[eladva] Dr. Kézdi Árpád: Földművek

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
III. éves nappali és IV. éves esti levelező mérnökhallgatók részére

ELADVA!

Állapot: ***** Dr. Kézdi Árpád: Földművek
Oldalszám: 368
Kiadás éve: 1976
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Tankönyvkiadó
Súly: 471 g
ISBN:

Tartalom

1. Bevezetés
A földművek osztályozása
2. Földművek tervezése
21. A földművek geometriai kialakítása
211. Alapfogalmak
212. A földművek ábrázolása
   Általános megjegyzések
   Helyszínrajz
   Széles munkahely földmunkájának helyszínrajza
   Vonalas földmunka helyszínrajza
   Hossz-szelvény
   A keresztszelvény
22. Tervezési előmunkálatok
221. Talajfelderítés
   A talajfeltárás célja
222. A talajfelderítés szakaszai
   Általános tájékozódás és tanulmányozás
   Előzetes általános talajkutatás
   A talajnem megállapítása
   A helyszíni osztályozás azonosító kísérletei
   Talajok osztályozása
   Talajmechanikai vizsgálatok
   Részletes és különleges talajkutatás
23. Földművek állékonysága
231. A rézsűhajlás megállapítása
232. Rézsűállékonysági vizsgálatok
2321. Száraz, kohézió nélküli szemcsés talaj
2322. Homogén kohéziós talajok
   Állékonysági vizsgálat φ ≠ 0 feltételezéssel
   A svéd nyomatéki módszer
   Állékonysági grafikonok φ = 0 esetben
   Állékonysági vizsgálat φ ≠ 0 c ≠ 0 esetén
   Svéd nyomatéki módszer
   Jáky-féle vektorpoligonális módszer
   Állékonysági grafikonok φ ≠ 0 esetén
   Fröhlich módszer
   A csúszás elleni biztonság tényezője
   Függőleges földfalak állékonysága
2323. Rézsűállékonysági vizsgálat, ha az altalaj rétegezett
   Vizsgálat körcsuszólap feltételezésével
   Sík csuszólap; rétegcsuszás esete
   Rétegcsuszás összetett csuszólapon
233. Víz hatása a rézsűk állékonyságára
2331. Általános megjegyzések
2332. Vízzel-borított rézsű esete
2333. Vízáramlás hatása a rézsű állékonyságára
2334. Repedésekben levő víz nyomása
2335. Csúszás zárt homokérben ébredő pórus-víznyomás hatására (rogyás)
234. Töltések állékonysága
2341. Általános megjegyzések
2342. Töltéstest feszültségi állapota
2343. Töltések alatt megengedett feszültségek
2344. Töltések alatti alaptörés
24. Töltések és bevágások kialakításának gyakorlati szempontjai
241. A rézsűhajlás megállapítása
   Bevágási rézsűk
   Töltőrézsűk
   Táblázatok a rézsűhajlás megállapítására
   Esztétikai szempontok
   Megjegyzések bevágások rézsűinek kialakításához
242. Sziklafal állékonyságának biztosítása
25. Tám- és bélésfalak
251. Megtámasztó szerkezetekre ható erők
252. Támfalak méretezése és ellenőrzése
   Sulytámfalak méretezése és ellenőrzése
   A felmenő fal méretezése
   A kiborulás elleni biztonság ellenőrzése-
   Elcsúszás ellenőrzése
   Talpas támfalak méretezése és ellenőrzése
   Szerkezeti kialakítás és méretfelvétel
   Igénybevételek meghatározása
   Alapszélesség meghatározása, ellenőrzés kiborulásra, elcsúszásra, alaptörésre
   Vasbeton keresztmetszetek méretezése és ellenőrzése
253. Különleges támfalszerkezetek és szerkezeti megoldások
254. Terjeszkedő (dilatációs) hézagok
255. A háttöltés víztelenítése
256. Tám- és bélésfalak építése
26. Földművek víztelenítése
261. Általános megjegyzések
262. A terep felszínének víztelenítése
263. Felszín alatti vizek elvezetése
   Víztelenítés gravitációs úton
   Szivárgó
   Szárító táró
   Kőborda
   Forrásfoglalás
   Rétegvíz megcsapoló kutak
27. Földművek terület- és köbtartalom számítása
271. Általános megjegyzések
272. Területszámítás
   Szabályos idomok területe
   Keresztszelvények területe
   Szabálytalan alakú területek meghatározása közelítéssel
   Planiméterrel végzett területmérés
   Területmeghatározás súlyméréssel
273. Köbtartalom számítás
   Szabályos testek köbtartalma és felszíne
   A köbtartalom számítás alapelvei
   Pontszerű földmunkák számítása
   Vonalas földmunkák számítása
   Folyópályatest köbtartalma
   Körívben fekvő pályatest köbtartalma
   Átmeneti test köbtartalma
   Csatlakozó földmunka számítása
   Keresztezési földmunka
   Útátjárók különleges földmunkája
   Széles (területi) földmunka számítása
   Gyorstömegszámítás
   Számítás a hossz-szelvény területe és statikai nyomatéka alapján
