Hol van a gazdag erő…)
      Miss Pardoe emlékkönyvébe
      A kellem poharát
      Bátran fut versenyt…
      Midőn a nap…
      Borhűtőkre
      Liszt Ferenchez
1841
      Éj és csillag
      Az unalomhoz
      Petike
      Az élő szobor
      Világzaj
      Emléksorok 1-7
      Titka teremtésnek…
      Elszórta terhes fellegeit…
      Virág és pillangó
      Egy politicus költőhöz 1-16
      Vízgyógy
      A Krivánon
      Háládatlanság
      Az úri hölgyhöz
1842
      A szomju
      Laurához (Rádnézek, mert szeretlek…)
      Névnapi köszöntés, Laurához
      Névnapra
      Fóti dal
      Vég
      V. P. kisasszonynak
      Sírversek 1-6
      Az ifjú költő
      Ősök
      Ki a hamis?
      Feledés
      Mák Bandi
      A magyar hölgyekhez
      Haragszom rád
      Mese a rózsabimbórul
      Cs. M. kisasszonynak
      Sok baj
      Múlt, mely nem változol…
      Szög Kató
1843
      Laurához (Nagy szálka vagy szememben…)
      Ábránd
      A merengőhöz (Laurának)
      Keserű pohár
      Honszeretet
      A hazafi
      Szabad föld
      Becsületes ember…
      Tót deák dala
      Az elveszett ország
      Az anyátlan leányka
1844
      A katona I-VII.
      Tartson meg az isten…
      Hogy búdat gátolja Bugát…
      Rossz bor
      Dessewffy Aurél
      Hahnemann 1-2
      Feleségem szép és jó…
      Míg éltél, neveténk…
      Megyeri 1-2
      Kölcsey
      Tóth Lőrinc emlékkönyvébe
      Hubenayné I-II.
      Hányszor hallók…
      Mit csinálunk?
      Hymnus
      Gondolatok a könyvtárban
1845
      Madárhangok
      Három rege
      A szent ember I-III.
      Jó bor
      Kis leány sírjára I-II.
      Deák Ferenc
      A zalamegyeieknek
      Nem fáradsz-e… (Laurának)
1846
      A sors és a magyar ember
      Csík Ferke
      Az emberek I-VII.
      Ha gondolok reád
      Országháza
      Felirat
1847
      A nefelejtshez
      A szegény asszony könyve
      Vásárhelyi Pál sírkövére 1-2
      B. K…P… sírkövére
      Végivadék vagyok…
      E követ a végső…
      Mi baj?
      Forget not the field
      Jóslat
      István nádornak I-V.
      Cserhalom ez…
      Honfi! ha győztes apák…
1848
      Szabad sajtó
      Harci dal
      Légy buzgó, de szerény…
1849
      Setét eszmék borítják (Emlékkönyvbe)
      Átok
1850
      Előszó
1851
      Mért hagytál egyedül..
      Állítsátok az emléket…
      Építék s melyet…
      Álom volt-e, hogy…
      Vére szerint nem…
      Sírvers 1-3
1853
      Mint a földmívelő
1854
      Az ember élete
      Egy főúr sírkövére 1-3
      Gróf Battyány van itt…
      A vén cigány
1855
      Fogytán van a napod…
Elbeszélő költemények
      A hűség diadalma
      Zalán futása
      Cserhalom
      Tündérvölgy
      A délsziget
      Eger
      Széplak
      Magyarvár
      A rom
      A két szomszédvár
IFJÚKORI KÖLTEMÉNYEK
1816
      A virág leszakasztásakor
      A bialok közelítése
      A tavaszhoz
      Márs zászlója alatt szomorkodó jámborról
      A nyárról
      Az őszről
      Az élet időről
      A szerencse változásairól
      Uram atyán neve napjára
      Töredékek
      Epigrammák
      Még pirosúlt orcád…
      Lengedező széltől… I-II.
      Fordítás (Amit még tenger…)
      Versio: Minden erkölcs orcádon fénylik
      Mért nevezel…
      Bárki legyen…
      Vesztegeted felséges erőd…
      Ajánló versek
      Mint kezdjem levelem…
      Fordítás (Ovidiusból) I-II.
