Dr. Nemesdy Ervin: Utak és autópályák tervezési alapjai

Ár: 10 000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: ***** Dr. Nemesdy Ervin: Utak és autópályák tervezési alapjai
Oldalszám: 441
Kiadás éve: 1974
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Műszaki
Súly: 1539 g
ISBN: 963-10-0631-X

Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal illusztrálva

Fülszöveg

Az utóbbi évtizedben a közúti közlekedés rohamos fejlődése, a gépkocsik számának szinte robbanásszerű növekedése az úthálózat fejlesztésének jelentős meggyorsítását eredményezte hazánkban is. Az úttervezési módszerek is jelentős mértékben átalakultak és korszerűsödtek, a hazai igényeknek és a külföldi fejlődésnek megfelelően. A könyv a tervezési munkák elméleti és gyakorlati alapjait foglalja össze, az alsóbbrendű utak és a főutak pálya-megerősítésétől, korszerűsítésétől kezdve, az új útvonalak és az autópályák tervezéséig. A forgalmi tervezés alapjaiból kiindulva a könyv a vonaltervezés és keresztmetszet-tervezés klasszikusnak számító geometriai jellegű tárgyalása mellett, különösen nagy súlyt fektet a szerkezeti tervezésre, így pl. az útpályaszerkezetek méretezésére és tervezésére is. Egy másik részletes fejezet a külső közúti csomópontok tervezésével foglalkozik, a szintbeli csomópontokból a különszintű autópálya-csomópontokig.

Az úttervezés végrehajtási módszereinél az alacsonyabb útkategóriák és az útkorszerűsítések mellett, a könyv részletesen ismerteti az autópályák tervezésénél használatos korszerű munkamódszereket, beleértve az elektronikus számítógépek felhasználását is.

Tartalom

Bevezetés
   A közúti közlekedés és jelentősége
   A hazai közúthálózat
   Gépjárművek
   Gép-ember-pálya rendszerkapcsolat a közúti közlekedésben
Közlekedésdinamikai alapok
   Változó sebességű járműmozgások változó emelkedőjű útpályákon
   Az útburkolat csúszásellenállása és szerepe az úttervezésben
   A fékezés és a megállási látótávolság
   Mozgás köríves útpályán
   Az ívbe forduló gépjármű pályája: az átmeneti ív
   Jellemző út-sebesség diagramok készítése adott vonalvezetési úton
Forgalmi alapismeretek
   A forgalmi tervezés és a közúti forgalomtechnika szerepe
   A járműfolyamatok sebessége
   Előzések, előzési látótávolságok
   Megszakítás nélküli útszakaszok teljesítőképessége és megengedett forgalomnagysága
   A jelenlegi forgalom megállapítása
   A forgalom előrebecslése forgalomfejlődési szorzószámokkal
   A forgalombiztonság és a közúti balesetek
Keresztmetszeti tervezés
   Az útkeresztmetszet forgalmi és geometriai tervezése
   Az útkeresztmetszet szerkezeti felépítése és a pálya teherbíró képessége
   A fagy és olvadás hatása a szerkezeti tervezésre
   Az útpályaszerkezet-méretezés szemiempirikus módszereinek elvi alapjai
   A hajlékony útpályaszerkezetek méretezésének hazai gyakorlata
   Néhány fontosabb külföldi szemiempirikus pályaszerkezetméretezési utasítás és módszer
   Betonburkolatok tervezése
Utak, autópályák vonalvezetése
   A vonalvezetés és a tervezési sebesség
   A vízszintes vonalvezetés
   A magassági vonalvezetés, a pályaszint
   Burkolatszélek vonalvezetése
   A látótávolságok biztosítása és ellenőrzése a vonalvezetés tervezésekor
   Térbeli vonalvezetés a helyszínrajz és hossz-szelvény összehangolása
   A környezetvédelem és az útmenti fásítás, növénytelepítés szerepe az út térbeli vonalvezetésében
Úttengelyek számítása
   A körív és az átmeneti ív kitűzési koordinátái és adatai
   Vízszintes tengelyszámítás a főérintők és sarokpontok alapján
   Vízszintes tengelyszámítás koordináta-rendszerben, kitűzés alapsokszögről
   Az elektronikus gépi számítás alkalmazása
   Vízszintes tengelyszámítás, kis sugarú összetett ívsorozatnál, burkolósokszög kitűzésével
   Tengelyszámítás a hossz-szelvényben, a pályaszintvonal
Külső közúti csomópontok és üzemi létesítmények tervezése
   A csomópontok fajtái
   Az egyszintű külső csomópontok kialakítása
   A szintbeli csomóponttervezés részletproblémáinak áttekintése külső szakaszon
   Autópályák felhajtó-lehajtó csomópontjai
   Autópályák találkozó csomópontjai
   Jellegzetes megépült autópályán-csomópont sorozatok
   Külön szintű csomópontok autópályán kívül
   Utak és autópályák fontosabb forgalmi és üzemi létesítményei
Úttervezési munkák előkészítése
   Közúti gazdaságossági-hatékonysági vizsgálatok
   Úthálózat-fejlesztési tervek
Úttervezési munkák végrehajtása
   Az úttervezés rendje
   Nyomozási alapszempontok az utak, autópályák traszírozásánál
   Hagyományos nyomjelzési módszerek úttervezésnél
   Autópályák nyomjelzése koordináta-számítás és alapsokszög segítségével
   Autópálya-tervezés elektronikus számítógéppel
   Utak víztelenítésének külön szempontjai
Útkorszerűsítések és pálya-megerősítések tervezése
   Az útkorszerűsítés, a pálya-megerősítés és a korszerű fenntartás feladatai
   Az útkorszerűsítések tervezési módja
   A pálya-megerősítések tervezési módja

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Dr. Nemesdy Ervin

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)