[eladva] Új aranyhárfa

VERSEK GYÜLEKEZETI ÉS KERESZTYÉN CSALÁDI ALKALMAKRA

ELADVA!

Állapot: **** Új aranyhárfa
Oldalszám: 441
Kiadás éve: 1987
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya
Súly: 921 g
ISBN: 963-300-195-1


Előszó:

Ma már kevesek előtt ismeretes, hogy több mint fél évszázaddal ezelőtt (Sylvester Nyomda, 1929) gyülekezeteinkben nagy népszerűségre szert tevő könyv jelent meg Aranyhárfa címmel, az Országos Református Lelkész-Egyesület kiadásában. A kötet, mely az egyházi élet gyakorlati segédkönyveinek első köteteként látott napvilágot, a vallásos költemények gyűjteménye alcímet viselte. Összeállítója és sajtó alá rendezője Halmi János teológiai magántanár, gyömrői lelkész volt. A szerkesztő az elmúlt négy évszázad klasszikusaitól, javarészt azonban kortárs, divatos verselőktől, főleg egyházi munkásoktól, lelkészektől, lelkésznéktől és kisebb részben külföldi szerzőktől válogatott, többek között a Szentháromságot és az egyházi évet alapul vevő tematikához. Az idő, sajnos, a versek nagyobb részét kirostálta, de ennek ellenére hasznos és követendő ötletet valósított meg Halmi János. Mostani kötetünkkel folytatni és felújítani kívánjuk elődünk munkáját. Ezért a gyülekezeti tagjaink egy részében még visszacsengő eredeti címet felhasználjuk emlékeztetőül.

Tartalom:

