Szende Aladár – Károly Sándor – Soltész Katalin: A szép magyar nyelv

Ár: 700 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Szende Aladár - Károly Sándor - Soltész Katalin: A szép magyar nyelv
Oldalszám: 239
Kiadás éve: 1967
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Minerva
Súly: 159 g
ISBN:


Fülszöveg:

A Minerva zsebkönyvek újabb kötete: Szende Aladár, Károly Sándor és Soltész Katalin “A szép magyar nyelv” címen írt tartalmas és érdekes műve. Olvasóközönségünk jelentős része feszült figyelemmel kíséri a Magyar Rádió, a Televízió nyelvészeti adásait. A nem szakmai folyóiratokban, a napi sajtóban megjelenő cikkek és viták bizonyítják, hogy milyen nagyfokú a nyelvészet iránti érdeklődés. Ez a kis könyv a mai magyar nyelv és stílus kérdéseit tárja fel közvetlen és élvezetes módon, sok újat nyújtva mindenkinek, akinek szívügye édes anyanyelvünk.

Tartalom:

A magyar nyelv történetének főbb szakaszai (dr. Károly Sándor)
   Az önálló magyar nyelv kialakulásának kora
   A magyar nyelvű írásosság kezdeteinek kora
   A nagyobb arányú magyar írásosság első korszaka
   A magyar köznyelv kialakulását előkészítő korszak
   A magyar köznyelv kialakulásának befejező szakasza
   A magyar köznyelv végleges megszilárdulásának szakasza
A mai magyar nyelv (dr. Szende Aladár)
   A beszédhangok: szavaink építőanyaga
   Magánhangzóink élete
   Mássalhangzóink élete
   Hogyan rendeződnek el s hatnak egymásra beszédhangjaink?
   A hangsúly és a hanglejtés
   A helyes magyar kiejtés ügye
   Beszéd és írás
   Helyesírásunk alapjairól
   Különírás – egybeírás
   Kisbetű – nagybetű
   Szavaink élete
   Szókészletünkről és változásáról
   A szóképzésről
   Szóösszetétel és mozaikszóalkotás
   A szó jelentése
   Hogyan társulnak egymással a szavak?
   A szófajok használatáról
   Az igéről
   A névszókról
   A határozószókról
   A névelőkről
   Az egyszerű mondat
   Az alany és az állítmány egyeztetése
   A tárgyas szerkezet
   A határozós szerkezet
   A jelzős szerkezet
   A mondatrészek “értékrendje”
   A szórendről
   Az összetett mondat
   Egyszerű vagy összetett mondat?
   Az alárendelő mondatokról
   A mellérendelő mondatokról
   A többszörösen összetett mondatról
A stílus (dr. Soltész Katalin)
   Stílusrétegek és stílusárnyalatok
   A beszélt nyelvi stílusrétegek
   Az írott nyelvi stílusrétegek
   A stílusárnyalatok
   A nyelvi eszközök stílusértéke
   Az irodalmi nyelv stíluseszközei
   Az irodalmi jellemzés néhány nyelvi eszköze
   Az egyéni stílus

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Károly Sándor, Soltész Katalin, Szende Aladár

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)