      Epistola Ima első levél Penelope Ulissesnek
      Zoltánról a főhatalom
      Proposita sententia
1817
      A közelgető veszedelmeknek iszonyu csapásit képzelő szívnek panaszai
      Titirus, Mopsus
      A rény nagy jutalom…
      Várjha hanyatlását kiki…
      Mint lebegő ladikor…
      Villám kardok közt…
      Titirus és Moeris
      Míg ifjúi virányid…
      Halhatatlan Isten…
      Horatius I. 5.
      Aki hazájának
      Aeole, vidd hírűl…
      Várna, Mohács, Rákos…
      Tégedet harc mezején…
      Hogy papucsos lettél…
      Hogy papucsos most…
      Óh fuss e kegyetlen földről…
      Mostoha állapatunk…
      Helynek leírása
      Ne szánj meg éltem…
      Amely érzések…
      A kegyetlen emberről
      Gygantomachia
      Kedvetlen a dal…
      Ékes leányzó…
      Megmentett Helicont…
      Éltünk hiúság talpain…
      Boldog az, aki…
      Semmise sem mehetünk…
      Az irígységhez
      Hála-adás
      Dóriai folyamok…
      Egykoron a kis egér…
      Kénye szerént…
      Öszvejövésünket levelemmel…
      Szűz arcád…
1817-1818
      Epigrammák, s némely rövid alagyák I-XXI
      A beteg hazafiakért
      Kérj te…
      Szívemből örülök…
      Sok vész riaszt…
      Végre köszöntésem…
      A havazó télnek szele…
      Czerczei barátomhoz
      Ezt a barátomnak…
      Kis szunyog…
      Atyám sírjához
      Ódák I-XVIII.
1818
      Szultánnak hamvazást ajánló török követhez
      Gyakran készültem…
      A babonás Sallayhoz
      Szonett egy barátomhoz
      Már hitlen Salamon…
      Horatius III. 3.
      Egy tavasz van…
      Pindár mértéke (szerint)
      Szerencsétlen…
      Mint vasad…
      Egy barátomhoz (A vigaság néked nem tetszett)
      Tégedet, aki velem…
      Udvardim! tova földre szakadt
      Udvardim! – nevemet ha talán nem vonta homályba
      Üdvöz légy békés liget…
      Feléd, Barátom…
      Fut, kerül engem…
      Borzadva jártam…
      Küldi köszöntését…
      Leander Heróhoz
      Egy barátomhoz (Jár hevesebb szekerén…)
      Egy boldogtalannak panasza (Már siet hátra napunk…)
      A vándor élet…
      Tégedet, aki reánk…
      Hát én végre neked…
      Drága tanítóm! Mit nyújtsak…
      A merész halandókat
      A szép halálnak…
      Ki fogja méltán…
      Őszre hanyatló napokban…
1819
      Kisded bokrokkal…
      Ekkor megszabadúlsz…
      Epigrammák I-III.
      Háborog a tenger…
      Nyájas tekíntetednek…
      Miként rebegjen… I-II.
      S ím egy lenge Zefir…
      Hogy korosabb idején…
      Ti Felsők nem ügyeltek-e…
      Minden szív nélkül…
      Már a földövező tenger…
      A fő boldogság…
      Fordítsd felém, oh Delia…
      Derítsd vezérlő csillagodat…
      A szokott úton repeső örömnek…
      Edyllion
      Egy bolldogtalannak panasza (Ah hova, ah nagy Egek)
      Dúlja el boldog napom…
      Rege a hajdaniságból
      Egykoron egy kapitány…
      Tisztúl ködéből…
      Fiad, barátom, a hadi életet… I-II.
      Csattog az öldöklő viadalban…
      Ifjúi ábrándozás
      Villám fegyverrel…
      A korcsokhoz
      Klivényihez
      Boldogok a gyengék…
1820
      T. Czinke úrnak
      A régi üdők emlékezete
      Hucskó
      Sonett
      Kútirás
      Egy Váras, és Pásztorleány
      Pórdal
      Az elmenőhöz
      Egy korán haló végszava
      Aki nem tud…
      A bujdosó
      A szerelmes (Hah kié vagy most…)
      A gyötrődő (Hajt keservem…)
      A jövőnek szép reményit…
      Az életgyülölőnek kettős panasza 1-2.
      Rabulához
      Az Ifjúság és Ártatlanság
      Csendes vollt az üdő
Utószó (Szauder József)
Jegyzet
Betűrendes címmutató

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: ,
Kategória: Vörösmarty Mihály

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)