“…Ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák”
   Advent – Isten-keresés, kétely
      Sárközi György: Siralom
      Horváth Imre: Honnan tudnám?
      Várnai Zseni: Szavak a nagy ismeretlenhez
      Ady Endre: Az Isten-kereső lárma
      Babits Mihály: Ádáz kutyám
      József Attila: A kutya
      Reményik Sándor: Istenarc
      Gulyás Pál: Mit akar a világ?
      Szécsi Margit: Körülötted bolyongok
      Káldi János: Hogyan fejthetné meg
      Zelk Zoltán: Felej, ha vagy!…
      Parancs János: Mégis
      Szabó Lőrinc: Szédület
      Babits Mihály: Az elbocsátott vad
      Baka István: Dalok harmincévesen (1.)
      Rónay György: Advent első vasárnapja
      Gömöri György: Egy nap
      Kassák Lajos: Fohász a csillagokhoz
      Kassák Lajos: Bajlódás az apával
      Illyés Gyula: Magamban
      Kormos István: Mozsár
      Juhász Ferenc: A sejtelem harangjai
      Kiss Benedek: Saul
      József Attila: Nem emel föl
      Dsida Jenő: Hálóing nélkül
      Mező Ferenc: Örök advent
      Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben
      Szabó Lőrinc: A szelíd tanítvány
      Keresztury Dezső: Esti imádság
      Pálos Rozita: Fohász
      Szabó Lőrinc: Megint vas-korban (Részlet)
      Juhász Gyula: Utolsó imádság
      Baja Mihály: Adventben
      Kacsó Sándor: Advent a lágerben
      Bede Anna: Advent
      Szabolcska Mihály: Adventi ének
      Bódás János: Ádvent…
      Dömötör Ilona: Karácsony, várlak!
„Az ige testté lett”
   Karácsony
      Ady Endre: Karácsony (Harang csendül…)
      Nagy Gáspár: Hótalan a hegyek inge
      Váci Mihály: Betlehemes
      Bartis Ferenc: Karácsonyi regős ének
      Csanádi Imre: Karácsony angyalai
      Sinka István: Karácsonyi ének
      Juhász Gyula: Karácsonyi ének
      Babits Mihály: Karácsonyi ének
      Bari Károly: Karácsony
      Reményik Sándor: János evangéliuma
      Karinthy Frigyes: Az Ige így született
      Szilágyi Domokos: Dávid unokája
      Rónay György: Betlehem
      Tótfalusy István: Karácsonyi leoninusok
      Juhász Gyula: Betlehemes ének
      Dsida Jenő: A Gyermek dicsérete
      Ady Endre: Kis, karácsonyi ének
      Bódás János: Nem akadt hely
      Szabolcska Mihály: Betlehemben
      József Attila: Betlehemi királyok
      Áprily Lajos: Karácson-est
      Muraközy Gyula: Karácsonyi legenda
      Lakatos István: Karácsony
      Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel…
      Utassy József: Karácsonyfa
      Szász Károly: Karácson
      Tompa Mihály: Karácson estéjén
      Baja Mihály: Karácsonyest otthon
      Szabó Endre: Karácsonykor
      Szirmai Endre: Karácsony…
      Falu Tamás: Karácsonyi ének
      Dutka Ákos: Karácsony
      Gyurkovics Tibor: Karácsony
      Kassák Lajos: Téli barázdák (Részlet)
      Nagy László: A karácsonyfás ember
      Toldalagi Pál: Gyermekkoromban volt ilyen
      Görgey Gábor: Falusi karácsony
      Szabó Magda: Karácsony
      Szécsi Margit: Karácsony
      Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony…
      Falu Tamás: Karácsonyeste
      Mózsi Ferenc: Karácsonyi ima
„Életem ideje kezedben van”
   Óév, újév – gondviselés, kegyelem, hála
      Tompa Mihály: Az esztendő végén
      Szabolcska Mihály: Év utólján
      Medgyes Lajos: Az év utolsó estéjén
      Garai Gábor: “Én lelkem mire csüggedsz el”
      Vajda János: Hajón
      Áprily Lajos: Szilveszter
      Tompa László: Leszámolás elveszett napokkal
      Baja Mihály: Örök világ
      Szöllősy István: Ajándék
      Képes Géza: A XC. zsoltár
      Székács József: Újévkor
      Füst Milán: Kántorböjt
      Szabolcska Mihály: Ének az újévben
      Rákos Sándor: Az új esztendőhöz
      Nagy László: Adjon az Isten
      Arany János: Alkalmi vers
      Csokonai Vitéz Mihály: Jót kívánás
      Rudnyánszky Gyula: Isten áldása
      Bódás János: Minden javunkra van
      Áprily Lajos: Biztató vers
      Tóth Endre: Valaki véd
      Falu Tamás: Valaki
      Weöres Sándor: Prae-existencia (Orbis Pictus)
      Gellért Sándor: Virraszt az Isten
      Juhász Gyula: Predesztináció
      Babits Mihály: Zsoltár férfihangra
      Lévay József: Gondviselő jó atyám vagy
      Reményik Sándor: Kegyelem
      Jékely Zoltán: Angyalfia
      Zelk Zoltán: Kegyelem
      Fükő Dezső: Vallomás
      Fodor József: Te tudod, hogy alázatos vagyok
      Berde Mária: Törvény
      Hajnal Anna: Kegyelem
      Bródy László: Zsoltár az örök kegyelemről
      Sík Sándor: Te Deum
      Pósa Lajos: Mennyben lakó én Istenem
      Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm
      Berzsenyi Dániel: Fohászkodás
      József Attila: Isten (Láttam, Uram…)
      Reviczky Gyula: Isten
      Rónay György: Jelenlét
