[eladva] Géprajzi alapismeretek

3. kiadás

ELADVA!

Állapot: *** Géprajzi alapismeretek
Oldalszám: 244
Kiadás éve: 1980
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Műszaki
Súly: 623 g
ISBN: 963-10-3542-5

Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz

Tartalom

Bevezető
Mit tartalmaz a géprajzi alapismeret tankönyv?
   Szabványosítás, rajzszabványok
   Műszaki rajz. Géprajz
   Hogyan tanuljunk géprajzot?
Rajzeszközök és használatuk, a rajzlapok méretei
   Jegyzetelés, feladatlapok
   Házi feladatok elkészítése
   Kérdések, feladatok
Szabványírás
Dőlt betűk írása
   Írásnagyság, betűmagasság, sortávolság, betűk vonalvastagsága
   Betűarányok: közepes, keskeny és széles betűk
   Betűk és számok írásmódja
   Görög betűk
A szövegírás módja
   Kérdések, feladatok
Vonalak, feliratmezők, méretmegadás elemei
Vonalak rajzolása
   Vonalvastagságok választéka
   Vonalcsoportok
   Vonalfajták, vonalak használata
   Vonalak helyes rajzolása
Feliratmezők
   Szövegmező
   Darabjegyzék
   Rajzváltoztatási mező
Szabványos méretarányok
A méretmegadás elemei
   Méretvonal és segédvonal
   Nyilak
   Méretszámok
   Kérdések és feladatok
Alkalmazott síkmértani szerkesztések
Merőlegesek és párhuzamosok rajzolása háromszög vonalzókkal
Szögek szerkesztése
Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése
Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése
Kör, körérintő egyenesek, érintőkörök szerkesztése
Ellipszis és kosárgörbe szerkesztése
Műszaki görbék szerkesztése
Lemeztárgyak ábrázolása egy nézetben, méretmegadás
   Kérdések, feladatok
Ábrázolás vetületekkel
Testmértani alapfogalmak
   A vetületképzés, merőleges vetület, nézetrend, rendezett vetületi elhelyezés
   Képsíkok, közös rajzsíkba terítés. Nézetnevek, főábra, tárgy beállítása, szükséges vetületek száma
Téglatest vetületi ábrázolása
   Szabásterv hálójának szerkesztése
   Méretmegadás
   Vázlatkészítés lépései
   Kérdések, feladatok
Axonometrikus ábrázolások
Az axonometrikus ábrázolás jellemzői
   Tengelyrendszerek
   A rövidülés méretei
Egyméretű axonometria
   A négyzet képe
   A kör képe
   A kocka képe
Kétméretű axonometria
   A négyzet képe
   A kör képe
   A kocka képe
Frontális axonometria
Csonkított mértani testek ábrázolása
   Csonkított téglatest axonometrikus ábrázolása
   Csonkított hasáb axonometrikus ábrázolása
   Kérdések, feladatok
Mértani testek ábrázolása nézetekkel és axonometrikusan
Hasábok
   Háromoldalú hasáb ábrázolása, hálója és axonometriája
   A hatoldaló hasáb ábrázolása
   Fekvő hatoldalú hasáb csonkítása
   A ferdén csonkított hasáb hálója
A gúla
   A négyzetalapú gúla ábrázolása, szabásterve és axonometriája
   A csonka gúla ábrázolása
A henger
   A henger ábrázolása
   A henger ferde csonkítása
   A csonkított henger hálója
   A henger csonkítása tengelyével párhuzamos helyzetű síkkal
A kúp
   A kúp ábrázolása
   A csonkakúp ábrázolása
   A kúp ferde csonkítása, a csonkított idom valódi nagysága
   A kúp csonkítása tengelyével párhuzamos síkkal
   A kúp csonkítása valamelyik alkotójával párhuzamosan felvett síkkal
A gömb
   A gömb ábrázolása
   A gömb csonkítása az oldalnézet síkjával párhuzamos síkkal
A gyűrű (tórusz)
   A gyűrű (tórusz) ábrázolása
   A gyűrű (tórusz) csonkítása
Összetett mértani testek, felületelemzés
A mértani felület
   Kérdések, feladatok
