[eladva] Dulácska – Gerber – Rausch: Építőipari műszaki táblázatok

ELADVA!

Állapot: ***** Dulácska - Gerber - Rausch: Építőipari műszaki táblázatok
Oldalszám: 646
Kiadás éve: 1967
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Táncsics
Súly: 643 g
ISBN:

Tartalom

Előszó
Matematika, geometria
   Matematika
      Római számok
      Görög ábécé
      Cirill ábécé
      Metrikus mértékegységek
      Bécsi mértékegységek
      Angol mértékegységek
      Hatványok, gyökök, logaritmus, körkerület és körterület
      Számolás logaritmus segítségével
      Karakterisztika meghatározása
      A közönséges vagy Briggs-féle logaritmusok mantisszaértékei
      Pí, g és e értékei és logaritmusai
      Magasabb hatványok 1-100-ig
      Magasabb hatványok 1-50-ig
      Faktoriálisok 1!-12!-ig
      Binominális együtthatók
      Egyes törtek négyzet- és köbgyöke
      Törtek átszámítása tizedestörtre
      Ívhossz, ívmagaság, húrhossz és körszelet-terület értékek az egységsugarú körben
      Trigonometrikus függvények, sinus-cosinus
      Trigonometrikus függvények, tangens-cotangens
   Geometria
      Síkidomok adatai
      Testek adatai
      Különleges geometriai adatok
Földmunka
   Talajmechanika
      Talajmechanikai alapelvek
      Talajok felosztása
      Talajok osztályozása kézi fejtés szempontjából
      Talajok tényleges lazulási szándéka
      Talajok tömörödése és lazulása elszámolás szempontjából
      Talajok megmunkálhatósága
      Gépi talajtömörítő módszerek
      Tájékoztató értékek a földmunkák szükséges tömörítéséhez
      Talajmechanikai jellemzők tájékoztató értékei
      Száraz töltések és bevágások megengedett rézsűhajlásának változása a rézsűmagasság függvényében, különböző talajtípusok esetében
      Földmunkák tájékoztató munkaidő-szükséglete kubikosóra értékben
Kőművesmunka
   Kőművesmunkák anyagai
      Vulkánikus mélységi kőzetek
      Vulkánikus kiömlési kőzetek
      Vulkánikus tufák
      Üledékes kőzetek
      Üledékes mészkövek
      Téglák
      Szulfátion tartalmú talajjal, illetve talajvízzel érintett előírt minősége
      Gázszilikát falblokk méretei
      Kohó-habsalakbeton középblokk
      Kohó-habsalakbeton nagyblokk
      Fagyapot és nádlemezek
      Hőszigetelő anyagok
      Aljzatbetonok
      Kötőanyagok
      A darabos építési mész előírt tulajdonságai
      Hazai cementek előírt szilárdsági értéke
      Trasz előírt szilárdsági értéke
      Mészpuccolán előírt szilárdsága
      Magnéziacement megkövetelt szilárdsága
      Az építési gipsz előírt tulajdonságai
      Adalékanyagok
      Homokok osztályozása
      Homok és kavics szemnagyság szerinti osztályozása
      Mészkőőrlemény
      Falazóhabarcsok felhasználási területe
      Vakolóhabarcsok felhasználási területe
      Falazóhabarcsok összetétele
      Vakolóhabarcsok összetétele
      Burkolóhabarcsok összetétele és felhasználási területe
      Felületképző habarcsok összetétele és felhasználási területe
      Belső felületképző (gipszes) habarcsok összetétele és felhasználási területe
      Szulfátion tartalmú talajjal, ill. talajvízzel érintkező habarcsok összetétele
      Rabicháló
      EK 1 Egyesítettfalú könnyűbeton gyűjtőkémény elem
      EK 2 Egyesítettfalú könnyűbeton gyűjtőkémény elem
      EK 3 Egyesítettfalú könnyűbeton gyűjtőkémény elem
      EK 4-17,5 és EK 4-20 Egyesítettfalú könnyűbeton gyűjtőkémény elem
      EK 4-22,5 és EK 4-25 Egyesítettfalú könnyűbeton gyűjtőkémény elem
      EK 5 Egyesítettfalú könnyűbeton gyűjtőkémény elem
      EK 6 Egyesítettfalú könnyűbeton gyűjtőkémény elem
      NKb vasaltbeton kéménybélés elemek
      NKk négyszögletes vasaltbeton fedkövek
      NKf négyszögletes vasaltbeton fedkövek
