[eladva] Dr. Rózsa László (főszerkesztő): Az alapozás kézikönyve

2., átdolgozott és bővített kiadás

ELADVA!

Állapot: ***** Dr. Rózsa László (főszerkesztő): Az alapozás kézikönyve
Oldalszám: 888
Kiadás éve: 1977
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Műszaki
Súly: 1520 g
ISBN: 963-10-1795-8

Fülszöveg

Az alapozás az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődésen ment át, mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban. Az alapozás tudománya, ennek ellenére, korántsem lezárt terület, újabb és újabb kutatásokat kezdenek mind a teherbírás, mind a süllyedés pontosabb előrebecslésére, meghatározására új korszerű alapozási eljárásokat dolgoznak ki, folyamatosan fejlesztik az alapozás gépesítését. A magasépítés és a mérnöképítés újabb fejlődése mellett az alapozás viszonylag elmaradt, jelentős élőmunkát igényel, lassú és költséges. Így a fejlesztés jogos igény. A következő években a korszerű mélyalapozási módokkal készített alaptestek arányának el kell érni a teljes volumen 50%-át. A kézikönyv 11. fejezetének ismeretanyaga a fenti célkitűzés megvalósításához elméleti és gyakorlati hasznos tudnivalókat tartalmaz. Valamennyi fejezetnél az alkalmazás elősegítését tartottuk szem előtt, ezért gyakorlati és számpéldák egész sorát közöljük. Az ismertetett módszerek alkalmazását konkrét esetek példáival mutatjuk be.

Tartalom

Előszó
Dr. Szilvágyi Imre: Az alapozások mérnök-geológiai problémái
   Az építéshely és környékének geológiai jellemzése
   Építést megelőző geológiai feltárások
   Az építés területére ható földtani folyamatok
   A talajvíz és jelentősége
Egri György: Talajfeltárás
   A talajmechanikai talajfeltárás szükségessége, célja, mélysége
   Közvetlen talajfeltárás
   Közvetett talajfeltárás
   Próbaterhelések
   Próbacölöp-verés
   Az útépítés helyszíni vizsgálatai
   Dinamikus talajfizikai jellemzők helyszíni meghatározása
   A talaj vízáteresztő képességének helyszíni meghatározása
   A különböző feltárási módok értékelése, összehasonlítása és összehangolása
Herczog Henrik: A talajok tulajdonságai
   Talajfizikai jellemzők
   A talajfizikai jellemzők értékelése az alapozásokban
Síkalapozás
   Dr. Rétháti László: Síkalapok tervezése
   Síkalapok kivitelezése
Dr. Rózsa László: Mélyalapozás
   A mélyalapozás fejlődése
   A mélyalapozások típusa és osztályozásuk
   Kút- és szekrényalapozások
   Cölöpalapozások
   Résfalas alapozás
Litvay Tamás: Talajok dinamikai kérdései, gépalapok, rezgésszigetelő és rezgésvédő alapozások
   Talajok dinamikai kérdései
   Rezgések és rezgőrendszerek
   Dinamikus hatásokra bekövetkező rezgésjelenségek
   A rezgőrendszerek kiinduló adatainak meghatározása
   A rezgéstani szempontból kielégítendő követelmények
   Irányelvek a dinamikai rendszer megválasztásához
   A gépalapok méretezése és tervezése
   Rezgés- és rengésvédő alapozások
Épületkárok megelőzése és kijavítása
   Dr. Rétháti László: A károsodott épületek megerősítésének előmunkálatai
   Balázsy Béla: Alapozások megerősítése
Dr. Szilvágyi Imre: Alapozás kedvezőtlen talajviszonyok esetén
   Általános szempontok
   Alapozás löszterületen
   Alapozás szerves talajokon
   Alapozás térfogatváltozó talajon
   Alapozás feltöltésen
   Építkezés csúszásveszélyes, alábányászott, földrengésveszélyes területen
Kelemen János – Regele Zoltán: Talajszilárdítás
   Talajszilárdítási eljárások alkalmazási területei
   Injektálással végzett szilárdítási eljárások
   Hőközlésen alapuló talajszilárdítási eljárások
   Talajszilárdítási eljárások technológiája
Dr. Rózsa László: Alapozások talajvíz elleni szigetelése
   Talajvíz elleni szigetelések célja és módja
   A talajvíz elleni szigetelésekkel szemben támasztott követelmények
   Cementalapú szigetelések
   Bitumenalapú (fekete) szigetelések
   Műanyag szigetelések
   Acéllemez szigetelések
   Szigetelések megszakítása, osztóhézagok szigetelése
   Elektroozmotikus eljárás
   Állandó víztelenítés és injektálás
Dr. Rétháti László: Földnyomás
   Általános irányelvek
   Nyugalmi földnyomás
   Aktív földnyomás
   Passzív földnyomás
Irodalomösszefoglaló
Tárgymutató

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , , ,
Kategória: Dr. Rózsa László (főszerkesztő)

Egy érdeklődő “[eladva] Dr. Rózsa László (főszerkesztő): Az alapozás kézikönyve” könyvre

 1. T. Attila szerint:

  Tisztelt Cím!

  A fenti könyv vagyis az “Alapozás kézikönyve 2. átdolgozott kiadás 1977″ megvásárlása iránt érdeklődöm.

  Üdvözlettel:
  T. Attila
  Százhalombatta