      Weöres Sándor: Egysoros vers
      Áprily Lajos: Jehova
      Weöres Sándor: Ima
      Csukás István: Mikor a költők
      Áprily Lajos: Menedék
      Bede Anna: Fohász
„Szüntelen imádkozzatok”
   Egyetemes imahét, bűnbánati és böjti alkalmak
      Képes Géza: A XLII. zsoltár
      Berde Mária: Imádság imádságért
      Tóth Árpád: Krisztus-képre
      Füst Milán: Magyar könyörgés
      Weöres Sándor: Vonj sugaradba
      Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva
      Hajnal Anna: Mondd, mit adjak neked
      Ady Endre: Szelíd, esti imádság
      József Attila: Csöndes estéli zsoltár
      Juhász Gyula: Könyörgés a szabadulásért
      Áprily Lajos: Lassú szárnyon
      Buda Ferenc: Szólásért való ének
      Weöres Sándor: Zsoltár
      Somlyó Zoltán: A szűk Könyök uccán
      Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám
      Ady Endre: Egy kevésnyi jóságért
      Szemlér Ferenc: Könyörgés szelídségért
      Reményik Sándor: Ne ítélj
      Székely Magda: Zsoltár
      Sík Sándor: Ments meg Uram!
      Reményik Sándor: Gyógyíts meg!
      Petrőczi Éva: Jób könyvéből
      Parancs János: De profundis
      Juhász Ferenc: Könyörgés középszerért…
      Vihar Béla: Egy eretnek esti éneke
      Jékely Zoltán: Pogány imaszándék
      Szép Ernő: Imádság
      Györe Imre: Fohász
      Oláh Gábor: Kiáltok a mélységből
      Füst Milán: Zsoltár
      Dsida Jenő: Sírvers
      Pilinszky János: Panasz
      Nádasdi Éva: Zsoltár
      Fodor József: Kiáltás el-nem múlásért
      Falu Tamás: Imádság előre
      Károlyi Amy: Öreg gyermekek fohásza
      Kozma Andor: Vágyak netovábbja
      Juhász Gyula: Imádság a gyűlölködőkért
      Szent-Györgyi Albert: Psalmus humanus
„A teljes írás Istentől ihletett”
   Bibliavasárnap – egyházi sajtó
      Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába
      Szabolcska Mihály: Nehéz órában
      Bódás János: Biblia
      Vékey Tamás: Az Írás
      Bódás János: A Bibliám
      Túrmezei Erzsébet: Öreg Biblia
      Reviczky Gyula: Imakönyvem
      Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve
      Garay János: Vásárfia
      Pilinszky János: Introitusz
      Hajdú Zoltán: Károli Gáspár
      Reményik Sándor: A fordító
      Szász Károly: Károli Gáspár szobra előtt
      Bódás János: Károli Gáspár emlékezete
      Bódás János: Zsoltáros prédikátor
      Veress Miklós: A CLIII. zsoltár
      Vékey Tamás: Szenci Molnár Albert emlékére
      Áprily Lajos: Beszélgetés a földdel
      Káldi János: Kecskeméti Vég Mihály
„Példát adtam néktek”
   Jézus cselekedetei – Tanítások
      Gyurkovics Tibor: Próba
      Szép Ernő: Jézus Krisztus
      Puszta Sándor: Hegyibeszéd
      Pálos Rozita: Farizeusok
      Dsida Jenő: Könyörgés csodáért
      Benjámin László: Krisztus a piacon
      Reményik Sándor: Csendes csodák
      Vasadi Péter: Jairus lánya
      Áprily Lajos: Bartimeus
      Pákolitz István: Magdolna
      Sinka István: Jézus örökre elhagyja Názáretet
      Mécs László: A tékozló fiú hazatér
      Puszta Sándor: Tékozló fiú
      Devecseri Gábor: Hazamegyek I.
      Rába György: Világjárás (Rovások)
      Reményik Sándor: Idegen vendég a kánai menyegzőn
      Reményik Sándor: Lefelé menet
      Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz
      Csorba Győző: Hogy példa is lehessünk
      Áprily Lajos: Vándor
      Szabédi László: Kezed ha bántott
      Gyulai Pál: Tanács
      Keresztury Dezső: Tanács
      Szabó Lőrinc: Szövetség
      Dsida Jenő: Legyetek őszinték
      Dsida Jenő: Légy szent, fiacskám!
      Endrődi Sándor: Az igaz szó
      Sárközi György: Parancs
      Kosztolányi Dezső: Vigyázz
      Horváth Imre: Átkos a föld
      Dsida Jenő: Tekintet nélkül
      Lévay József: Türelem
      Csokonai Vitéz Mihály: A hízelkedő
      Berda József: Vallomás
      Határ Győző: Hűség
      Parancs János: Tanácsok
      Illyés Gyula: Szüret felé
      Petőfi Sándor: Mi a dicsőség?
      Kannás Alajos: Hallgatni
      Dsida Jenő: A föld és az ember megmarad
      Bejámin László: Emléknél többek
      Jékely Zoltán: Csillagnézés
      Petőfi Sándor: Ha férfi vagy, légy férfi
      Kazinczy Ferenc: Híven szeretni
      Kazinczy Ferenc: Férfilélek
      Váci Mihály: Még nem elég!
      Endrődi Sándor: Párbeszéd
      Szabolcska Mihály: Imádság idején
      Arany János: Fiamnak
      Tompa Mihály: A világlátó
      Karinthy Frigyes: Méné, tekel
      Rónay György: Fiamhoz
      Kiss Tamás: A Példabeszédek Könyvéből
      Szabó Lőrinc: Isten
      Áprily Lajos: Haza
„Szenvedett érettetek”
   Virágvasárnaptól – feltámadásig
      Muraközy Gyula: Tanítvány a kapuban
      Turcsány Péter: Virágvasárnap
      Kádár Imre: Virágvasárnapon