274. Földművekkel kapcsolatos felületszámítások
   Folyópálya rézsűje
   Rézsűkúpok felülete
275. Földmunka által igénybe vett terület számítása
28. Földtömegek geometriai elosztása
281. A tömegelosztás alapelvei
   Tömegtáblázat
   Tömegelosztó vonal
282. Tömegelosztás alaptételei
283. Tömegelosztás vonalas földmunka esetén
284. A földmunkák költségei
   Hossz-szállitás gazdaságossági vizsgálata
   Költségminimum megállapítása páros számú munkahely esetén
   Keresztszállítás
285. Az elosztóvonal gyakorlati alkalmazása
286. Elosztóvonal és munkaprogram összefüggése
287. Tömegelosztás széles (területi) földmunka esetén
   Tereprendezés földtömegkiegyenlítéssel, vízszintes síkkal
   Tereprendezés lépcsőzetes elrendezésű vízszintes síkokkal
3. Földművek építése
31. Előkészítő munkák
311. Általános megjegyzések
312. Földművek kitűzése
   Kitűzés kézi eszközökkel végzett földmunka esetén
   Kitűzés gépi földmunka esetén
313. Munkatér előkészítése
   Fagyott talaj előkészítése
   Töltések alapozása
32. Földfejtés
321. Kézi fejtés
   Kézi fejtés eszközei
   Kézi fejtés módszerei
322. Földfejtés robbantással
   Robbanó anyagok
   Robbantószerek
   Földfejtés robbantással
   Földmunkákkal kapcsolatos különleges robbantások
323. Gépi földfejtés
   A földfejtőgép kiválasztása
   Földanyagok tulajdonságainak hatása a földfejtőgépek teljesítményére
   Gépi fejtés módszerei
   A kotrók
   Földnyesők
   Tolólemezes nyesőgépek
   Speciális földmunkagépek
   A földgyalu
   Összefoglalás
33. Földszállítás
331. A szállítás mechanikája
   A lejtő szerepe a szállításban
332. A talaj mint szállítópálya
333. Szállítóeszközök
   Terepen járó szállítóeszközök
   Vágányon mozgó szállítóeszközök
   A legmegfelelőbb szállítóeszköz kiválasztása
334. A szállítási üzem
34. Földanyagok beépítése
341. Általános megjegyzések
342. Töltésképző anyagok
343. Beépítési módok
   Talicska és szállítószalagos szállítás esetén
   Vágányon történő szállítás esetén
   Döntőállvány alkalmazása
   Terepen Járó szállítóeszközök esetén
344. Földművek tömörítése
   A tömörség fogalma, a szükséges tömörség meghatározása
   Tömörítő eszközök és módszerek
   A tömörítés teljesítménye és költségei
   A földmunka nagyságából és rendeltetéséből adódó követelmények
   A tömörség ellenőrzése
35. Utómunkák
351. A földmű felületének kialakítása
352. Földművek felületének burkolása
353. Földmunkákkal kapcsolatos egyéb kivitelezési kérdések
   A műtárgyakhoz való csatlakozás kiképzése
   Töltések süllyedése, süllyedésmérés
36. Balesetelhárítás
361. Általános megjegyzések
362. A földmunkával kapcsolatos általános balesetelhárító és egészségvédelmi óvórendszabályok
   A föld fizikai tulajdonságaiból eredő balesetek és azok elhárítása
   A földmunka sajátosságaiból eredő balesetek és azok elhárítása
   Az időjárás következményeiből eredő balesetek és azok elhárítása
   Földmunkagépek nem előírásszerű alkalmazásából eredő balesetek és azok elhárítása
363. Egyes munkamozzanatokkal kapcsolatos főbb óvórendszabályok
364. Munkásjóléti épületek létesítése
4. Földművek romlásai
41. Földművek építése csúszásveszélyes területen terepmozgások
411. Általános megjegyzések
412. Terepmozgások okai
413. Terepmozgások osztályozása
   Suvadás és kúszás
   Rogyás
   Rétegcsuszás
   Talajfolyás
   Omlás
414. A terepmozgások helyreállítási módszerei
415. Védekezés és helyreállítás a terepmozgások fajtáitól függően
   Védekezés suvadás és kúszás ellen
   Védekezés rogyás ellen
   Védekezés rétegcsuszás ellen
   Terepmozgások szempontjából veszélyes területen való építkezésre vonatkozó irányelvek
42. Néhány hazai terepmozgás ismertetése
421. Budapest és Budapest környéki terepmozgások
422. A dunai magaspart mozgásai
423. A balatoni magaspartok mozgásai
43. Földművek káros alakváltozásai
431. Bevágások romlásának okai
432. Bevágások romlásának javítása
433. Töltésromlások okai
434. Töltésromlások javítása

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , , ,
Kategória: Dr. Kézdi Árpád

Egy érdeklődő “[eladva] Dr. Kézdi Árpád: Földművek” könyvre

  1. Turi Dávid szerint:

    T. Cím!

    Érdeklődnék, hogy kapható-e Önöknél a fenti (Dr. Kézdi Árpád: Földművek) könyv?