Emlékezzetek ránk!

Mártírok utolsó levelei

Ár: 2000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Emlékezzetek ránk!
Oldalszám: 39
Kiadás éve: 1954
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Országos Béketanács/Athenaeum – Békebizottságok Kiskönyvtára sorozat
Súly: 37 g
ISBN:


Előszó:

Európa országai 1954-ben és 1955-ben sorra ünneplik a fasiszta járom alól való felszabadulásuk 10. évfordulóját. Tíz éve, vagy nemsokára tíz évet lesz, hogy Európa városaiban sorra elhalt a barbár náci csizmák kopogása, véget ért a gyilkos háború, a szörnyű elnyomatás, és az emberek megkezdték újra békés életüket. A romok között kezdték meg, a pusztító tüzek még ki sem hűlt helyén, számbavéve halottaikat és meghajtva előttük a győzelem zászlait.

Mert a győzelemnek részesei voltak Európa minden országában azok is, akik már nem érhették meg a győzelmet: az ezrek és százezrek, akik a nyílt csatamezőn, vagy a partizánharcok, a nemzeti ellenállás rejtekútjain küzdve életüket adták a fasizmus elleni harcban. Az emberi haladásnak, a szabadságnak minden korokban voltak mártírjai, de soha annyi mártírja nem volt az emberiségnek, mint ezekben a tíz évvel ezelőtti esztendőkben. Nem volt Európának olyan talpalatnyi földje, amely meg ne termette volna a maga hőseit, amelyre ne hullott volna ártatlan emberek vére. Soha még Európa népei nem voltak úgy elszigetelve egymástól, mint abban az »új rendben«, amelyet Hitler vadállati hordái igyekeztek megteremteni. De soha még nem forrtak össze Európa népei közös gondolatban és közös küzdelemben úgy, mint ezekben az időkben. Minden nemzet legjobb fiai felkeltek hazájuk ősi színei alatt, hogy szembeszálljanak a gyilkos hódítókkal és mikor ezt tették sokan anélkül, hogy tudták volna – egy közös frontnak, a világ antifasiszta harcának katonái voltak. Ekkor valóban megtörtént az emberiség széles nemzeti és nemzetközi egysége, amelyben együtt vettek részt az embertelenséggel, nemzeti elnyomatással és rabsággal szemben a legkülönbözőbb gondolkodású, világnézetű, hitvallású emberek, hívők és hitetlenek, »a rózsa és a rezeda«, ahogy egy nagy francia költő írta, az emberiség egész virágoskertje.

Ennek a közös harcnak nincs megrázóbb dokumentuma annál a sok száz és ezer levélnél, amelyet a fasiszta haláltáborokban, börtönökben, kivégzőhelyeken haláluk előtt írtak ennek a küzdelemnek a mártírjai. »A vértanúság nagy győzelem« írta valamikor Tolsztoj, a nagy orosz író. A vértanúság e győzelmének tanúi ezek a levelek. Közvetlenül a halál előtt az ember minden gondolata izzóbb, értelme mélyebb, mint máskor. Soha izzóbban és mélyebben, hozzánkszólóbban nem fogalmazták meg az igaz emberi ügy gondolatait és érzelmeit ezeknél a leveleknél. Éppen ezért mindnyájunk kincsei ezek, megérdemlik, hogy soha ne feledkezzünk meg róluk. S ahogy egy halálra ítélt fiatal lengyel lány írta, valóban »nemzedékről nemzedékre szálló emlékké válnak«. Olvastuk őket eddig is, elszórtan különféle gyűjteményekben. Most az egyik legnagyobb olasz kiadóvállalat mintegy 800 oldalon gyűjtötte egybe, korántsem mindet, de köztük a legszebbeket. Míg ez a teljes gyűjtemény is kiadásra kerülhet magyarul, a Békebizottságok Kiskönyvtára szép feladatának tartja, hogy legalább egy kis válogatását adja a magyar békeharcosok kezébe.

Most, amikor felszabadulásunk 10. évfordulójához közeledve mi is visszatekintünk az elmúlt évtizedre és népünk minden eddiginél nagyobb összeforrottságával készülünk az elkövetkezendő évtizedek küzdelmeire, forduljunk megrendült szeretettel, valódi erő forrásként azokhoz, akik szerte Európában – a mi hazánkban is – ügyükbe vetett szilárd hittel, az utána jövők békés és boldog életéért adva életüket, a legnehezebb pillanatban is helytálltak emberségükért és hazafiságukért, azon az utolsó úton sem torpanva meg egy pillanatra sem, amelyet egy halálra ítélt német fiatalasszony megrendítő szavai szerint, »mindannyiuknak egyedül kellett megjárniok«. Nagy erőt jelentenek az ő szavaik, mert azt példázzák számunkra, amit a nagy német író, Thomas Mann e levelek olasz kiadásához írt előszavában így mondott: »Soha egyetlen eszmét sem sikerült elpusztítani, amelyért tiszta szívek küzdöttek, szenvedtek és meghaltak.«

Somlyó György

Tartalom:

Előszó
Alpári Gyula
Mordechaj Anielewicz
Angelos és Marinos Barkas
Békés-Glass Imre
Erika Von Brockdorf
Paul Camphin
Daniel Decourdemanche
Henri Fertet
A fresnesi börtön (Párizs) falfelirataiból
Julius Fucsik
Barbara Grzesiak
Josef Hufnagel
Guy Jacques
Joze Kerencsics
Lidicei gyerekek
Gianfranco Mattei
Tommaso Masi
Szavva Matyekin
Pataki István
Giuseppe Riorda
Ljuba Sevcova
Schőnherz Zoltán
Torleif Tellefsen
Johannes Adrianus Jozef Verleun
Ratko Zsarics
Nikola Vapcarov

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Szerző nélkül

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)