Áthatások ábrázolása
Áthatás fogalma, áthatás szerkesztésének fajtái
Síklapú testek áthatása
   Hatoldalú hasáb és a háromoldalú hasáb áthatása
   Négyzetes hasáb és hatoldalú hatás áthatása
Síklapú test és forgástest áthatása
   Henger és hasáb áthatása
   Hasáb és gömb áthatása
Forgástestek áthatása
   Különböző és egyenlő átmérőjű, merőlegesen metsződő tengelyű tengelyek áthatása
   Különböző átmérőjű ferdén metsződő tengelyű hengerek áthatása
   Merőlegesen metsződő tengelyű kúp és henger áthatása
   Párhuzamos tengelyű forgástestek áthatása
Áthatási élek a gépalkatrészeken
A tagolóvonalak rajzolása
   Kérdések, feladatok
Ábrázolás metszetekkel
A metszet fogalma, a metszősík, a nyomvonal, a szelvény, a vonalzat
Egyszerű metszetek
   Teljes metszet
   Részmetszetek
   A teljes metszetek további fajtái
Összetett metszetek
   A lépcsős metszet
   A befordított metszet
   Befordított lépcsős metszet
Szelvények rajzolása
   A szelvények fogalma, nyomvonala, elhelyezése
   Szelvény a kontúrvonalon belül
   Szelvény a kontúrvonalon kívül
Anyagok metszeti jelölése
Metszet kerülése
Metszősík előtti egyszerűbb részlet jelölése
   Kérdések, feladatok
Egyszerűsített ábrázolási módok
Félvetületek alkalmazása
Segédvetületek alkalmazása
Tetszőleges helyre csúsztatott vetületek
Nem teljes vetületek
   Furatok lyukkörön
   Kiemelt vonal
   Befordított vetület
Kiemelt részek
Különböző méretarányú vetület
Síkra figyelmeztető átlók
Kiindulási vagy közbenső gyártási alak ábrázolása
Szélső állás jelölése
Ismétlődő részlet
Hajlítás középvonala
Forgástestek középvonala
Nehezen rajzolható görbék helyett körív rajzolása
Hajlított tárgy kiterített képe
Rétegvonalas vetület
Csatlakozó alkatrész jelölés
Recézés, rovátkolás jelölése
   Kérdések, feladatok
Méretmegadás, mérethálózat felépítése
Általános előírások
Különleges méretmegadások és egyszerűsítések
Magától értetődő méretek
Lejtés és kúposság jelölése
Központfurat, lekerekítés, beszúrás és éltompítás jelölése
Kötőelemek részére kialakított fekvővetületek jelölése
Mérethálózat felépítése
   A mérethálózat felépítését befolyásoló szempontok
   A méretek elosztása a rajzon
Szövegmegadás a rajzon
   Kérdések, feladatok
Felületi érdesség és hőkezelés előírása a rajzon
A felületi érdesség és mérése
A felület
   A mértani, a valóságos és az észlelt felület
   Egyenetlenségek
   A felület minősége
Érdességi jellemzők, érdességi mérőszámok
Az érdesség megadása
   Az érdesség jele, az érdesség jelének méretei
   Az érdesség jelének és számértékének elhelyezése a rajzon
   Egyszerűsítések az érdesség megadásában
A hőkezelés leírása
   Kérdések
Tűrések és illesztések
A tűrés
   A méret, a névleges méret, a tényleges méret, határméretek
   Eltérések, határeltérések és jelölésük
   Tűrés, tűrésmező, tűrésnagyság és a tűrés elhelyezkedése
   Hosszméretek tűrésezése
   Szögméretek tűrésezése
   Az egyik irányban határolt méretek
   Tűrésezetlen méretek pontossága
   Alak- és helyzettűrések
   Az alak- és helyzettűrések számértékei
Az illesztések
   Az illesztés fogalma, a játék, a fedés
   Illesztés, illeszkedés
   Illeszkedésfajták: laza, átmeneti és szilárd illesztés
Az illesztési rendszer felépítése
   Alapeltérések
   Tűrés-alapsorozatok
   Illesztési rendszerek, az illesztések jelölése
   Illesztésválasztékok a gépipar részére