      Beton koromzsák-ajtó
      Beton kéménytisztító ajtó
      Beton füstcsőhüvely
   Kőművesmunkák anyagszükséglete
      Téglafalak és pillérek anyagszükséglete
      Válaszfalak anyagszükséglete
   Kőműves szerkezetek
      Szabályos terméskőfalak nyomó határfeszültségei
      Téglaszerkezetek nyomó határfeszültsége
      Betonszerkezetek határfeszültségei
      A fí kihajlási csökkentő tényező értékei
      A teherhordó falak és a falazáshoz használt anyagok épületfizikai jellemzői (Anyagok)
      Szerkezetek
      A blokkoktól épített teherhordó falak és a falazáshoz használt blokkok épületfizikai jellemzői (Anyagok)
      Szerkezetek
      Válaszfalak épületfizikai jellemzői (Szerkezetek)
      Hozzávetőleges zajszintek
      Hangvédelmi követelmények
      Néhány anyag hangelnyelése százalékban
      Nyílászáró szerkezetek átlagos hanggátlása
      A lakóházak külső és belső térelhatároló szerkezeteinek léghangokkal szemben megkívánt átlagos hanggátlási értékei
      Az építési anyagok raktározási normái
      Építési anyagok veszteségeinek átlagértékei
      1 tömör köbméterben elhelyezhető anyagmennyiség
      Belső mozgatás eszközeinek befogadóképessége
      Anyagmozgatás talicskán
      Anyagmozgatás hordsaroglyán vagy hordóládával
      Anyagmozgatás japánerrel
      Csillemozgatás kézi erővel
      Járművekre rakható anyagmennyiségek
Beton- és vasbetonmunka
   Anyagok
      Természetes elaprózódott adalékanyag szemnagyság szerinti osztályozása
      Mesterségesen aprított adalékanyag szemnagyság szerinti osztályozása
      Az ÉM. Kavicsbánya Vállalat csepeli osztályozó telepén előállított homokos kavics frakciók
      Kőbányákban előállított zúzott homok, zúzalék és zúzott kő frakciók
      Szemszerkezet vizsgálat
      Általában használt folyamatos szemszerkezetű adalékanyagok és minőségi osztályaik
      A finomsági mérőszám legkedvezőbb értékei
      Abrams-tényező a cementtartalom függvényében
      Adalékanyagok súlyadatai
      A könnyűbeton adalékanyagok fajsúlya, térfogatsúlya, halmaztérfogatsúlya és porozitása
      Könnyűbeton adalékanyagok átlagos halmaztérforgatsúlya
      Könnyűbeton adalékanyagok átlagos vízfelvétele
      Könnyűbeton adalékanyagok átlagos vízfelszívásának sebessége
      Duzzasztott perlit, minőségi követelmények
      Hazai cementfajták
      A hazai cementek felhasználási területei
      Szabványos cementek szilárdsága
      Különböző cementekkel készült betonok szilárdulása az idő függvényében
      Betonkiegészítő anyagok
      Kalciumklorid okozta szilárdságnövekedés +15 Celsius-fok hőmérsékleten
   Betonok fizikai és technológiai adatai
      A friss betonkeverék osztályozása konzisztenciája szerint
      Az MSZ 4719 szerinti konzisztenciák alkalmazási területei
      A szükséges cementmennyiség változása azonos betonminőség esetén a legnagyobb szemnagyság függvényében
      Vízcement-tényező és cementmennyiség
      Vízcement-tényező, konzisztencia és szilárdság
      Dinamikus tényezők
      A minimális cementtartalom
      A beton kötésének előrehaladása a kötésidő és kötési hőmérséklet függvényében
      Hézagtérfogat változása légszáraz berázott homok és kavics esetén
      Betonszilárdság és keverési idő
      Gépi keveréshez szükséges idő
      A betonkeverők szállítása
      Vízzáró betonok tájékoztató összetétele
      Hideglépcsőfokok hőmérsékleti határai
      Hideglépcsőfokok módosítása
      Hideg időjárás esetén alkalmazandó különleges betonozási eljárások