      Kassák Lajos: Úrnapja
      Pákolitz István: Palmarum
      Bódás János: Virágvasárnap
      Pákolitz István: Getszemáné
      Dsida Jenő: Nagycsütörtök
      Dsida Jenő: Nagycsütörtökön
      Albert Zsuzsa: Feltámadás előtt
      Bárdosi Németh János: Olajfák hegyén
      Berde Mária: Üzentél, Klaudia
      Reményik Sándor: Pilatus
      Juhász Gyula: Simon Péter
      Vas István: Kakasszó
      Bözödi György: Ne kérdezzél
      Pákolitz István: Péter
      Túrmezei Erzsébet: Meddig?
      Tóth Árpád: Tetemrehívás
      Németh László: Nagypénteken
      Weöres Sándor: Mária siralma
      Vas István: A Béke-téri Krisztus
      Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn
      Illyés Gyula: A kálváriára
      Tóth Árpád: Isten oltó-kése
      Rónay György: Deres
      Áprily Lajos: A szenvedő
      Reményik Sándor: Kétféle fájdalom
      Kosztolányi Dezső: A vad kovács
      József Attila: Bukj föl az árból
      Pálos Rozita: Kép
      Devecseri Gábor: Krisztustövis
      József Attila: Istenjárás
      Reviczky Gyula: Ne vádoljátok
      Jékely Zoltán: Imádság
      Babits Mihály: Psychoanalysis christiana
      Rolla Margit: Én Istenem!
      Fejes István: Egyedüli reményem
      Ady Endre: A nagy Hitető
      Rónay György: Este a Golgotán
      Keresztury Dezső: Vigasztaló
      Túrmezei Erzsébet: Nagyszombat reggel
„Feltámadott az Úr bizonnyal”
   Húsvét – bizonyságtétel
      Ady Endre: A szép Húsvét
      Baja Mihály: Husvéti ének
      Kassák Lajos: Harangszó
      Kunszery Gyula: Húsvéti fák
      Nemes Nagy Ágnes: A tárgy fölött
      Kovács István: Feltámadás
      Rónay György: A hét első napján
      Vas István: A rostirónt letettem
      Bódás János: Húsvéti hit
      Pilinszky János: Harmadnapon
      Vas István: Húsvéti ének a testről
      Dsida Jenő: A húsvét dícsérete
      Túrmezei Erzsébet: Hétköznapok húsvéti fényben
      Mezei Balázs: Naplórészlet
      Ady Endre: Az Úr érkezése
      Ady Endre: “Ádám, hol vagy?”
      Tornai József: Ádám, hol vagy?
      Telekes Béla: Az én husvétom
      Juhász Gyula: De profundis
      Tűz Tamás: Először szemem színét
      Németh László: Én az Istent sosem kerestem
      Kassák Lajos: Engesztelődő bánat
      Albert Zsuzsa: Pál
      József Attila: Isten (Hogyha golyóznak a gyerekek…)
      József Attila: Istenem
      Csorba Győző: Meleg tenyérben
      Zelk Zoltán: Mert így igaz
      Kiss Tamás: Curriculum vitae
„És megtelének mindnyájan szentlélekkel”
   Pünkösdi ünnepkör, konfirmáció; Krisztus-követés, küldetés
      Bódás János: A mennybement Jézushoz
      Gulyás Pál: Az Evangélium elé
      Muraközy Gyula: Új pünkösdi imádság
      Túrmezei Erzsébet: Várjuk Szentlelkedet!
      Bódás János: Imádság Szentlélekért
      Baja Mihály: Szentlélek Isten
      Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás
      Reviczky Gyula: Pünkösd
      Kassák Lajos: A galamb ünnepe
      Fodor András: Pünkösd
      Kunszery Gyula: Pünkösd
      Csanádi Imre: Kikeleti kánta
      Szabó Lőrinc: Fény
      Ady Endre: Seregély és galamb
      Reviczky Gyula: Pán halála
      Reményik Sándor: Fáklya verem előtt
      Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről
      Weöres Sándor: Ha majd testemre rög borúl
      Reményik Sándor: Akarom
      Ady Endre: Volt egy Jézus
      Endrődi Sándor: Kövessük Őt
      Rába György: Visszanézve
      Puszta Sándor: Fölajánlás
      Ábrányi Emil: Diligis me?
      Bódás János: Konfirmációra
      Túrmezei Erzsébet: Most élni – küldetés!
      Mezei András: Ráhallás
      Mécs László: Meteor
      Fodor József: Próféta
      Endrődi Sándor: Te küldtél engemet
      Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványhoz
      Reményik Sándor: Az ige
      Babits Mihály: Jónás imája
      Vihar Béla: Babits Jónás könyvéhez
      Csorba Győző: Babits-apokrif
      Csanád Béla: Zsoltár
      Karinthy Frigyes: Előszó
      Bárdosi Németh János: Síphang
      Kalász Márton: Kéregminták
      Sándor Ernő: Jeremiással mondom
      Sárközi György: Mindhalálig
      Pákolitz István: Se több, se kevesebb
„Egymás terhét hordozátok”
   Diakóniai alkalmak
      Dsida Jenő: Menni kellene házról házra
      Tóth Árpád: Lélektől lélekig
      Sárközi György: A szeretet himnusza
      Szabó Lőrinc: Biztató a tavaszban
      Zelk Zoltán: Mint kiscsibék
      Szabolcska Mihály: Ünnepnapok
      Illyés Gyula: Az őszi Tihanyból (Sokszoros szeretet)
      Endrődi Sándor: A szeretetről
      Pákolitz István: Gyökér
      Garai Gábor: Példázat a szeretetről
      Dobos Hajnal: Áldott legyél
      Pálos Rozita: János apostol
      Csuka Zoltán: A szótlan szeretet
      Oravecz Imre: Eototo és Aholi a szeretetről I.
