Dr. Helméczy Mátyás: Történelem 7.

az általános iskolák 7. osztálya számára

Ár: 1000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: ***** Dr. Helméczy Mátyás: Történelem 7.
Oldalszám: 196
Kiadás éve: 1997
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Tankönyvkiadó
Súly: 399 g
ISBN: 963-18-7736-1


Színes illusztrációkkal
Tankönyvi szám: 00704/4

Fülszöveg

Az általános iskolákban méltón népszerű hetedikes tankönyv a felvilágosodás, a forradalmak, a nemzette válás, a gazdasági modernizáció ás a gyarmatosítás korába kalauzol. Az ekkor született technikai találmányok tökéletesített utódai ma is részesei mindennapjainknak, ekkor alakult ki a polgári állam s azok a formák, amelyek ma is jellemzik a politikai életet. Olyan eszmék szülője volt e kor, amelyek a ma embere számára is fontosak, gondoljunk csak a „Szabadság! Egyenlőség! Testvériség!” jelszavára vagy a nemzeti büszkeség érzésére.

A tankönyv legfontosabb célja, hogy a 18-19. századi viharos változások világában a tanulók fölfedezzék a lényeget, érzékeljék a helyes arányokat. Jelentőségüknek megfelelően mutatja be a forradalmakat, a munkásmozgalom eseményeit éppúgy, mint a hatalmi erőviszonyokat megváltoztató folyamatokat, eseményeket. Változatosak, találóak és a tananyag feldolgozásába szervesen illeszkednek a leckéket kísérő forrás- és dokumentumrészletek. A polgári fejlődés megrázkódtatásainak és hazánk sorsfordulóinak bemutatásakor a szerző nem csupán az értelemre, hanem az érzelmekre is hat.

A tananyag feldolgozását, tanárok és tanulók munkáját segíti Helméczy Mátyás Feladatok, rejtvények történelemből 7. című munkafüzete.

Tartalom

Bevezető gondolatok
Áttekintés előző korok történelmének eseményeiről
Ismétlés
A világ képe a 18. században. A nagy francia forradalom
   Bevezetés
   Az angol polgári forradalom hatása. Az ipari forradalom kezdete
   Közép- és Kelet-Európa a 18. században
   Amerika a 18. században. Az Egyesült Államok megalakulása
   A latin-amerikai gyarmatok felszabadulása
   A világ képe a 18. században. A többi földrész (Áttekintés)
   Franciaország a forradalom előtt
   A francia forradalom kezdete
   Franciaország: köztársaság
   Bonaparte Napóleon, a polgári Franciaország császára
   Összefoglalás
Magyarország a 18. században
   Bevezetés
   Hazánk a szatmári béke után
   Az ország újjászervezése
   Hazánk Mária Terézia uralkodása idején
   II. József intézkedései
   A magyar jakobinusok. Hazánk a napóleoni háborúk idején
   Összefoglalás
A reformkor hazánkban
   Bevezetés
   Széchenyi István, a reformmozgalom elindítója
   Nemzeti kultúránk kibontakozása
   A szerb, horvát, szlovák és román nemzetiségi mozgalmak
   Politikai életünk a reformkorban
   A reformkor nagyjai
   Kossuht Lajos fellépése és programja
   Politikai küzdelmek az 1848-as forradalom előtt
   Összefoglalás
Forradalom és szabadságharc Magyarországon
   Bevezetés
   Az 1848. évi európai polgári forradalmak
   1848. március 15.
   A forradalom eredményei. Az 1848. évi törvények
   Mit tartalmaztak az áprilisi törvények? (Forráselemzés)
   A nemzetiségek 1848-49-ben
   A szabadságharc kezdete
   Az udvar második támadása
   A szabadságharc tetőpontja: a tavaszi hadjárat
   A szabadságharc leverése
   Összefoglalás
A polgári Európa születése. Ázsia és Amerika a 19. században
   Bevezetés
   Az ipari forradalom gazdasági következményei
   Az ipari forradalom társadalmi következményei
   A polgári Európa kibontakozása
   Változások Európa térképén. Új államok születése, régi államok újjászületése
   Újabb technikai és iparfejlődés. Európa a 19. század utolsó évtizedeiben
   A demokratikus társadalom kialakulása. A polgári állam
   Angol gyarmatosítás Indiában. Ázsia a 19. században
   Polgárháború az észak-amerikai Egyesült Államokban
   A mexikói forradalom. A kubai köztársaság kikiáltása
   Az újkor tudományos és kulturális életének néhány kiemelkedő alakja
   Összefoglalás
A polgári társadalom kibontatkozása Magyarországon
   Bevezetés
   Hazánk a szabadságharc leverése után
   A kiegyezés
   A magyar mezőgazdaság kapitalista átalakulása
   Kapitalista fejlődés az iparban
   Társadalmunk átalakulása. Munkás- és parasztmozgalmak
   A dualizmus korának nemzetiségi politikája
   Kultúránk a kiegyezés után
   Összefoglalás
A 20. század hajnalán. Az I. világháború és előzményei
   Bevezetés
   A gazdasági élet változásai
   Harc a világuralomért, a gyarmatokért
   Az első világháború kezdete és első évei
   A tömegek és gépek háborúja. A háború befejzése
   Hazánk a 20. század elején. Részvételünk a világháborúban
   Összefoglalás
   Időrendi táblázat
   Kislexikon
   Életrajzi kislexikon
   Tartalom

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Dr. Helméczy Mátyás

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)