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 10 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 10 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 10 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 10 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 20 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 20 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 20 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 20 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 40 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 40 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 40 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 40 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 80 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 80 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 80 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Tájékoztató adatok a betonösszetétel tervezésére 80 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyag esetében
      Kopásálló betonok nyomószilárdsága fajtától függően
      7 napos próbakockák szilárdsága
      A nyomószilárdság változása a beton korával
      A beton szilárdságának csökkenése a fagy hatására
      Különböző hőmérsékleten szilárdult beton végszilárdsága
      Lemez-, kocka- és hasábszilárdságok viszonyszáma
      A beton szilárdsága a cementadagolástól függően
      A legkisebb cementtartalom
      Kohósalak-beton tájékoztató adatai
      Kohósalak adalékú egyszemcsés öntött beton tájékoztató összetétele
      Gázszilikát tájékoztató adatai
      Perlitbeton tájékoztató adatai
      Anyagkavicsbeton tájékoztató adatai
      Lávasalakbeton tájékoztató adatai
      Pernyekavicsbeton tájékoztató adatai
      Tufabeton tájékoztató adatai
      Szénsalakbeton tájékoztató adatai
      Téglazúzalékbeton tájékoztató adatai
      A vibrálás hatása a könnyűbetonokra a tömörítési idő függvényében, különböző cementadagolás mellett
      A beton tulajdonságait befolyásoló tényezők (cement hatása)
      A víz hatása
      Az adalékanyag hatása
      Beton-, vasbetonszerkezetek, tégla- és kőfalazatok szulfátkorrózió elleni védelme
      Szulfátion tartalmú talajjal, ill. talajvízzel érintkező vasalatlan betonszerkezetek betonminősége
      Szulfátion tartalmú talajjal, ill. talajvízzel érintkező vasbetonszerkezetek betonminősége
   Betonacélok
      Betonacélok áttekintése
      Kör keresztmetszetű betonacélok keresztmetszeti adatai
      Egy méter lemezsávra jutó betonacélterület (négyzetcentiméter)
      Feszítőhuzalok
      Acélháló keresztmetszete fm-enként
      Sima acélbetétek túlnyújtási hosszai
      Sima acélbetétek toldási hosszai
      Periodikus acélbetétek túlnyújtási hosszai
      Periodikus acélbetétek toldási hosszai
      Sima felületű acélbetét kampói
      Betontakarás vastagsága
   Zsaluzó szerkezetek
      Tájékoztató adatok a kizsaluzás és a kiállványozás időpontjáról
      Acéllemez kalodák távolsága
      Zárléckalodák távolsága
      Fenékzsaluzó deszka, palló megtámasztási távolsága
      Kiváltógerendák oldalzsaluzata
      Egyszeres deszkakalodák távolsága és összeszegezése
      Peiner Standard (export), Hünnebeck Senior és ÉTI-tartók megengedett fesztávolságai
      Hünnebeck Junior tartók megengedett fesztávolságai
      Könnyű Peiner-tartók megengedett fesztávolságai
   Térfogatsúlyok, terhelési és födémszerkezeti adatok
      Térfogatsúlyok. Fák
      Fémek
      Kövek
      Téglák
      Kötőanyagok és kötőanyagpótlékok
      Habarcsok
      Betonok
      Töltőanyagok
      Szigetelőanyagok
      Egyéb építőanyagok
      Válaszfalak
      Vakolatok
      Padozatok és burkolatok
      Héjazatok (tetőfedések) alátámasztó elemek nélkül
      Raktári anyagok súlya. Élelmiszerek és mezőgazdasági termények
      Tüzelő és üzemanyagok
      Egyéb raktári anyagok
