Ki vagy te? – Világirodalmi alkotások a nőről

Ár: 1000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Ki vagy te? - Világirodalmi alkotások a nőről
Oldalszám: 360
Kiadás éve: 1980
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Kossuth
ISBN: 963-09-1569-3


Fülszöveg:

Sok évezrede élt énekmondók és klasszikus költők, ókori drámaírók és mai lírikusok szóltak és szólnak a nők emberi rangjáról és társadalmi megbecsüléséről. Korok műfajok és egyéniségek szerint változatosak vallomásaik, hiszen a szerelem, anyaság, család, munka – megannyi olyan értéke az életnek, amely csak férfi és nő egymásra találásában teljesülhet igazzá, széppé, valóban emberivé.

Antológiánk a világirodalom múltjából és jelenéből kínál csokrot – azoknak a korábban kiadott gyűjteményeknek a kiegészítéséül, amelyek a magyar költészet és széppróza hasonló tárgyú remekelt tartalmazták.

Arisztophanésznek, a komédia atyjának egyik színműve ábrázolta a nők ünnepét. Hisszük, hogy hozzá és más klasszikusokhoz méltóan járulunk hozzá magunk is a nemzetközi nőnap megünnepléséhez. Szóljon ez a kötet mindazokhoz, akik tiszta szívvel és őszinte gondolatokkal becsülik meg az egész világ dolgos, szerelmes, bátor leányait és asszonyait.

Tartalom:

   Előszó
ÓKOR
   Ludingirra üzenete anyjához, Innin papnőjéhez
   Óegyiptomi szerelmes versek
Homérosz:
   Iliász. (Részlet.) Hektór és Andromakhé
   Odüsszeia. Részlet)
   Himnusz Aphroditéhoz
Szémónidész:
   Az asszony értéke
   Az asszonyok
Szapphó:
   Aphroditéhez
   Úgy tűnik nékem…
   Párbeszéd
   Van egy kicsiny leányom otthon…
   A házastársak koráról
Anakreón: Gyermek, szűzi tekintetű…
Euripidész:
   Médeia. (Részlet.) Az asszonyi sorsról
   Alkésztisz. (Részlet.) Az önfeláldozó feleség
Arisztophanész: A nők ünnepe. (Részlet)
Xenophón: Kyrupaideia. (Részlet.) Pentheia hűsége
Platón: Az állam. (Részlet.) A férfi és a nő képességeiről
Anakreóni dal: A természet bikáknak…
Ismeretlen költő:
   A második házasságról
   Szerelmes levél
Lucretius Carus, Titus: A természetről. (Részlet.) Invokáció Vénuszhoz
Catullus, Caius Valerius:
   Éljünk, Lesbia…
   Úgy tűnik nékem…
   Egy nő sem…
Vergilius, Maro, Publius: Nyolcadik ekloga. (Részlet)
Horatius, Quintus Flaccus: Lydiához
Tibullus, Albius: Eskü
Propertius, Sextus: Cynthia Baiaeban
Ovidius Naso, Publius: Átváltozások. (Részlet.) Philemon és Baucis
KÖZÉPKOR–RENESZÁNSZ
Augustinus, Aurelius: Vallomások. (Részlet) Monica, Augustinus édesanyja
Dzsarír: Feleségét, Khálida Bint Szacádot siratja
Cao Cse: A szép leány
Tu fu: Ruhasúlykoló
Jüan Csen: Hű hitves siratása
Csang Ci: Hűség
Ismeretlen angol költő:
   Ő a szépség maga
   A feleség panasza (Óangol elégia)
Halévi, Juda: Szép leány
Todi, Jacopone da: Stabat mater
A Nibelung-ének: (Részlet) Kriemhild álma
Kürenberg, Der von:
   Több mint egy éven által…
   Az asszony és a sólyom…
Bretagne, Tomas de: Trisztán és Izolda. (Részlet.) A kettős halál
Donzella, Comiuta: Szép eladó panasza
Fernandes Torneol, Nuno: Bárkadal
Dietmar von Aist
   Egy asszony áll magában…
   Szép kegyesemnek hírnöke…
Troyes, Chrétien de: Szövőlányok panasza. (Részlet az “Yvain vagy az oroszlános lovag” c. regényből)
Henrich von Rugge: Hogy szép hölgyedről…
Ginzo, Martim de: Szerelmes ének
Wolfram von Eschenbach: Előhang a Parzivalhoz
Lobeira, Joao de: Dal
Angioleri, Cecco: Indiszkréció
Reimar von Hagenau: Szerelem mozgolódik bennem
Walter von der Vogelweide
   A hársfaágak csendes árnyán
   Egy nőnél mi kedvesebbet…
Dante, Alighieri:
   Isteni színjáték. (Részlet.) Paradicsom
   Új élet. (Részlet)
Háfiz, Samsz-ad-Dín Muhammad: Szerelemről
Petrarca, Francesco: Sok könnyed a bájos nő közt visz útja…
Navarre-Champagne, Agnés de: Ki még nem láthatott soha
Deschamps, Eustache:
   Szép vagyok-e, szép-e, szép-e
   Hagyja lisztemet szitálnom. Spanyol népköltés
   Míg lány vagyok, virágzom. Spanyol népköltés
Boccaccio, Giovanni: Dekameron. (Részlet.) A nőkről
Bracciolini, Poggio: Elmésségek. (Részlet)
Villon, François: Ballada tűnt idők asszonyairól
Burchiello, Domenico: Legényeknek való intelem
Vicente, Gil: Mondják, férjhez mehetek
Navarre, Marguerite de: Isten veled!
Fuzúli: Leila és Medzsnun. (Részlet.) Mendzsnun szerelmi vallomása
Timoneda, Juan de: Nem, nem alszom egymagam!
Encina, Juan del: Hogyha nem jössz
Rabelais, François: Gargantua és Pantegruel. (Részlet.) A házasságról
Argensola, Lupercio Leonardo de: Szonett
Vega Carpio, Lope Felix de: Többet érsz te, szép Antona
Marlowe, Christopher: A szenvedélyes pásztor a kedveséhez
Shakespeare, William:
   LXXXIV. szonett
   Romeó és Júlia. (Részlet)
KLASSZICIZMUS–ROMANTIKA
Moliere: Tudós nők. (Részlet)
Cruz, Sor Juana Ines de la: Amelyben a férfiakat ostorozza
Goldoni, Carlo: A jó feleség szonettje
Corneille, Pierre: Cid. (Részlet)
Corsini, Bartolommeo: Uxor
Burns, Robert:
   Ha mennél hideg szélben
   Nem leszek én öregemberé
Goethe, Johann Wolfgang:
   A kedves közelléte
   Jelenlét
Schiller, Friedrich: Ármány és szerelem. (Részlet)
Hölderlin, Friedrich: Menon panasza Diotimáért. (Részlet)
Chamisso, Adalbert von: Az öreg mosónő
Shelley, Percy Bysshe: Útrahívás – Jane-nek
Heine, Heinrich: Oly kedves, tiszta, szép vagy…
Mickiewicz, Adam: Laurához
Puskin, Alekszandr Szergejevics:
   Lányok éneke
   Bocsásd meg féltékenységemet
Hugo, Victor:
   Szeretlek, nyílt-szemű
   Ave Dea, moriturus te salutat
Lermontov, Mihail Jurjevics: Nem, nem téged szeretlek oly nagyon
Fet, Afanaszij: Ó, meddig…
Nyekraszov, Nyikolaj Alekszejevics: Katyerina
Browinng, Elisabeth Barrett: Hálás szívvel
SZÁZADFORDULÓ
Baudelaire, Charles: Útrahívás
Verlaine, Paul: A hold a fák közt
Sully-Prudhomme, Armand: Könyörgés
Pascoli, Giovanni: Mosó asszonyok
Zola, Émile: Germinal. (Részlet)
Verhaeren, Émile: Ülj mellém, s nyújtsd kezed
Shaw, George Bernard: A nőies nő. (Részlet)
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: Háború és béke. (Részlet az Epilógusból)
Yeats, William Butler:

   Lent, lent a kertek alján…
   Ha megöregszel
Ibsen, Henrik:
   Peer Gynt. (Részlet.) Solvejg
   Nóra. (Részlet)
Dario, Rubén: Egy asszonyhoz
Csehov, Anton Pavlovics: A menyasszony. (Részlet)
Vazov, Ivan: Egy bolgár asszony. (Részlet)
Rainis, Janis: A lét szépsége a nőtől fakad
George, Stefan: Te fénylő gyengéd…
Rilke, Rainer Maria:
   Szerelmes vers
   Orfeusz, Eurüdiké, Hermész
Brigadere, Anna: Nagyanyóka (részlet életrajti trilógiájából)
Bialik, Chajim Nachman: Végy engem szárnyaid alá
Břeżina, Otokar: Anyám
Gorkij, Makszim: Regék Itáliáról. (Részlet)
Cankar, Ivan: Egy csésze fekete
Rakić, Milan: Szerelmes vers
Elin Pelin: A malom mellett
Andersen-Nexo, Martin: Ditte, az ember lánya. (Részletek.) Cselédsors
Leino, Eino: Dal a kedvesről
Joyce, James: Kamarazene (V.)
Apollinaire, Guillaume: Imádlak Loum
HUSZADIK SZÁZAD
Tosztoj, Alekszej: Golgota. (Részlet)
Storni, Alfonsina: Egy könnycsepp
Pausztovszkij, Konsztantyin: Nasztya, a csipkeverőlány
Jeszenyin, Szergej: Levél anyámhoz
Duhamel, Georges: Magányom
Abmatova, Anna: Várakozás
Paszternak, Borisz: Nők, gyermekkoromból
Hora, Josef: Munkás Madonna
Cvetajeva, Marina: Így élek
Zabolockij, Nyikolaj: Feleség
Platonov, Andrej: Anya
Hernandez, Miguel: Szemem
Garcia Lorca, Federico: Balkon
Kemal, Orban: Szülés a földeken
Oktaj Rifat Horodzsu: Feleségemhez
Fischer, Ernst: A gyermek szól…
Burian, E. F.: Mutter
Inglish Moore, Tom: Feleségemnek
Turtiainen, Arvo: Májusi dal a kedvesnek
Dzsábit Külebi: Elbeszélés
Vasziljev, Borisz: A hajnalok itt csendesek. (Részlet.) Liza
Becher, Johannes R.:
   Lilly
   Fiatal asszony
Aragon, Louis:
   Énekek éneke
   Elza keze
Éluard, Paul:
   Eleven halálom
   Halál, szerelem, élet
   Reménység húgai
Holan, Vladimír: Ki vagy te?
Neruda, Pablo: Száz szerelmes szonett. (Részlet)
Nazim Hikmet, Ran: Istenhozott
Beauvoir, Simone de: Egy jóházból való úrilány emlékei. (Részlet)
Guillevic, Eugene: Anya
Vailand, Roger: A törvény. (Részletek)
Emin, Gevork: Anyák
Pak Sze Jong: Édesanyám
Amado, Jorge: Holt tenger. (Részletek)
Stefánsson, David: Mama aludni szeretne
Voznyeszenszkij, Andrej: Háziasszony
Jesus, Carolina Maria de: Aki átment a szivárvány alatt. (Részletek)
Kaputikjan, Szilva:
   Feltételes megálló
   Bölcsődal
Ritszosz, Jannisz: Nők
Hadzisz, Dimitriosz: Az anya
Szaíd Akl: Kedvesem palotája
Bassára ‘L-Khúri: Hind és anyja
Barreno, Maria Isabel – Horia, Maria Teresa – Costa, Maria Veltro da: Új portugál levelek. (Részletek)
Camus, Albert: Az utolsó virág
Lee, Laurie: Anyám. (Részlet)
Dabrowska, Maria: Klara és Angelika. (Részlet)
Andriamampandry Ratsifandrihamana, Clarisse: Fekete bánat
Jevtusenko, Jevgenyij: Bűvölő
Rozsgyesztvenszkij, Robert: Borsószem-anyókák
Buzzati, Dino: A szárnyas asszony. (Részlet)
Csikováni, Grigol: Egyetlen éjszaka öröme. (Részlet)
Prévost, Alain: Egy fürj bátorsága. (Részletek)
Baranszkaja, Natalja: Egyik hét olyan, mint a másik. (Részletek)
Bergman, Ingmar: Jelenetek egy házasságból. (Részlet)
   Névmutató

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: ,
Kategória: Válogatás

2 érdeklődő “Ki vagy te? – Világirodalmi alkotások a nőről” könyvre

 1. Tóth László szerint:

  Jó napot!

  Érdeklődnék Camustől:Az utolsó virág cimü kötete létezik e.

  Köszönettel

 2. pécsi használt könyvek szerint:

  Jó napot László!

  Az utolsó virág egy Camus vers, de a Google szerint ilyen című Camus kötet nem létezik:

  http://goo.gl/4iP7

  Lehet, hogy ez az amit keres?

  http://goo.gl/kMLq

  Üdv,

  szamárfüles

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)