      Rolla Margit: “Egymás terhét hordozzátok”
      Muraközy Gyula: Az erő
      Reményik Sándor: És a szívem is elhagyott
      Dsida Jenő: Kezemben tartom a szívedet
      Bóka László: Nagyobb a szeretet
      Farkas Árpád: Itthoni Hamlet
      Ady Endre: Jóság síró vágya
      Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag
      Képes Géza: Igen de…
      Rab Zsuzsa: Vaspántok
      Kozma Andor: Jézus a vendég
      Parancs János: A szegénységről
      Sík Sándor: Mosolygó gyermek
      Sulyok Gizella: Jegenye
      Ozsvald Árpád: Búzaszem
      Rákos Sándor: Kenyér
      Garai Gábor: Artisták
      Illyés Gyula: Sebesültek
      Csorba Győző: Villanás
      Muraközy Gyula: A Nő
      Kosztolányi Dezső: Özvegy a villamosban
      Karácsony Sándor: Nagy leszámolás
      Illyés Gyula: Szörnyű fegyver
      Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (Részlet)
      Endrődi Sándor: Ha látok nyomorultat
      Szabolcska Mihály: Hegyi beszéd
      Petrőcz Mária: Beérett a termés
      Nádasdi Éva: Újfajta vendégség
      Somlyó György: Mese arról, ki hogyan szeret
„Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját”
   A keresztyén család alkalmai – születés, keresztelés, gyermeknap, anyáknapja, szülők, hitvestársak és nagyszülők tisztelete
      Szász Károly: Fiam születésekor
      Illyés Gyula: Újszülött
      Várnai Zseni: …Be szép
      Kerényi Grácia: Köszöntő
      Szász Károly: A jó tündér
      Várnai Zseni: Fiam
      Bódás János: Keresztelő
      Kaffka Margit: Petike jár
      Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én
      Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz
      Illyés Gyula: Megbántott gyermek
      Szép Ernő: Gyermekjáték
      Arany János: Családi kör
      Csorba Győző: Mind a három
      Petőfi Sándor: A téli esték
      Tompa Mihály: Itthon vagyok
      Arany János: Itthon
      Petőfi Sándor: Fekete kenyér
      Zilahy Lajos: A régi ház küszöbén
      Juhász Ferenc: Ibolyaszemű
      Erdélyi János: A család
      Fekete Lajos: Gyümölcséréskor
      Fodor András: A család
      Gyurkovics Tibor: Otthon I.
      Kiss Jenő: Az első vacsora
      Petőfi Sándor: Egy estém otthon
      Petőfi Sándor: István öcsémhez
      Hervay Gizella: Leltár
      Pósa Lajos: A szülőkért
      Endrődi Sándor: Kis imádság a szülőkért
      Reményik Sándor: Ének anyámról
      Raktó József: Zsoltár
      Dsida Jenő: Hálaadás
      Oravecz Imre: Amelyben köszönetet mond anyjának, Sakvaitivának
      Falu Tamás: Anyád
      Erdélyi József: Anyai szó
      Csanád Béla: Anyám szeme
      Ágh István: Virágosat álmodtam
      Balogh Balázs: Tett a dolgát
      Mécs László: A királyfi három bánata
      József Attila: Mama
      Petőfi Sándor: Füstbe ment terv
      Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából (Részlet)
      Csoóri Sándor: Anyám szavai
      Nagy László. Anyakép
      Szász Károly: Szép öreg asszony
      Kosztolányi Dezső: Fényes koszorú
      Szabó Lőrinc: Az Anyák
      Juhász Gyula: Édesanyám
      Tóth István: Egyre tisztábban
      Árpily Lajos: Féltél, anyám?
      Tompa László: Anyám kinéz az ablakon
      Várnai Zseni: Mama
      Muraközy Gyula: Az anya
      Bosnyák Sándor: Anyám szavai
      Szabolcska Mihály: Édesanyák
      Bárdosi Németh János: Apám
      Ady Endre: Proletár fiú verse
      Dutka Ákos: Apám
      Petőfi Sándor: A jó öreg kocsmáros
      Takáts Gyula: Mit apám tanított
      Kosztolányi Dezső: Tanár az én apám
      Bartis Ferenc: Apám keze
      Juhász Ferenc: A vén fa alatt
      Gulyás Pál: Apám
      Tóth István: Elégia apámról
      Váci Mihály: Apámról
      Áprily Lajos: Az apa
      Kis János: A megelégedő házastárs
      Tompa Mihály: Ha…
      Illyés Gyula: A feleségnek
      Kosztolányi Dezső: Februári óda
      Rónay György: Kettős arckép
      Képes Géza: Te vagy
      Benjámin László: Két évtized
      Várnai Zseni: Kései vallomás
      Juhász Ferenc: Levéltöredék a távoli hitveshez
      Radnóti Miklós: Levél a hitveshez
      Ady Endre: Őrizem a szemed
      Pákolitz István: Naponként
      Tompa Mihály: A gazdag
      Csanády János: Az a zsoltáros ének
      Dsida Jenő: A csemetefa éneke
„Boldogok a békét teremtők”
   Békeszolgálati alkalmak, Hirosima-vasárnap
      Radnóti Miklós: Himnusz a békéről
      Berda József: Békességet
      Juhász Gyula: Béke
      Csokonai Vitéz Mihály: A békesség
      Babits Mihály: Husvét előtt
      Juhász Gyula: Szikratávirat
      Hervay Gizella. Fiam mondta
      Rákos Sándor: Himnusz a békéhez
      Babits Mihály: Ne ily halált, ne ily harcot!
      Hajnal Anna: Ember (A Napihírek ciklusból)
      Áprily Lajos: Szállj, Ábel füstje
