Henry Fielding: Amelia

Ár: 1500 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Henry Fielding: Amelia
Oldalszám: 672
Kiadás éve: 1969
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Európa
Súly: 581 g
ISBN:

Fülszöveg

Az irodalomtörténetben “az angol regény atyja” megtisztelő címét viselő szerzőnek magyarul megjelent több műve közül legismertebb a számos kiadásban, sok ezer példányban közkézen forgó Tom Jones. Angliában az Amelia népszerűsége vetekszik a másik remekműével, noha a kettőnek nem cselekménye rokon. Tom kalandok ifjú hőse, Amelia pedig hányatott életű családanya, aki züllött mágnások, fondorlatos jogászok, feslett nőszemélyek, kerítők cselvetései közepett kénytelen küzdeni erkölcseiért, s révbe segíti szívének éppenséggel nem makulátlan választottját gyermekeivel együtt. Az író szemlélete, stílusa, iróniája, elbeszélő hangja ejti rabul az olvasót mindkét regényben, a különbség annyi, hogy Tomot több iróniával, szépséges hősnőjét több érzelmes rokonszenvvel kezeli. Végül itt is minden jóra fordul, s a gonoszok az irgalmas hősnő jóvoltából enyhe büntetésben részesülnek. Érdekességben egyik olvasmány sem marad el a másik mögött.