Felületi érdesség tűrésekhez és illesztésekhez
Illesztési előírások és alkalmazásuk a rajzon, táblázatok használata
   Kérdések, feladatok
Csavarmenet ábrázolása
Csavarvonal, csavartest, csavarmenet
Csavarmenet-szerelvények
Csavarmenet ábrázolása orsón és furatban
   Csavarmenet jelölése nézetben és metszetben
   Menetes orsók és furatok éltompításai
   Menetkifutás, szerszámkifutás és beszúrás ábrázolása
   Áthatásos menetes furatok ábrázolása
   Összecsavart orsó- és anyamenet ábrázolása
Csavarmenet megadása
   A több-bekezdésű menet és balmenet jelölése
   Csavarmenet tűrésének illesztésének jelölése és megadása
   A tőlekerekítés követelményének és a becsavarási hossznak a jelölése és megadása
Hornyos csavarfejek ábrázolása
Csavarvégek ábrázolása
Hatlapfejű kötőelemek rajzának szerkesztése
   Hatlapfejű csavar rajzának szerkesztése
   Hatlapfejű csavaranya rajzának szerkesztése
   Kérdések, feladatok
Műszaki szabadkézi és felvételi vázlatkészítés
A műszaki szabadkézi vázolás eszközei
A felvételi vázolás menete, a vázolás lépései
   Kérdések, feladatok
Csavarok, tartozékok
Csavarok és tartozékok
   Csavarok
   Csavaranyák
   Alátétek
   Átmenő furatok csavarorsók számára
   Ismétlődő kötések egyszerűsített ábrázolása
   Menetes furatok egyszerűsített méretmegadása
Csavarkötések
Csavarbiztosítások
   Kérdések, feladatok
Szegek és csapszegek ábrázolása
Szegek
Csapszegek
   Kérdések, feladatok
Szegecskötések ábrázolása
Szegecsfajták
Szegecskötésfajták
Szegecselt szerkezetek ábrázolása
   Kérdések
Hegesztett kötések ábrázolása
Hegesztési módok
Varratok
A hegesztés jelölése a rajzon
   Kérdések, feladatok
Rugók ábrázolása
Rugófajták ábrázolása
A rugók műhelyrajza
Rugószerkezetek ábrázolása
   Kérdések, feladatok
Fogazat ábrázolás
Fogazattal kapcsolatos elnevezések
Fogaskerék fajták
Fogazat jelképes ábrázolása
A fogaskerék műhelyrajza és adattáblázata
   Hengeres kerék és kapcsolódó fogaskerék ábrázolása
   Csavarkerékpár ábrázolása
   Kúpkerekek ábrázolása
   Síkkerék ábrázolása
   Csigahajtás ábrázolása
   Lánckerék ábrázolása
   Kilincskerék ábrázolása
   Fogasléc és fogasív ábrázolása
   Kérdések
Ék-, retesz- és bordáskötések ábrázolása
Ékek
   Hornyos és fészkes ékkötések
   Érintős ékkötések
Reteszek
   Hornyos és fészkes retesz
   Siklóretesz
   Íves retesz
Tengelyvégek ábrázolása
   Henger és tengelyvég
   Kúpos tengelyvég
Ékszíjhajtás
Bordás tengelykötés
   Bordástengely jelképes ábrázolása
   Hornyosfurat jelképes ábrázolása
   Evolvens profilú bordástengely-kötés jelképes ábrázolása
   Bordáskötés ábrázolása
   Bordás alkatrészek műhelyrajza
   Kérdések
Csapágyak ábrázolása
Siklócsapágyak
Gördülőcsapágyak
   Kérdések, feladatok
Alkatrész- és összeállítási rajzok
A rajzok tárgya
Műszaki rajzfajták
Rajzolási rendszerek
Rajzszámozás
Szövegmező
Előírások és utasítások a rajzon
Fénymásolatok hajtogatása
   Kérdések, feladatok
Rajzolvasási gyakorlatok
A rajzolvasás tanulása
Rajzolvasás összeállítási rajzokon

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Szerző nélkül

3 érdeklődő “[eladva] Géprajzi alapismeretek” könyvre

  1. Bódi Attila szerint:

    Szia!Engem érdekelne a könyv.

  2. Bódi Attila szerint:

    Szia!utánvétellel szeretném a könyvet.Erre a cimre: ***.Elöre is köszönöm Attila

  3. Bódi Attila szerint:

    Szia!16-ka tökéletes.Nagyon szépen köszönöm.Attila