Dr. Makay Gusztáv: Irodalomtanítás

Irodalomtanításunk főbb módszertani kérdései

Ár: 1000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Dr. Makay Gusztáv: Irodalomtanítás
Oldalszám: 354
Kiadás éve: 1967
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Tankönyvkiadó
Súly: 409 g
ISBN:

Tankönyvi szám: 52253

Tartalom

Bevezetés
Könyvünk célja és jellege
A szakmódszertan tanulmányozásának értelme
A módszertani szabadság értelmezése
Az irodalomtanítás módszereit meghatározó tényezők
Az irodalomtanítás helye a tantárgyak rendszerében
Az irodalomtanítás célja és feladatai
Az irodalomtanár személyisége
A tanuló, az osztály
A világnézeti és erkölcsi nevelés módszere az irodalomtanításban
Világnézeti nevelés az irodalomtanításban
A marxista világnézet elemeinek tudatosítása
Érzelmi és akarati ráhatás a világnézeti és erkölcsi nevelésben
A világnézeti nevelés legfőbb lehetőségei az irodalomtanításban
Hibalehetőségek a világnézeti-erkölcsi nevelésben
Az irodalomtanítás anyaga és tanítási módszerei
Az irodalomtanítás anyaga
   A tankönyv
   Maximalizmus és minimalizmus
Az irodalomtanítás fokozatai
Az irodalomtanítás módszerei
   A megbeszélés (beszélgetés) és a vita
   A tanári előadás, elbeszélés és magyarázat
   A tanulók önálló munkája
   A bemutatás, szemléltetés
   A gyakorlás
A tanítási óra az irodalomtanításban
   A tematikus tervezés
   Óraváltozatok az irodalomtanításban
   Sajátos jellegű irodalomórák
Az irodalmi művek feldolgozása, I. Előkészítés és bemutatás
Az új anyag feldolgozásának előkészítése
A bemutató olvasás
Az irodalmi művek feldolgozása, II. Az irodalmi műelemzés
Van-e szükség elemzésre?
A tartalom és a forma egysége a műelemzésben
A tanulók spontán megnyilatkozásai
A műelemzés szempontjai
Az elemzés menete
A műelemzés példái
   Lírai költemény elemzése az irodalomolvasás fokán
   Lírai költemény elemzés irodalomtörténeti fokon
   Kisepikai költemény elemzése
   Kisepikai prózai mű elemzése
   Verses nagyepikai mű elemzése
   Prózai nagyepikai mű elemzése
   Drámai mű elemzése
Az összefoglalás és a házi munka kijelölése
Összefoglalás a tanítási óra végén
A táblai vázlat
A táblai vázlat formái
A házi munka kijelölése
Az írásbeli házi feladat főbb fajtái
A tanulók felkészültségének ellenőrzése az irodalmi órán
Ellenőrzés az irodalmi órán
Az irodalmi ellenőrzés általános elvei
Az irodalmi ellenőrzés területei
   A könyv nélküli (szó szerinti) szövegmondás
   Az írásbeli házi feladat ellenőrzése
   Az élőszóbeli ellenőrzés
Az osztályozás problémái
Az irodalmi óra tervezése. Az irodalomtanár felkészülése az órára
Az óravázlat és óraterv
Az irodalmi óra tervezésében és levezetésében leggyakrabban előforduló hibák
Az irodalomolvasás és az irodalomtörténet-tanítás sajátos módszertani kérdései
Egy szöveg több órán, több szöveg egy órán
Az irodalomelméleti ismeretek tanítása
A történetiség érvényesülése
Az írói életrajzok tanítása
A korszakáttekintő témák
Újtípusú irodalmi olvasmányok
A korszakzáró összefoglalás
A tanulók otthoni olvasásának irányítása. A házi olvasmányok feldolgozása
A házi olvasmányok
A kötelező házi olvasmányok feldolgozása
Olvasómozgalom
Fogalmazástanítás az irodalomtanítás keretében
Aktív fogalmazástanítása
Az irodalmi dolgozatok
A dolgozatok javításának technikája
Az írásbeli dolgozatok minősítése
A dolgozatjavítás órája
Az irodalmi nevelés sajátos területei. Az irodalmi szakkör. A felnőttoktatás és népművelés
Az "irodalmi kirándulások"
Az irodalmi szakkör (önképzőkör)
Irodalomtanítás a felnőttoktatásban
Az irodalomtanár a népművelésben
Függelék. A legfontosabb forrásművek az irodalomtanítás tanulmányozásához

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Dr. Makay Gusztáv

Egy érdeklődő “Dr. Makay Gusztáv: Irodalomtanítás” könyvre

  1. Gergelyné Nagy Andrea szerint:

    Tisztelt Cég!

    Érdekelne a Dr. Makay Gusztáv: Irodalomtanítás c. könyve.
    Postai úton sima levélként szeretném megkapni.

    Üdvözlettel: Gergelyné Nagy Andrea

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)