Tartalom

Első könyv
Első fejezet, amely a bevezetést tartalmazza, és a többi
Második fejezet, amelyben a történet elkezdődik. Néhány megfigyelés az angol alkotmány kiválóságáról, valamint egynémely különös eljárás a békebíró hivatalában
Harmadik fejezet, amely a tömlöc belsejébe vezet
Negyedik fejezet, amely a tömlöcnek további titkai tárja fel
Ötödik fejezet, Mr. Boothnak némely tömlöcbéli kalandjairól
Hatodik fejezet, amely beszámol Miss Matthews különös magatartásáról, amikor Mr. Boothszal találkozott, tartalmaz továbbá némi erőfeszítést, bizonyítandó a józan ész avagy a tekintély szavával, miszerint egy asszony másnak is látszhatik, mint ami
Hetedik fejezet, amelyben Matthews kisasszony belefog történetébe
Nyolcadik fejezet, amelyben amelyben Matthews kisasszony folytatja a történetet
Kilencedik fejezet, amelyben Matthews kisasszony a történet végére ér
Tizedik fejezet. Elmés társalgás a tömlöc asztalánál
Második könyv
Első fejezet, amelyben Booth kapitány belefog történetébe
Második fejezet, amelyben Mr. Booth folytatja elbeszélését. Egynémely részlete e fejezetnek próbakőül szolgálhat ifjú hölgyek használatára, ha kedvesük szívét óhajtanák kifürkészni. Tanácslom azért, minden szerelmes szíve hölgye jelenlétében olvasná el, önök pedig, hölgyeim, jól figyeljék meg, minő érzelmek tükröződnek az ifjú arcán olvasás közben
Harmadik fejezet, amelyben az elbeszélés folytatódik; még mindig a próbakő
Negyedik fejezet. Mr. Booth folytatja elbeszélését. E fejezet során az olvasó pillantást vethet egy igen derék lelkipásztor jellemére, s szó esik némely gyengéd érzésekről is
Ötödik fejezet, amely a szerencse különös forgandóságát taglalja
Hatodik fejezet, amelyben különös kalandokról esik szó
Hetedik fejezet, amelyben Booth tovább mesél. Újabb különös kalandok
Nyolcadik fejezet, amelynek olvastán alkalmasint megoszlanak a vélemények Mr. Booth magatartását illetően
Kilencedik fejezet, amely az előzőktől igencsak eltérő esetről számol be
Harmadik könyv
Első fejezet, amelyben Mr. Booth tovább mesél
Második fejezet, amely gyengéd jelenetről számol be
Harmadik fejezet, amelyben Mr. Booth felkerekedik
Negyedik fejezet, amelyben a tengeren hajózunk
Ötödik fejezet, amelyben megtudjuk, mi történt Booth úrral, midőn Gibraltárba ért
Hatodik fejezet, amelynek tartalma bizonnyal kedves lesz némely Olvasónk szívének
Hetedik fejezet. A kapitány folytatja elbeszélését, s kitér bizonyos részletekre, amelyeket vélhetőleg nem mindenki talál természetesnek
Nyolcadik fejezet, amelyben Booth úr tovább mesél
Kilencedik fejezet, amelyben felettébb különös dolgokról esik szó
Tizedik fejezet, melynek keretében egy sajátos levelet olvashatunk
Tizenegyedik fejezet, amelyben Mr. Booth beszámol Angliába való hazatéréséről
Tizenkettedik fejezet, amelyben Booth úr elbeszélésének végére ér
Negyedik könyv
Első fejezet, amely titokteljes dologról szól
Második fejezet, melynek befejező része vélhetőleg jobban megnyerendi az Olvasó tetszését, mint a bevezetés
Harmadik fejezet, amely a szerző bölcs megfigyelésein kívül egyéb dolgokkal is foglalkozik
Negyedik fejezet, amely kedvező fényben mutatja Ameliát
Ötödik fejezet, amely az ártatlanság dicséretét zengi, s egyéb komoly dolgokkal foglalkozik
Hatodik fejezet, amelyből kitetszik, hogy néhanapján erőszak tétetik a szerelem nevén
Hetedik fejezet, amely igen sajátos, ám örvendetes esetről számol be
Nyolcadik fejezet, amelyben különféle dolgokról esik szó
Kilencedik fejezet, amelyben Amelia elmegy barátnéjával az oratóriumba
Ötödik könyv
Első fejezet, amelyben az Olvasó régi ismerőssel találkozik
(Első fejezet, amelyben egypár doktorról és számos panaceáról esik szó)
Második fejezet, amelyben Booth felkeresi a nemes lordot
Harmadik fejezet, amely főként Atkinson őrmester ügyeit tárgyalja
Negyedik fejezet, amelynek tartalma nem igényel bevezetést
Ötödik fejezet, amely vitézi dolgokat tartalmaz
Hatodik fejezet, amelyben az Olvasó figyelemre méltó dolgokat találhat
Hetedik fejezet, amelyben sok mindenről esik szó
Nyolcadik fejezet. Bath ezredes vitézi magatartása
Kilencedik fejezet, amellyel lezárul történetünk Ötödik Könyve
Hatodik könyv
Első fejezet. A szépségnek dicsérete, és egyéb fontos dolgok
Második fejezet, amely házas Olvasóim szemében vélhetőleg nem tűnik fel természetellenesnek
