Kováts Gyula – Nagy Ferenc – Péter Gyula: Latin nyelvtan

a középiskolák számára
21. kiadás

Ár: 1000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: *** Kováts Gyula - Nagy Ferenc - Péter Gyula: Latin nyelvtan
Oldalszám: 224
Kiadás éve: 1983
Kötés: kemény
Nyelv: magyar-latin
Kiadó: Tankönyvkiadó
Súly: 309 g
ISBN: 963-17-6718-3

Tartalom

Bevezetés
   A latin nyelv eredete
   A latin nyelv szerkezete, szókincse
   A latin nyelv történeti fejlődésének fő korszakai
Hangtan
   A latin betűsor hangjai
   Magánhangzók (vocales)
   Mássalhangzók (consonantes)
   Hangváltozások
   Szótagolás, szóelválasztás
   A szótagok időtartama
   A hangsúly (accentus)
   Helyesírás
Alaktan
   Szófajok a latin nyelvben
   A szófajok ragozása: névszóragozás (declinatio) és igeragozás (coniugatio)
   A főnév és melléknév
      A névszóragozás két száma és esetei
      A névszók szótári alakja: névszótövek
      Első névszóragozás
      Második névszóragozás
      Az a-o-tövű melléknevek
      Harmadik névszóragozás
      A harmadik névszóragozáshoz tartozó melléknevek
      Negyedik névszóragozás
      Ötödik névszóragozás
      Az öt declinatio esetvégződéseinek összefoglalása
      A megszólítás esete
      Helyhatározó eset
      Rendhagyó névszók
      Görög szók declinatiója
      A melléknév fokozása
   A határozószó
   A számnév
   A névmás
      Névmási határozószó
   Elöljárók
   Kötőszók
   Módosító szók
   Az ige
      Az igeragozás rendszere
      Az ige szótári alakja: igetövek
      A sum ige és összetételei
      Bevezetés a négy igeragozáshoz
      Első igeragozás
      Második igeragozás
      Harmadik igeragozás
      Negyedik igeragozás
      Megjegyzések a négy igeragozáshoz
      Összevont igealakok
      Körülírt igeragozás
      Álszenvedő
      Félig álszenvedő
      Rendhagyó igék
      Hiányos igék
      Személytelen igék
   Szóalkotás
Mondattan
   Az egyszerű mondat és a mondatrészek
      Az egyszerű mondat fajai
      A kijelentő mondatok
      A kérdő mondatok
      A felkiáltó mondatok
      Az óhajtó és felszólító mondatok
   A mondatrészek
      Az állítmány
      Az alany
      Az általános alany
      Az alany és az állítmány egyezése
      Az állítmánykiegészítő nominativus
      Az alany és az állítmánykiegészítő névszó egyezése
      A jelző
      A melléknévi jelző egyezése
      Az értelmező
      Az állítmányi jelző és értelmező
   A többi mondatrész (Az esetek szerepe a mondatban)
      Az accusativus használata
      A genitivus használata
      A dativus használata
      Az ablatiuvs használata
      A locativus használata
   Az ige a mondatban
      Az ige fajai
      Igemódok, igeidők
   Az ige névszói alakjai
      Az infinitivus
   Az összetett mondat
      A mellérendelő összetett mondatok
   Verstan
Függelék
   A római naptár
   A latin és orosz nyelv főbb közös sajátságai
   Gyakorló mondatok
   Tárgy- és szómutató (index)

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Kováts Gyula, Nagy Ferenc, Péter Gyula

Egy érdeklődő “Kováts Gyula – Nagy Ferenc – Péter Gyula: Latin nyelvtan” könyvre

  1. Kata szerint:

    Üdv. Érdeklődnék,hogy helyileg hol található a könyv, esetleg postázza-e?

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)