      Áprily Lajos: Kiáltás
      Várnai Zseni: Az atomkorszak küszöbén
      Kopré József: Kataklizma
      Képes Géza: Ámen
      Csuka Zoltán: Atombomba a diófám alatt
      Jékely Zoltán: Háborúból
      Csoóri Sándor: Fehérség
      Csorba Győző: Béke
      Kassák Lajos: Szóljunk a békéről
      Tóth Endre: Déli harangszó
      Bóka László: Minden ember
      Bényei József: Ha majd
      Bárdosi Németh János: Békepohár
      Csuka Zoltán: Csendes esti fohász
      Horváth Imre: Lépésenként
      Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra
      Babits Mihály: Miatyánk, 1914
      Rab Zsuzsa: Miatyánk
      Lesznai Anna: Miatyánk (Részlet)
      Reviczky Gyula: Miatyánk
      Ady Endre: Az Uraknak Ura
      Keresztury Dezső: Imádság békességért
      Kiss Tamás: Ó, hidak, hidak, hidak
      Reményik Sándor: Békesség Istentől
      Juhász Géza: Jöhet új Apokalipszis
      Harsányi Lajos: Nem kötök békét
      Bözödi György: Béke
      Pálos Rozita: Hányan
      Ady Endre: Imádság háború után
      Dobos Hajnal: Teljes leszerelés
      Magyari Lajos: Üzenet
„…Hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk”
   Nép- és hazaszeretet
      Kölcsey Ferenc: Himnusz
      Vörösmarty Mihály: Szózat
      Simonyi Imre: Rendületlenül
      Jékely Zoltán: A Missa pro pauperibus hallgatása közben
      Ratkó József: Jelek
      Petőfi Sándor: Nemzeti dal
      Utassy József: Szavam
      József Attila: Levegőt!
      Arany János: Az örökség
      Babits Mihály: Ezerkilencszáznegyven (Részlet)
      Radnóti Miklós: Nem tudhatom
      Utassy József: Magyarország!
      Tornai József: Vannak magyarok
      Simon István: Őseim
      Tompa Mihály: A gólyához
      Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa
      Tompa Mihály: A madár, fiaihoz
      Nagy László: Repülő
      Ady Endre: A föl-földobott kő
      Petőfi Sándor: Magyar vagyok
      Váci Mihály: Sarkcsillagom!
      Pilinszky János: Háromszínű lobogó
      Nemes Nagy Ágnes: Párbeszéd
      Kányádi Sándor: Mikor szülőföldje határát megpillantja
      Molnár László: Szülőföld-szerelem
      Fodor András: Idegenből haza
      Balázs Béla: Kegyelem!
      Buda Ferenc: Holt számból búzaszál
      Vas István: Titok
      Ábrányi Emil: Magyar nyelv
      Kányádi Sándor: Játszva magyarul
      Garai Gábor: Magyarul
      Füst Milán: A magyarokhoz
      József Attila: Bús magyar éneke
      Vörösmarty Mihály: Honszeretet
      Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz
      Kölcsey Ferenc: Huszt
      Kisfaludy Károly: A hazafi
      Kölcsey Ferenc: Emléklapra
      Kiss Jenő: Folyó és tó
      Szabó Lőrinc: Sokat tud az én kezem
      Kovács Vilmos: Verecke
      Lászlóffy Aladár: Szülőföldem
      Nagy László: Betűk gyászőrsége
      Magyari Lajos: Nem a fenyők
      Gál Sándor: Könyörgés
      Bóka László: Igazság és szeretet
      Váci Mihály: Egy-rangú nép
      Babits Mihály: Hazám!
      Sumonyi Zoltán: Augusztusi elégia (Részlet)
      Szabó Lőrinc: Föld
„Műveljétek és őrizzétek azt”
   Új kenyér és új bor úrvacsorai hálaadó alkalmai; a munka becsülete
      Tompa Mihály: Úrvacsorai ének
      Kádár Ferenc: Úrvacsora
      Juhász Gyula: Az utolsó vacsora
      Ady Endre: Egy régi Kálvin-templomban
      Babits Mihály: Eucharistia
      Mezei András: Példa
      Kányádi Sándor: A XC. zsoltár
      Bódás János: Úrvacsora
      Áprily Lajos: Egy pohár bor
      Rónay György: Megkezdődik
      Nagy Imre: Aratók éje
      Bárdosi Németh János: Aratáskor
      Szemere Pál: Aratáskor
      Pósa Lajos: Nyárban
      Képes Géza: A LXV. zsoltár
      Lévay József: Terített asztal
      Bárdosi Németh János: Kepék
      Horváth Imre: Kalászok panasza
      Kacsó Sándor: Cséplés
      Bódás János: Új kenyér
      Fehér Ferenc: Földre hullt kenyér
      Szabó Lőrinc: Kenyér
      Simon István: Kenyér
      Kassák Lajos: Dal a kenyérről
      Falu Tamás: Házi kenyér
      Kiss Géza: Kenyér
      Pósa Lajos: Ősszel
      Kassák Lajos: Szeptemberi sugarak
      Dömötör Ilona: Szöllővirág
      Bárdosi Németh János: Évszakok
      Bartalis János: A mezők áldása
      Bódás János: Rozsdásodik a lomb
      Ölbey Irén: Szőlő és kenyér
      Károlyi Amy: Újbor
      Takáts Gyula: Légy áldott
      Keresztury Dezső: Dunántúli hexameteek (Részlet)
      Lévay József: Szüretünk
      Bartalis János: A mező és én
      Dsida Jenő: Amundsen kortársa
      Váci Mihály: Észrevétlen hűség
      Illyés Gyula: Ars poetica
      Ady Endre: Áldassál, emberi Verejték
      Endrődi Sándor: Aranypor
      József Attila: Ne légy szeles
      Fazekas Mihály: Óh míly nagy az oly ember boldogsága
      Csuka Zoltán: A munka vérkeringésében