Harmadik fejezet, amelyben visszapillantunk egy kevéssé
Negyedik fejezet, amely igen különös esetről számol be
Ötödik fejezet, amely nem egészen természetellenes dolgokat tartalmaz
Hatodik fejezet, amelyben egy jelenetnek vagyunk tanúi, mikor is Amelia viselkedését némely hölgyek bizonyára gáncsolhatónak ítélik
Hetedik fejezet, amely tanulságokban bővelkedik
Nyolcadik fejezet, amelyben Mrs. Ellison talányosan viselkedik
Kilencedik fejezet, amelyben igen furcsa esetről számolunk be
Hetedik könyv
Első fejezet, amely igen kurta, következésképpen bevezetésre nincs szükség
Második fejezet, amelyben kezdetét veszi Mrs. Bennet története
Harmadik fejezet. Mrs. Bennet történetének folytatása
Negyedik fejezet. További folytatás
Ötödik fejezet. Mrs. Bennet történetének folytatása
Hatodik fejezet. További folytatás
Hetedik fejezet. A történet további folytatása
Nyolcadik fejezet. További folytatás
Kilencedik fejezet. Mrs. Bennet történetének befejezése
Tizedik fejezet, amely egyben utolsó a Hetedik Könyvben
Nyolcadik könyv
Első fejezete a Nyolcadik Könyvnek
Második fejezet, amely beszámol Mr. Booth sorstársairól
Harmadik fejezet, amelyben Ellisonné asszony különösen viselkedik
Negyedik fejezet, amely többek között James ezredes példás magaviseletét tartalmazza
Ötödik fejezet. Néhány szó a szerzőkről
Hatodik fejezet, amely inkább a szatíra, mintsem a dicsőítés felé hajlik
Hetedik fejezet, amely felettébb gondos tanulmányozást igényel
Nyolcadik fejezet, amely komoly dolgokat tartalmaz
Kilencedik fejezet, amely igen különös, és a kíváncsi Olvasó különféle megállapításokra juthat belőle
Tizedik fejezet, amely filozófiai titkokban bővelkedik
Kilencedik könyv
Első fejezet, amelyben a történet visszapillant
Második fejezet, amelyben a történet előrehalad
Harmadik fejezet. Beszélgetés Harrison doktor és mások között
Negyedik fejezet. Párbeszéd Booth és hitvese között
Ötödik fejezet, amelyben arról értesülünk, milyen beszélgetés zajlott le Amelia és Harrison doktor között, és mi lett az eredménye
Hatodik fejezet, amely igen meglepő esetről tudósít, aminőt aligha jegyzett még fel a történetírás
Hetedik fejezet, amelyből kitűnik, hogy a szerző mestere ama fontos tudománynak, mit városi szóbeszédnek neveznek
Nyolcadik fejezet, amelyben két idegen jelenik meg
Kilencedik fejezet, amely ízelítőt ad korunk szellemességéből és humorából
Tizedik fejezet, amelyben érdekes beszélgetés zajlik le a tiszteletes, az ifjú lelkész, valamint az ifjú lelkész atyja közt
Tizedik könyv
Első fejezet, amelyhez nem szükségeltetik bevezetés
Második fejezet, amelyből megtudjuk: mi történt a maszkabálon
Harmadik fejezet, amelyben a maszkabálnak nem szokatlan s nem is meglepő következményeiről értesülünk
Negyedik fejezet, amelyből a jelmezes mulatság következményeiről értesülünk
Ötödik fejezet, amelyben Bath ezredes megdicsőül
Hatodik fejezet. Olvasd, kártyás, és figyelj
Hetedik fejezet. amelyben Trent kapitány meglátogatja Booth urat
Nyolcadik fejezet. amely egy levelet s egyéb dolgokat tartalmaz
Kilencedik fejezet, amely figyelemre méltó dologról szól
Tizenegyedik könyv
Első fejezet, amelyben nagyvilági jelenetnek vagyunk tanúi
Második fejezet. Politikai ügyek
Harmadik fejezet. Mr. Trent históriája
Negyedik fejezet, amely némi bajokról számol be
Ötödik fejezet. Üröm és keserűség
Hatodik fejezet, amely tragikus fordulatot tartalmaz
Hetedik fejezet, amelyben Mr. Booth nem egy kalandba keveredik
Nyolcadik fejezet, amelyben Amelia inkább szeretetre méltó, semmint vidám színben tűnik fel
Kilencedik fejezet, amelyben igen tragikus fejleményről értesülünk
Tizenkettedik könyv
Első fejezet, amely bepillantást nyújt az előkelő társaságba
Második fejezet, amelyben Amelia meglátogatja élete párját
Harmadik fejezet, amely történetünk szempontjából lényeges ügyeket tartalmaz
Negyedik fejezet. amelyben Harrison doktor meglátogatja James ezredest
Ötödik fejezet. Mi történt a végrehajtó házában?
Hatodik fejezet. amelyből megtudjuk, miről beszélgetett a haldokló és a tiszteletes
Hetedik fejezet, amelyben történetünk végéhez közeledik
Nyolcadik fejezet, amelyben történetünk még jobban megközelíti a végkifejletet
Kilencedik fejezet, amelyben történetünk végére érünk

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: ,
Kategória: Henry Fielding

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)