[eladva] Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról

Tanulási képességeket fejlesztő tréning 12-16 éveseknek

ELADVA!

Állapot: ***** Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról
Oldalszám: 323
Kiadás éve: 1997
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: AKG
Súly: 549 g
ISBN: 963-8328-73-8


Fekete-fehér illusztrációkkal

Fülszöveg

„…amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni… ” – írta Szentgyörgyi Albert egy tanulmányában a hatvanas évek közepén. Ennek a gondolatnak az igazsága egyre nyilvánvalóbbá válik.

E könyv tematikusan csoportosított gyakorlatai, feladatai a tanuláshoz nélkülözhetetlen általános képességeket fejlesztik: a koncentrációs képességet, a beszéd képességet, a hatékony olvasás képességét, az emlékezőképességet, a gondolko¬dóképességet és a szellemi életben való tájékozódás képességét. Emellett konkrét tanulási módszereket is javasolnak; helyes, ökonomikus tanulási szokások kialakítására buzdítják a gyerekeket.

A szerző az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanára. Magyarországon az ő nevéhez fűződik a tanulásmódszertan tantárgyként való bevezetése (1990). Rendszeresen tart továbbképzéseket, tanári tréningeket, előadásokat. 1997-ben TANÍ-TANI címmel pedagógiai folyóiratot is indított, melyben – elsősorban – a tanulásmódszertannal kapcsolatos hazai és külföldi szakirodalomból ad áttekintést.

Tartalom

A tanulás mesterség!
Mire való az iskola?
   Memoriterek
   Levél az iskoláról
   A századelő iskolája
   Hogyan tanulok?
   Önvizsgálat
   A tanuláshoz szükséges belső állapot
   A tanulást segítő külső körülmények
   Tanácsok a tanuláshoz
   Jó tanulási szokások
   Tanulást segítő módszerek
A tanulás belső föltételei
   Önértékelés: Mennyit változtam?
   Memoriterek
   Tehetség, képességek
   Önismeret, önbizalom
   Mi készteti az embert tanulásra?
   A tanulás nélkülözhetetlen kellékei
   Szándékok és törekvések
   Akaraterő
   Elhatározások
   Tanulást segítő módszerek
A koncentráció
   Önértékelés
   Memoriterek
   Figyelj csak!
   Nézz és láss!
   Ábrándozás a tanulás megrontója
   Aktívan!
   Koncentrációs gyakorlatok
   További koncentrációs gyakorlatok
   Jó tanácsok
   Tanulást segítő módszerek
Beszédművelés
   Önértékelés
   Memoriterek
   A beszédről
   Tiszta beszéd
   Beszédtechnikai gyakorlatok
   A szókincsről
   Felelet, témaismertetés, kiselőadás
   Szókincsfejlesztő gyakorlatok
   További szókincsfejlesztő gyakorlatok
   Tanulást segítő módszerek
Kifejező olvasás
   Önértékelés: leltár
   Memoriter
   Tréningezzünk!
   Olvasás és beszéd
   Készülj a felolvasásra!
   Blattoló olvasás
   Saját szövegeink felolvasása
   Hogyan válhat a felolvasás élőbeszéddé?
   Mesemondás
   Tanulást segítő módszerek
Dinamikus olvasás I.
   Önértékelés
   Memoriterek
   Tréningezzünk!
   Olvasási teszt
   Önvizsgálat
   A néma olvasás fejlesztése
   A perifériás látás fejlesztése
   A fixációszélesség növelése
   Ritmikus szemmozgás
   Tanulást segítő módszerek
Dinamikus olvasás II.
   Önértékelés
   Memoriter
   Trénigezzünk!
   Perifériás látás fejlesztése
   Fixációszélesség növelése
   Ritmikus szemmozgás
   Regressziógátlás
   Olvasási gyakorlat
   Tanulást segítő módszerek
Olvasásfejlesztés – számítógéppel is
   Olvasási gyakorlatok
   Kérdések a szövegfelfogás mértékének megállapításához
Az emlékezet fejlesztése
   Önértékelés
   Memóriapróba
   Az emlékezetről
   Az olvasottak rögzítése és felidézése
   Repetitio est mater studiorum!
   A bevésés szellemi segítői
   Az eredményes rögzítés föltételei
   A lényeg megragadása
   Új tanulási módszerek
   Tanulást segítő módszerek
A gondolkodás kultúrája I.
   Önértékelés
   Memóriapróba
   Tréningezzünk!
   Önvizsgálat
   Cogito ergu sum!
   A logika elemi szabályai
   Tanulás belátással
   Agytorna
   Gondolkodási szokások
   Tanulást segítő módszerek
A gondolkodás kultúrája II.
   Önértékelés
   Memoriterek
   Tréningezzünk!
   Önvizsgálat
   A gondolkodás tökéletesítése
   Az ember feje nem füge!
   Termékeny értelem
   A vita
   Agytorna
   Tanulást segítő módszerek
Az önművelés lehetőségei
   Emlékezetpróba
   Memoriterek
   Tréningezzünk!
   Információk zuhataga
   Ismerkedés a könyvekkel
   Könyv és könyvtár
   Az írott sajtó
   Rádiózás, televíziózás, videózás
   Ujjgyakorlatok az önműveléshez
   Tanulást segítő módszerek
Függelék
   Olvasási sebesség megállapítása
   Feloldások a szövegértés vizsgálatához
   A könyvben előforduló idegen szavak, kifejezések jegyzéke
   Névmutató
   Tárgymutató
   Forrásművek

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: ,
Kategória: Oroszlány Péter

Egy érdeklődő “[eladva] Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról” könyvre

  1. Miskolczi Gábor szerint:

    Megvasarolnam! Feltetelek? Koszonom!

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)