[eladva] Dr. Széchy Károly – Dr. Varga László: Alapozás I.

Az altalaj mint szerkezeti anyag
3. átdolgozott kiadás

ELADVA!

Állapot: **** Dr. Széchy Károly - Dr. Varga László: Alapozás I.
Oldalszám: 545
Kiadás éve: 1971
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Műszaki
Súly: 1148 g
ISBN:

Fülszöveg

Az alapozás jelenleg igen súlyos problémát jelent az építőipariban, ennek megoldásában segít a mű.

Ez a kötet az alapozástervezés előkészítő munkálataival foglalkozik. Az első két fejezet az altalajjal kapcsolatos geológiai és talajfizikai alapfogalmakkal ismerteti meg az olvasót, részletesen tárgyalva a rétegeződéseknek, a hidrológiai viszonyoknak, a talaj fizikai és kémiai jellemzőinek megismerésére irányuló kutatások módozatait.

A harmadik fejezet a talaj teherbírásával, a negyedik az alapok által kiváltott feszültségek számításával, az ötödik fejezet az ennek hatására bekövetkező alakváltozásokkal, a hatodik egyéb tényezők által előidézett süllyedésekkel foglalkozik.

A könyvet ajánljuk tervező, kivitelező mérnököknek, az előmunkálatokkal foglalkozó szakembereknek, és a BME Építőmérnöki Kar hallgatóinak.

Tartalom

AZ ALTALAJ KELETKEZÉSE ÉS VIZSGÁLATA
A talajok keletkezése és osztályozása
   A szilárd kőzetek
      A kőzet szilárdságát befolyásoló tényezők
      A kőzetek felaprózódása és a talajok keletkezése
   A talajok geológiai osztályozása
   A talajok fizikai osztályozása
      Osztályozás szemnagyság szerint (szemcsés talajok)
      Kötött talajok osztályozása és tulajdonságai
      Állapotjellemzők szerinti osztályozás
      Szerves talajok
      Szilárdulási stádiumban levő talajok
      Mállási stádiumban levő talajok
      Alapozás szempontjából rossz talajok
   A talajok alapozás szempontjából legfontosabb fizikai és szilárdsági tulajdonságai
      Nyomóigénybevétel és nyomószilárdság
      Nyíróigénybevétel és nyírószilárdság
Az altalaj felderítésének módjai és a vonatkozó szabályok előírásai
   A talajkutatások célja és feladata
   Előtanulmányok (geológiai tanulmányok és szemrevételezés)
   Talajfelderítés
      Közvetlen talajfeltárás
      Mintavétel próbafúrásokból
      Talajfeltárások telepítése és mélysége
      A talajviszonyok vizsgálata
      Talajfelderítés próbaterheléssel
      Geofizikai vizsgálatok
      Talajfelderítési terv
A TALAJ TEHERBÍRÁSA
A talaj határfeszültsége síkalapozás estén
   A megengedett igénybevételek meghatározása közelfekvő építmények adatai alapján
   A talaj teherbírásának próbaterheléssel való meghatározása
   A talaj határfeszültségének meghatározása elméleti úton
      Teherbírás meghatározása csúszólapon való eltolódás alapján
   A talajteherbírás meghatározása a megengedett süllyedések alapján
      Kötött talajok teherbírásának különleges szempontjai
      A plasztikus tartományok kiterjedésének korlátozásán alapuló elméletek
      Teherbírás meghatározása megengedett süllyedések alapján
   Teherbírás meghatározása szabályzatok alapján
      Magyar Alapozási Szabályzat
      Szovjet Alapozási Szabályzat
      Német Alapozási Szabályzat
      Angol alapozási előírások
   Számpéldák
Feszültségeloszlás az altalajban
   A "klasszikus" rugalmasságtan szerinti megoldások érvényessége és korlátai
      A kerületi feltételek
      A rugalmasságtan alapvető összefüggései
      Eltérések a rugalmasságtan feltételezett körülményeitől
   A rugalmasságtantól eltérő módszerek
      Fröhlich elmélete
      Egyszerűsítő eljárások
      Egyéb közelítések
   A feszültségek gyakorlati meghatározása, terhelés a féltér felszínén
      Pontszerű terhelés
      Vonalas terhelés
      Sávterhelés
      Feszültségek derékszögű négyszög alakú alap alatt
      Kör és körgyűrű alakú alapok
      Egyéb alakú alapok
   A feszültségek meghatározása bonyolultabb körülmények esetén
      Terhelés a felszín alatt
      Terhelés az inhomogén féltér felszínén
      Anizotróp altalaj
      Nem lineáris közeg
   Számpéldák
Süllyedések számítása
   A süllyedésszámítással kapcsolatos problémák
      A süllyedésszámítás célja és folyamata
      A süllyedéseket befolyásoló tényezők
   A süllyedésszámítási eljárások
      A körülmények csoportosítása
      A valódi feszültségállapot
   Tapasztalatok és a süllyedésmérésekből levonható következtetések
   A süllyedések gyakorlati számítása
      A süllyedés három összetevője
      Rugalmasságtani összefüggések
      Rugalmasságtani összefüggések
      Újabb eljárások
      Egyszerűsítő eljárások
      Magas súlypontú építmények különleges szempontjai
      Néhány befolyásoló tényező értékelése
      A biztonsági tényező
   A süllyedések időbeli lefolyása
      Az s konszolidációs nagysága
      Az s másodlagos konszolidáció süllyedése
      Konszolidáció időben változó terhelés hatására
   Süllyedésszámító diagramok
   Számpélda
Egyéb süllyedési kérdések
   Egyéb okokból származó süllyedések
      Dinamikus hatásokból származó süllyedések
      Vízmozgás hatására létrejövő süllyedések
      A talajfellazulás és az üregnyitás okozta süllyedések
      Kémiai és fizikai hatások okozta süllyedések
   Káros süllyedések és azok okai
      Egyenlőtlen süllyedések okai
      Káros süllyedések mértéke az építmény szerkezete és üzeme alapján
      Védekezés káros süllyedések ellen
   Süllyedés mérése és ábrázolása
      A süllyedésmérés jelentősége
      Süllyedési jelleggörbék
      A süllyedésmérés eszközei
      Jellegzetes süllyedési épületrepedések és egyéb mozgások
   Klasszikus süllyedési példák
      A pisai ferde torony
      Mexico-City nemzeti színház
      A hamburgi olajtartályok
      Le Havre-i raktár
      A rotterdami Maas-alagút feljárója
      A moszkvai új egyetem alapja
      Mississippi-híd pillérei
      Niederoderwitz-i Landberg-híd (Kögler nyomán)

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , , ,
Kategória: Dr. Széchy Károly, Dr. Varga László

2 érdeklődő “[eladva] Dr. Széchy Károly – Dr. Varga László: Alapozás I.” könyvre

 1. Ács Kinga szerint:

  Érdekelne ez a könyv (Széchy Károly – alapozás), hogy tudnám még megvenni??? De más Széchy Károly féle könyv is érdekel!

  • Juhász András szerint:

   Ács Kinga részére

   Tisztelt Ács Kinga!

   Igaz már régi a bejegyzése, de el akarom adni Széchy Károly alapozás és hasonló műszaki könyveimet.
   Kiváló állapotban, hibátlanul.
   Kérésre szivesen küldök listát. A könyvek megegyezés esetén Budapesten, vagy Miskolcon előre egyeztetett időpontban kifizetést követően személyesen átvehető.

   Érdeklődés esetén várom levelét.

   Juhász András
   andjuhasz@gmail.com