      Bárdosi Németh János: Munkadal
      Juhász Gyula: A munkásotthon homlokára
      Illyés Gyula: Vigasz
      Juhász Gyula: A munka
      Benedek Elek: Öreg faültető éneke
      Rónay György: Egy nap az Isten szöllejében
„Meg van írva: az igaz ember pedig hitből él”
   Reformáció- évszázadok templomai és iskolái, lelkipásztor-köszöntők
      Palágyi Lajos: Hiszek
      Hervay Gizella: Gyalogzsoltár (XVIII.)
      Ady Ende: Istenhez hanyatló árnyék
      Szabó Lőrinc: Párbeszéd
      Tóth Árpád: Csillag, óh messzi Szerelem!
      Garay János: Hit, remény és szeretet
      Pardi Anna: Ima
      Tandori Dezső: A damaszkuszi út
      Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt
      Áprily Lajos: Kálvin, 1535
      Szabolcska Mihály: Kálvin
      Muraközy Gyula: Kálvin
      Baja Mihály: Ki volt Kálvin János?
      Szabó Lőrinc: A gályarabok szobra
      Julow Judit: A szabadító
      Muraközy Gyula: A gályarabok énekelnek
      Bódás János: Református reformáció
      Csanádi Imre: Egy hajdani templomra
      Tompa Mihály: A szent küszöb
      Kányádi Sándor: Folytonosság
      Asztalos Sándor: Templom, templom, Nagytemplom
      Keresztury Dezső: Kotlós templomok
      Vecse Eszter: Öregtemplom dicsérete
      Halassy Adrien: Falusi templomok
      Petrőczi Éva: A tákosi templom
      Jékely Zoltán: Seol ellen (Részlet)
      Reményik Sándor: Templomok
      Pákozdy Feenc: Október 31.
      Dsida Jenő: Templomablak
      Jékely Zoltán: A Csend Jajszava
      Túrmezei Erzsébet: Otthonom
      Erdélyi József: Torony
      Varasdy Imre: A harang
      Baja Mihály: Szól a harang
      Fodor András: Zsoltár
      Csuka Zoltán: A megújhodás dicsérete
      Tompa Mihály: A gyülekezetben
      Reményik Sándor: Levél a györgyfalvi leánykonferenciáról
      Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban
      Kovács István: Történelem
      Reményik Sándor: Az én lelkipásztorom
      Illyés Gyula: Számadó
      Petrőczi Éva: Ezékiel könyvére
      Baja Mihály: Magyar papokhoz
      Szabó Lőrinc: A tiszabecsi tiszteletes
      Kiss József: Egy református lelkész emlékezee
      Kozma Andor: Az agg prédikátor
      Bede Anna: Prédikátorok
      Bede Anna: Bethlen Gábor levele
      Berde Mária: Az én apám
      Szénási Sándor: Lelkészbeiktatásra
      Nádudvari Nagy János: Biztató köszöntés
      Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba
      Jékely Zoltán: Nagyvakáció az Enyedi Kollégiumban
      Oláh Gábor: A kollégium (Miniatürök 74.)
      Juhász Géza: Lángoló század (Részlet)
      Oláh Gábor: A debreceni kántusnak
      Király Zoltán: Diákszívű város
      Képes Géza: A népfőiskola-építők
      Kozma Andor: A karthagói harangok
      Rab Zsuzsa: “Tövisek közt…” (Részlet)
      Tamkó Sirató Károly: Jöjjetek el imádjuk az Urat! (A mezőtúri jubileumok alkalmával)
„Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának”
   Kerestyén reménység, halottak napja, örökkévalóság
      Árpily Lajos: A csavargó a halálra gondol
      Kautzky Norbert: A halál testőrei
      Keresztury Dezső: Csak annyi
      Rónay György: Ha eljön
      Rónay György: A magam sírjára
      Tompa Mihály: Új Simeon
      Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
      Juhász Gyula: Én Istenem
      Tóth Árpád: Új tavaszig vagy a halálig
      Jékely Zoltán: Profán Angelus
      Áprily Lajos: Útravaló
      Rónay György: Ajánlás
      Gyulyás Pál: Búcsú az élettől
      Sárközi György: Három erősség
      Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett
      Ady Endre: Álmom: az Isten
      Bécs Ernő: Megjelölt engem az Úr
      Juhász Gyula: Betegszoba
      Vargha Gyula: Napszálltakor
      Harsányi Lajos: Fegyverletétel
      Reményik Sándor: Zöld csillagok
      Képes Géza: Jövendő
      Csorba Győző: Kis himnusz
      Hajnal Anna: Mintha Te hívnál
      Jékely Zoltán: Utolsó imádság
      Babits Mihály: Ősz és tavasz között
      Csokonai Vitéz Mihály: Mindég közel van a halál
      Arany János: Sejtelem
      Sík Sándor: Hetven felé
      Lévay József: Aratás
      Kiss József: Alkonyat
      Áprily Lajos: Kérés az öregséghez
      Csuka Zoltán: Könyörgés bölcs halálért
      Áprily Lajos: Imádság
      Tóth Endre: Nagy útra készülök
      Balázs Béla: Felmondom a leckét
      Weöres Sándor: Az idők folyama
      Áprily Lajos: A kertbe ment
      Arany János: Honnan és hová?
      Nagy Zoltán: Sírkőre
      Szádeczky-Kardoss Hilda: Kórus halottak napján
      Falu Tamás: Halottak napja
      Tóth István: Halottak napján
      Ratkó József: Mégiscsak ők
      Pilinszky János: Mielőtt
      Székely Magda: Ítélet
      Szerb György: Csonthárfa
Betűrendes név- és címjegyzék