      Hasznos teher alapértékei, válaszfalteher nélkül
      Födémszerkezeti adatok. 35 cm vastag födémek önsúlya
      Feszített paneles födémek önsúlya
      Ikergerendák közötti födémsúly-többlet
      Lakóépületek födémeinek összes terhe
      Különféle födémszerkezetek összterhe
      Néhány fontosabb födém súlyelemzése
      E jelű, feszített betongerendákkal készíthető födémek adatai
   Betongyártmányok
      L jelű vasbeton gerendák
      F jelű vasbeton gerendák
      G jelű vasbeton gerendák
      Gm jelű vasbeton gerendák
      MGT jelű vasbeton gerenda
      E jelű feszített vasbeton födémgerendák
      1950-51. évben használt típusgerendák határnyomatékai
      1952-54. évben használt típusgerendák határnyomatékai
      1961-62. évben használt típusgerendák határnyomatékai
      A jelű vasbeton nyílásáthidalók
      AD jelű nyílásáthidalók
      AR jelű nyílásáthidalók
      AS jelű nyílásáthidalók
      RM jelű vasbeton mestergerenda
      RD 1 jelű Debron vasbeton főtartó
      RK és RR jelű vasbeton pillér
      RA jelű vasbeton pilléralap
      RD 2 és RD 3 jelű Debron vasbeton oszlop
      Vasbeton cölöpök
      P jelű kis tetőhéjazati elem
      Előregyártott üreges pallós födémek – Feszített Weiler födémpallók I.
      Feszített Weiler födémpallók II.
      Vasbeton és feszítettbeton körüreges födémpallók I.
      Vasbeton és feszítettbeton körüreges födémpallók II.
      RT 50/100 jelű vasbeton palló
      Beton födémbéléstestek
      EB 60/19 és 30/19 jelű beton födémbéléstest
      EB 60/24 jelű beton födémbéléstest
      BH jelű födémbéléselemek
      Ka és Kb jelű kerítésoszlopok
      KL 20/30 jelű vasbeton kerítéspalló
      Bordás vasbeton kerítéspalló
      Kc jelű kerítésoszlopok
      Kd jelű kerítésoszlopok
      Debron vasbeton párkány
      Debron vasbeton konzol
      Beton villámhárító tuskó
      Beton járdalapok
      Beton járdakocka
      EA 90/60 jelű egyrétegű vasbeton ablak
      EA 180/60 jelű egyrétegű vasbeton ablak
      EA 90/120 jelű egyrétegű vasbeton ablak
      EA 90/180 jelű egyrétegű vasbeton ablak
      EA 270/60 jelű egyrétegű vasbeton ablak
      EA 180/120 jelű egyrétegű vasbeton ablak
      EA 270/120 jelű egyrétegű vasbeton ablak
      EA 180/180 jelű egyrétegű vasbeton ablak
      KA 90/60 jelű kétrétegű vasbeton ablak
      KA 180/60 jelű kétrétegű vasbeton ablak
      KA 90/120 jelű kétrétegű vasbeton ablak
      KA 90/180 jelű kétrétegű vasbeton ablak
      KA 270/60 jelű kétrétegű vasbeton ablak
      KA 180/120 jelű kétrétegű vasbeton ablak
      Vasbeton lépcsőkarok
      Lépcsőpihenő áthidalók I.
      Lépcsőpihenő áthidalók II.
      Lépcsőpihenő pallók
      Beton kútgyűrűk
      1 m-es kör szelvényű tokos betoncső
      2 m-es kör szelvényű tokos betoncső
      Kör szelvényű talpas betoncső
      Kör szelvényű 45 fokos ívcső
      90 fokos csatlakozó tömb fokos betoncsőhöz
      Vasbeton, feszített beton szőlőtámaszok, és vasbeton kikötőlemez
      SZK 220 jelű szőlőoszlop
      SZK 300 jelű szőlőoszlop
      Feszített beton komlóoszlop
      Vasbeton hídmérlegpallók
   Előregyártott vasbeton szerkezetek mérettűrései
      UNIVÁZ közösségi épületek többszintes vb. vázszerkezete
      Többcélú váz vasbeton tetőszerkezettel
Vasszerkezeti munka
   Acélanyagok
      Acélminőségek
      Egyenlő szárú L szelvényű idomacél
      Egyenlőtlen szárú L szelvényű idomacél
      Széles talpú T szelvények
      T szelvényű idomacél, magas gerincű
      Éles sarkú T szelvényű idomacél
      Z szelvényű idomacél
      U szelvényű idomacél
      I szelvényű idomacél
      Nagyvasúti sínek
      Kisvasúti sínek
      24 cm magas vékonygerincű I szelvény
