Szerdahelyi István: Az irodalomelmélet műhelyeiben

Ár: 1000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: ***** Szerdahelyi István: Az irodalomelmélet műhelyeiben
Oldalszám: 514
Kiadás éve: 1984
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Szépirodalmi
Súly: 449 g
ISBN: 963-15-2546-5


Fülszöveg:

Szerdahelyi István eddigi pályafutása alatt az irodalomelméletnek valóban sok műhelyében fordult meg, sok területén munkálkodott alkotóként és szervezőként egyaránt. Ez a kötete sokirányú munkásságából ad ízelítőt: van benne filozófiai mélységű, filológiai alaposságú esztétikai tanulmány; vitaindító és vitazáró; szellemes publicisztikai esszé; költészeti futurológia; verstan és irodalmi kritika.

A tematikai gazdagságon, közérthető fogalmazáson túl a kötet fő érdeme az a szenvedélyes igazságkeresés, mely tudományos viták szervezésére vezérelte a szerzőt. Ez tanította meg arra, hogy a vitás kérdéseket mindig a lehető legtöbb oldalról körül kell járni, az ellenfél nézetét meg kell ismerni, csak e megismerés után lehet cáfolni, de részigazságokat mindenünnen lehet tanulni. Ezért értékesek Szerdahelyi vitázó cikkei, s ezért lehetnek útjelzők mai elméleti irodalmunk útvesztőiben. A szerző tudatosan törekszik a viták demokratizmusára: “E demokratizmus legfontosabb feltételeinek egyike az, hogy vitáink ne az ellenfél két vállra fektetését célzó szellemi dulakodások, hanem a minél teljesebb igazság minden oldalú megközelítéséhez vezető véleménycserék legyenek.”

Tartalom:

Bevezetés
A MARXISTA IRODALOMELMÉLET TÖRTÉNETÉHEZ

   Marx, Engels és az irodalomelmélet
   Lukács első vitái
   A felhőkakukkvár küszöbén
   Az irodalmi mű objektivitása Lukács György koncepciójában
   Lukács György marxista irodalomelméleti koncepciójának változásai
MAI VITÁK, EREDMÉNYEK, FELADATOK
   Egyetértés, vitatkozás
   A sznobizmus alakzatai
   Műfajelmélet és marxista irodalomtudomány
   Vita a strukturalizmusról a magyar irodalomtudományban
   Strukturalista-neoformalista eljárások napjaink magyar irodalomtudományában
   Viták és eredmények az 1970-es évek magyar irodalomelméletében
A VERSTAN IS KÖZÜGY
   A verstan is közügy
   A Tisza-parton ritmusa
   Verstan, igazság és demokrácia
   Hogyan fordítsunk Majakovszkijt?
   A versritmus szemantikája
   A nemzetközi verselmélet kutatások mai tendenciái
AZ IRODALOM AZ IDŐK SODRÁBAN
   India és az emberiség emlékezete
   Tudomány és költészet
   A zsonglőr-modell felé
   Fejlődés és értékhierarchia az irodalomban
   Milyen lesz a költészet 2000-ben?
REALIZMUS, PÁRTOSSÁG, NÉPISÉG
   Realizmus, pártosság, népiség
   A művészetek népisége
   Művészet és néphatalom
   Összekapcsoló gondolatok
   Lehet, hogy szerelme földerül majd mással…
AZ IRODALOMFOGALOM DIMENZIÓI
   Hősök vagy kísértetek?
   Közműveljünk-e dinamittal?
   A szórakozás kultúrája
   Nyomozásunk eredményei
   Szépség és igazság
   Az irodalomtudomány fogalmi rendszere
JEGYZETEK

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Szerdahelyi István

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)