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: ,
Kategória: Válogatás

10 érdeklődő “[eladva] Új aranyhárfa” könyvre

 1. Szádeczky-Kardoss Irma /Hilda/ szerint:

  Érdekel a könyv.

  • pécsi használt könyvek szerint:

   Tisztelt Szádeczky-Kardoss Irma!

   Köszönöm az érdeklődését és engedje meg, hogy a figyelmébe ajánljam a vásárlás menetéről szóló oldalt:

   http://hasznaltkonyvek.com/a-vasarlas-menete/

   Kérem ellenőrizze az e-mail címét, mert a válaszomat a kiszolgáló “nem létező fiók” címen visszautasította.

 2. dr. Szádeczky-Kardoss Irma szerint:

  Köszönöm a választ és a tájékoztatást. Próbálkozni fogok (nem nagy gyakorlattal). SzKI

 3. Tari Ilona szerint:

  Sziasztok!
  Érdekelne, hogy Wass Albert:Funtineli boszorkány I. kötete megvásárolható-e nálatok!
  Várom válaszotokat!
  Köszönettel:ili

 4. Szabóné Szegedi Karolina szerint:

  Tisztelt Eladók!

  A verseskötetet viharos sebességgel szeretném megvenni, mert ebben van egy vers, ami lelkészünk 10 éves beiktatási évfordulójára azt hiszem, megfelelő lesz. / Nádudvari Nagy János: Biztató köszöntés/ Semmi más kötetben nem találom.
  Tudok bankszámlával előre fizetni, megköszönném a gyors segítséget.

  Üdvözlettel: Sz. Karolina, Sajóvámos /Borsod megye/

 5. Lili szerint:

  Üdv!

  A könyv megvan még vagy már elkelt?

  Üdvözlettel,
  Lili

 6. pécsi használt könyvek szerint:

  Megvan.

 7. Megyeri Sándor szerint:

  Hol tudnám megrendelni az Új aranyhárfa c. kötetet?
  Köszönettel: Megyeri Sándor

 8. pécsi használt könyvek szerint:

  Elkelt.