      Forgalomból kivont szelvények, táblázat I-acélok
      U-acélok
      Hengerelt négyzetacél
      Hengerelt laposacél
      Hengerelt acélok
      Acélcsövek
      Varrat nélküli folytacél gáz- és gőzcsövek folyómétersúlya
      Öntöttvas nyomócsövek
      Varrat nélküli, sima végű vezetékcsövek
      Szellőző lemezcsövek
      Acéllemezek, középlemezek
      Fekete finomlemezek
      Hidegen hajlított egyenlő szárú L-acél
      Hidegen hajlított egyenlőtlen szárú L-acél
      Hidegen hajlított egyenlő oldalú U-acél (b<h)
      Hidegen hajlított egyenlőtlen oldalú U-acél (b>h)
      Hidegen hajlított C-acél
      Hidegen hajlított K-acél
      Hidegen hajlított ajtótok szelvény
      Hidegen hajlított merevített Z-acél
      Hidegen hajlított zárt négyzetszelvény
      Hidegen hajlított zárt körszelvény
      Hidegen hajlított zárt téglalap szelvény
      Hornyoltfejű csavar I.
      Hornyoltfejű csavar II.
      Hatlapfejű fényes csavar
      Hatlapfejű nyers csavar
      Kalapácsfejű nyers csavar
      Süllyesztett fejű fényes csavar
      Alapcsavarok
      Hatlapú nyers csavaranya
      Hatlapú fényes csavaranya
      Nyers alátét
      Rugós alátét
      Félgömbfejű szegecs
      Süllyesztett fejű szegecs
      Lencsefejű szegecs
      Kazánszegecs
      Tartályszegecs
      Elektródatípusok és szilárdsági tulajdonságok
      Különböző elektródatípusokkal készített tompavarrat hajlítóvizsgálatnál elért legkisebb hajlítási szög
      Huzal vegyi összetétele
      Heganyag kén- és foszfortartalma
      Elektródatípusok alkalmazási területei
   Alumínium anyagok
      Az építőipari szempontból fontosabb alumíniumötvözetek felosztása
      A fontosabb alakítható alumíniumötvözetek és az acél egyes tulajdonságai
      Sajtolt, négyzetes szelvényű alumínium rúd
      Húzott, négyzetes szelvényű alumínium rúd
      Sajtolt, négyzetes szelvényű ötvözött alumínium rúd
      Húzott, négyzetes szelvényű ötvözött alumínium rúd
      Sajtolt, hatszög szelvényű ötvözött alumínium rúd
      Húzott, hatszög szelvényű ötvözött alumínium rúd
      Sajtolt, lapos szelvényű alumínium rúd
      Húzott, lapos szelvényű alumínium rúd
      Sajtolt, lapos szelvényű ötvözött alumínium rúd
      Húzott, lapos szelvényű ötvözött alumínium rúd
      Sajtolt, egyenlő szárú alumínium L-idom
      Sajtolt, egyenlő szárú ötvözött alumínium L.-idom
      Sajtolt, egyenlő szárú alumínium és ötvözött alumínium L.-idom
      Sajtolt, egyenlőtlen szárú alumínium L.-idom
      Sajtolt, egyenlőtlen szárú ötvözött alumínium L.-idom
      Sajtolt, egyenlőtlen szárú alumínium és ötvözött alumínium L.-idom
      Sajtolt, magasgerincű alumínium T-idom
      Sajtolt, magasgerincű ötvözött alumínium T-idom
      Sajtolt, magasgerincű alumínium és ötvözött alumínium T-idom
      Sajtolt, szélestalpú alumínium T-idom
      Sajtolt, szélestalpú ötvözött alumínium T-idom
      Sajtolt, szélestalpú alumínium és ötvözött alumínium T-idom
      Sajtolt, magasgerincű alumínium I-idom
      Sajtolt, magasgerincű ötvözött alumínium I-idom
      Sajtolt, magasgerincű alumínium és ötvözött alumínium I-idom
      Sajtolt, szélestalpú alumínium I-idom
      Sajtolt, szélestalpú ötvözött alumínium I-idom
      Sajtolt, szélestalpú alumínium és ötvözött alumínium I-idom
      Sajtolt, U-szelvényű alumínium idom
      Sajtolt, U-szelvényű ötvözött alumínium idom
      Sajtolt, U-szelvényű alumínium és ötvözött alumínium idom
      Sajtolt, egyenlő oldalú alumínium U-idom
      Sajtolt, egyenlő oldalú ötvözött alumínium U-idom
      Hengerelt félgyártmányok (lemez, szalag, ív, sáv, tárcsa) szilárdsági értékei
      Tömör szelvényű sajtolt és húzott félgyártmányok szilárdsági értékei
