Szabó Péter: Történelem 6.

az általános iskolák 6. osztálya számára

Ár: 1500 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: ***** Szabó Péter: Történelem 6.
Oldalszám: 186
Kiadás éve: 1996
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Tankönyvkiadó
Súly: 400 g
ISBN: 963-18-7271-8


Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva
Tankönyvi szám: 00634/1

Fülszöveg

Szabó Péter tankönyve olyannak mutatja be a középkort, amilyen az valójában volt.

Apró mozaikokra széteső, színes világ ez, ahol országok, nemzetek helyett fontosabbak az uralkodócsaládok, az uradalmak szervezete, a vallási hovatartozás, a megszerzett kiváltságok. Jól követhető, hogy miért szűnt meg ez a világ, s miként vált Európa egymással vetélkedő és szövetségeket kötő államok közösségévé, más kontinenseket meghódító kontinenssé.

A korábbi tankönyvekhez képest gyökeres szemléleti változást találunk a keresztény egyházak történetéről, a huszitizmusról, a reformációról-ellenreformációról. Újszerű értelmezést kapnak a gyerekek az angol forradalomról, II. Andrásról, Károly Róbert gazdaságpolitikájáról, Zsigmond királyról, Mátyásról, a Jagelló-korról és a Dózsa-féle parasztháborúról.

A szerző célja az, hogy bemutassa a kor embereit, életmódjukat, örömeiket, bánataikat. Hangulatos városi és falusi életképeket szemlélhetünk, jeleneteket láthatunk a lovagság, a kolostorok és az iskolák világából, elkísérhetjük a kereskedőket megpróbáltatásokkal teli útjaikon, résztvevői lehetünk sok-sok véres csatának, s még egy fejedelmi esküvőn is vendégeskedhetünk.

A tankönyv képe, ábrái is korhű dokumentumok, s híven közvetítik, hogy az élet minden mozzanata történelemmé válik egyszer.

Tartalom

A feudalizmus korai és virágzó szakasza Európában
Bizánc és az arab hódítás
Az uradalmak
A hűbériség
A Frank Birodalom
   Új államok Európában (Olvasmány)
Az egyház szerepe a művelődésben
A lovagság
A földművelés új munkaeszközei és módszerei
A városok és a kézművesség
A középkori kereskedelem
   A kormányzás új módszere (Olvasmány)
A középkor művészeti stílusai
   A feudalizmus korai és virágzó szakasza Európában (Összefoglalás)
A feudalizmus korai szakasza hazánkban
A magyarok társadalma és élete a megtelepedés után
A magyarok kalandozásai
A keresztény magyar állam megalapítása
Harc a keresztény magyar állam belső és külső ellenségeivel
I. (Szent) László és Könyves Kálmán uralkodása hazánkban
A bizánci befolyás elhárítása. Az Aranybulla
A tatárjárás
Az ország újjáépítése
   A feudalizmus korai szakasza hazánkban (Összefoglalás)
A feudalizmus virágzó szakasza hazánkban
A tartományurak hatalma – Károly Róbert
Károly Róbert pénzügyi reformjai
Nagy Lajos uralma Magyarországon
Zsigmond király és kora
   Parasztfelkelés Erdélyben
Hunyadi János és a török elleni küzdelem
A török terjeszkedés megállapítása. A nándorfehérvári győzelem
A középkori magyar állam fénykora: Mátyás
A Jagelló-kor
Parasztháború 1514-ben
A mohácsi vész (1526)
   A feudalizmus virágzó szakasza hazánkban (Összefoglalás)
A feudalizmus bomlása és a tőkés rendszer kialakulása
Amerika és az Indiába vezető tengeri út felfedezése
A felfedezések gazdasági és társadalmi hatásai
A reformáció
   A németalföldi szabadságharc (1566-16099 (Olvasmány)
Az angol polgári forradalom (1640-1689) Közép- és Kelet-Európa a 16. és 17. században (Olvasmány)
   A feudalizmus bomlása és a tőkés rendszer kialakulása (Összefoglalás)
Magyarország az újkor hajnalán
Az ország három részre szakadása
A végvárak dicsősége és a reformáció Magyarországon
Habsburg-önkény – Bocskai István felkelése
Az Erdélyi Fejedelemség a 17. században
A királyi Magyarország. Habsburg-ellenes mozgalmak (Zrínyi Miklós)
A török kiűzése Magyarországról
"Istennel a hazáért és a szabadságért"
A szabadságharc második szakasza
   Magyarország az újkor hajnalán (Összefoglalás)
Időrendi táblázat
Az Árpád-ház magyar uralkodóinak leszármazási táblája
Kislexikon

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Szabó Péter

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)