      Alakos szelvényű sajtolt félgyártmányok szilárdsági értékei
      Csövek szilárdsági értékei
      Lemez félgyártmányok gyártási méretei
      Szalagok gyártási méretei
      Tárcsák gyártási méretei
      Körszelvényű tömör rudak gyártási méretei
      Négyzetes szelvényű tömör rudak gyártási méretei
      Huzalok gyártási méretei
      Alakos szelvényű sajtolt félgyártmányok gyártási méretei
      Csövek gyártási méretei
      AlZnMgTi (HEGAL) ötvözetű félgyártmányok várható minimális szilárdsági értékei
      Lemez félgyártmányok gyártási méretei
      Szalagok gyártási méretei
      Körszelvényű rudak gyártási méretei
      Négyzetes szelvényű tömör rudak gyártási méretei
      Huzal gyártási méretei
      Alakos szelvényű sajtolt félgyártmányok gyártási méretei
      Huzal gyártási méretei
      Alakos szelvényű sajtolt félgyártmányok gyártási méretei
      Csövek gyártási méretei
      AlMg ötvözetű félgyártmányok szilárdsági értékei
      Huzalok gyártási méretei
      Kör szelvényű rudak gyártási méretei
      Négyzetes szelvényű tömör rudak gyártási méretei
      Csövek gyártási méretei
      Profilok gyártási méretei
      Alumínium lemezek és szalagok gyártási méretei – Melegen hengerelt ötvözetlen és ötvözött alumínium lemez
      Hidegen hengerelt 1/4 és 1/2 kemény ötvözetlen alumínium lemez
      Hidegen hengerelt 1/2 kemény ötvözetlen alumínium szalag
      Hidegen hengerelt kemény és lágy állapotú ötvözetlen alumínium lemez
      Hidegen hengerelt Al-Mg4, Al-Mg5, Al-Cu-Mg1, Al-Cu-Mg2 ötvözetű lemez
      Hidegen hengerelt Al-Mg2, Al-Mg3, Al-Zn-Mo-Ti ötvözetű lemez
      Hidegen hengerelt Al-Mg1, Al-Mn, Al-Mg-Si ötvözetű lemez
      Hidegen hengerelt lágy és kemény ötvözetlen alumínium szalag
      Hidegen hengerelt ötvözött alumínium szalag
      Alumínium és ötvözeteinek legkisebb hajlítási sugarai
      Ötvözött lemezek és szalagok megengedett és meg nem engedhető felületi hibái
      Néhány jellegzetes műanyag fedőfesték viselkedése alumínium felületeken
      Elektrolitikus korrózió veszélye idegen fémekkel érintkező alumínium felületeken
      Nyomott rudak kihajlási határfeszültségei Dural 42 jelű anyagra
      Nyomott rudak kihajlási határfeszültségei Maszil 32 jelű anyagra
      Nyomott rudak kihajlási határfeszültségei Maszil 28 és Hegal 34 jelű anyagra
      Nyomott rudak kihajlási határfeszültségei Nautal 25 jelű anyagra
      Az építőipari szempontból fontosabb alumíniumötvözetek összehasonlító külföldi szabványjelölései
      A szerkezeti alumíniumötvözetek határfeszültségei
      Szegecsanyagok határfeszültségei
      Szegecsorsók és szegecslyukak mérete
      Különböző alakú zárófejek kialakításának erőszükséglete
      Szegecsötvözetek és felhasználási adataik
      Egyrétegű AWI hegesztés tájékoztató adatai
      Az egyes alumíniumötvözetekhez alkalmazandó hegesztőhuzalok
      AFI hegesztés tájékoztató adatai
   Vasszerkesztések teherbírási adatai
      Acélanyagok határfeszültsége
      Kihajlást csökkentő tényezők
      Kihajlási hosszak
      Hajlított acéltartók méretezése
      Egyenletesen megoszló teherrel terhelt kéttámaszú I acélgerenda határteherbírása
      Középen P koncentrált erővel terhelt kéttámaszú I acélgerenda teherbírása
      Két szegecs vagy csavarlyuk inercianyomtéka
      Gerinclemezek inercianyomatékai
      10 cm széles övlemez inercianyomatéka
      Két szegecs vagy csavarlyuk inercianyomatéka
   Vasszerkezetek kapcsolatai
      A legkisebb szegecs és csavartávolság
      A legnagyobb fűző szegecs és csavartávolság
      Szegecslyukak méretei
      Csavarlyukak méretei
      L-, U- és Z-keresztmetszetű elemek szárában alkalmazott szegecslyukak legnagyobb megengedett átmérője
      I-keresztmetszetű elemek övében alkalmazott szegecslyukak legnagyobb megengedett átmérője
      A 34, 13, ill. A 35.23.13 anyagú, egyszer- és kétszernyírt szegecsek nyírhatóságáról
      A 34.13, ill. 35.23.13 anyagú szegecsek palástnyomási határerői
      Tompavarratok
      A varrat teherbírása
      Vasgerenda toldása hegesztett hevederlemezzel
Ácsmunka és állványozás
   Ácsmunka és állványozás anyagai
      Luc- és jegyenyefenyő fűrészáru, deszka és palló
      Léc
      Zárléc (heveder)
      Fűrészelt gerenda
      Deszka és palló, erdei-, fekete- és vörösfenyő fűrészáru
      Léc
      Zárléc (heveder)
      Fűrészelt gerenda
      Szélezett lombos fűrészáru, deszka
      Bőrdeszka
      Cölöpfa (pilótafa) és állványfa
      Négyszög keresztmetszetű fák köbtartalma
      Kör keresztmetszetű fák köbtartalma
      Az építőfák szilárdsági kategóriáinak minőségi követelményei
      Állványcsövek adatai
      Létrák súlyadatai
      Bognárszeg
      Huzalszeg
      Csőállvány elemek szállítási súlya
      Hatlapfejű facsavar
      Hatlapfejű nyers csavar
      1000 db csavar megközelítő súlya
      Hatlapú nyers anya
      Szárnyasanya
      Állványkapocs
      Alátét fakötéshez
      Négyzetes alátét fakötéshez
      Nyitott feszítőanya
      Zárt feszítőanya
      Sodronykötél 6×19 huzalból
      Sodronykötél 6×37 huzalból
      Sodronykötél 6×61 huzalból
      Szorítókengyel sodronykötélhez
      Kötélszív sodronykötélhez
      Kenderkötél alkalmazása
      Acél sodronykötél méretezése
      Sodronykötélcsülök
   Teherbírási adatok
      Építőfák határfeszültségei
      A határfeszültségek módosító tényezői (iránytól függő)
      A fa nedvességtartalmától függő szorzótényező
      A beépített szerkezetekre ható külső nedvességtől függő szorzótényező
      Az építmény használati idejétől függő szorzótényező
      A szerkezeti elem méreteitől függő szorzótényező
      Hengerfa szorzótényezője
      Talpgerendás támaszkodó oszlop szorzótényezője
      II. szilárdsági kategóriájú, 30 % nedvességtartalmú, új puhafák határfeszültségei
      Az alakváltozás ellenőrzése
      A fa rugalmassági tényezője a nedvességtartalomtól függően
      A lehajlás nagyobb értékei
      Négyszög keresztmetszetű gerendák statikai adatai
      Kör keresztmetszetű gerendák statikai adatai
      Gömbfa csomópontoknál idomítva
      Kettéfűrészelt gömbfa a csomópontoknál idomítva
      Kör, félkör, felső, valamint alsó és felső részén elhelyezett kör keresztmetszetek legfontosabb adatai
      Acél- és alumínium csövek jellemzői
      Acél- és alumínium csövek vizsgálata
      Csomópont kiosztásának és kikötésének rendszere
      Acél- és alumínium csövek határteherbírásának összehasonlítása
      A bevert csőhorgonyok igénybevétele a felhasznált csőanyagtól függően – a beverés mélységének figyelembevételével
      Megengedett csőterhelések kéttámaszú tartó esetén
      Megengedett csőterhelések háromtámaszú tartó esetén
      Állványkertek süllyedése
      Kéttámaszú hajlított gerendák határteherbírása
      Két vízszintesen összekapcsolt cső teherbírása
      Kör keresztmetszetű faoszlopok teherbírása
      Gazdaságos állványoszloptávolságok
      48,000/4,5 mm méretű görbe alumínium cső teherbírása az egyenes cső teherbírásának százalékában
      35.29-es minőségű görbe acélcső teherbírása az egyenes cső teherbírásának százalékában
      55.29-es minőségű görbe acélcső teherbírása az egyenes cső teherbírásának százalékában
   Nyomott farudak méretezése
      Húzott kapcsolóelemekkel illesztett csövek határteherbírása
      Adatok húzott hevederes illesztéshez
      5 kp leeső súly dinamikus hatását helyettesítő nyugvó teher
      Csövek és központosan illesztett csövek határteherbírása húzó igénybevételek esetén
      Csövek határteherbírása bilincseken keresztül átadott, külpontos húzóterhelés esetén
      Munkagödör ducoló elemek méretei
   Kapcsolatok
      Szegezett kötések határigénybevétele, bármely fajtájú és kategóriájú faanyag esetében
      Huzalszegek határnyíróereje
      Oszlopok toldása
      Csavarkötések határigénybevétele
      Bulldogtárcsás kapcsolatok szerkesztési szabályai
      Bulldogtárcsás kapcsolatok határerői
      Geka tárcsák
   Tetőszerkezetek, mérettáblázatok
      Háromcsuklós fedélszékek szarufáinak méretei
      Torokgerendás tetőszerkezet
      Toldott torokgerendás tetőszerkezet
      Kéttámaszú szarufák méretei. III. szilárdsági kategóriájú luc- vagy jegenyefenyő
      Kéttámaszú szarufák méretei. II. szilárdsági kategóriájú luc- vagy jegenyefenyő
      Függőleges helyzetű egyirányban hajlított szelemenek méretei és terhelő mezői. II. kategóriájú luc- vagy jegenyefenyő
      Ferde helyzetű szelemenek méretei és terhelő mezői. II. kategóriájú luc- vagy jegenyefenyő
      Ferde helyzetű szelemenek méretei és terhelő mezői. II. kategóriájú luc- vagy jegenyefenyő
      Kéttámaszú él- és vápaszarufák méretei
      Köracél tetőszerkezetek terhelési adatai az elemek jelölése
      Köracél szarugerendák
      Köracél szaruállások mértékadó támaszerői
      Köracél konty- és sátortetők csonkaszarui
      Köracél konty- és sátortetők élszarui
      Köracél konty- és sátortetők, élszaruk, csonkaszaruk és oszlopok hosszának megállapítása
      Köracél főállásos tetőszerkezetek terhelései, elemei és mértékadó támaszerői
      Köracél szelemenes tetőszerkezetek főállástartói
      Köracél szelemenek
   Anyagszükségleti adatok
      Tetőszerkezetek kötőgerenda nélkül
      Tetőszerkezetek kötőgerenda nélkül
      Tetőszerkezetek kötőgerenda nélkül
      Tetőléc és deszkázás
      Falazó és árbocállványok anyagszükséglete
      Falazó és árbocállványok anyagszükséglete
      Könnyű belső munka-, csarnok-, zsaluzó-, betonozó, valamint gördülő csarnokállványok, székállások anyagszükséglete
      Könnyű belső munka-, csarnok-, zsaluzó-, betonozó, valamint gördülő csarnokállványok, székállások anyagszükséglete
      Különleges fix és nehéz gördülő, 2 Mp/fm terhelés feletti csarnokállványok anyagszükséglete
      Létraállványok anyagszükséglete
      Munka-, védő- és feljáróállványok anyagszükséglete
      Munka-, védő- és feljáróállványok anyagszükséglete
      Átjáró, törmelékcsúszda anyagszükséglete
      Pallóterítés, munkaszintképzés, biztonsági védőkorlát, biztosító állványok anyagszükséglete
      Csőállványok anyagszükséglete
      Védőtető anyagszükséglete
      Anyagmennyiség becslése csőállványhoz
      Csőállványelemek élettartama és elhasználódása
      100 fm állványcsőhöz szükséges kapcsolóelem
      Egyedileg megtervezett csőállványok anyagszükséglete
   Felhasznált irodalom

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , , ,
Kategória: Dr. Dulácska Endre, Gerber Ferenc, Rausch Róbert

4 érdeklődő “[eladva] Dulácska – Gerber – Rausch: Építőipari műszaki táblázatok” könyvre

 1. Horváth Soma szerint:

  Szia,
  érdekelne, de az 5000 Ft-ot picit sokallom érte..

  Horváth Soma

 2. pécsi használt könyvek szerint:

  Szia Soma!

  Akkor javaslom látogass el ide:

  http://www.tesz-vesz.hu/item1175727885_epitoipari_muszaki_tablazatok.html

  Üdv,

  szamárfüles

 3. MGP szerint:

  Üdv!
  Mennyi lenne a minimális ára?

 4. Zepkó Ferenc szerint:

  Dulacska- Gerber -Rauch: Építőipari műszaki táblázatok
  szívesen megvenném
  üdvözlettel Z.Ferenc