Diószegi György: Gépészeti ismeretek és adatok 1-2.

Ár: 5000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Diószegi György: Gépészeti ismeretek és adatok 1-2.
Oldalszám: 424+368
Kiadás éve: 1981
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Műszaki
Súly: 578+520 g
ISBN: 963-10-3795-9

“Ipari Szakkönyvtár” sorozat

Tartalom

I. KÖTET
Előszó
Matematikai és mértani alapismeretek
   Számtani alapok
      Számtani műveletek
      Gyakorlati feladatok számtan alapműveletekre
      Magasabb fokú számtani műveletek
   Algebrai ismeretek (Betűszámtan)
      Algebrai alapfogalmak
      Műveletek algebrai kifejezésekkel
      Algebrai egyenletek
      Másodfokú egyenletek
   Függvénytani ismeretek
      Függvénytani alapfogalmak
      A függvény általánosítása
   A logaritmus fogalma
      A számok normál alakja
      Exponenciális függvények
      A logaritmustáblázat
      Logaritmus azonosságok
      A logaritmus azonosságainak felhasználása a számolásban
      A logaritmusfüggvény
      A logarléc elve, és használata
   Számsorozatok
      A számsorozatok fogalma
      Számtani sorozat
      Mértani sorozat
   Mértani ismeretek
      Mértani alapfogalmak
      Síkmértan
      Mértani hely segítségével meghatározható síkbeli alakzatok
      Térmértan
      Számpéldák a mértani ismeretek témakörhöz
   Szögfüggvények
      Szögfüggvények általánosítása
      Összefüggések egy szög különböző szögfüggvényei között
      Összefüggések két szög szögfüggvényei között
      Szögfüggvények használata derékszögű háromszög megoldására visszavezethető feladatokban
   Trigonometria
      Feladatok a trigonometria fejezethez
   Szögfüggvények ábrázolása
Géprajz
   Bevezetés
   A szabványok szerepe, jelentősége
   A rajzszerek és rajzeszközök használata
   A rajzlap méretei és hajtogatása
   Vázolás, szerkesztés
   A géprajzban használt betűk és számok
   Feliratmezők és elhelyezésük
   Méretarányok
   Vonalfajták és vonalvastagságok
   A műszaki ábrázolás módjai
      Az axonometrikus ábrázolás
      Kétméretű (dimetrikus) axonometria
      Ábrázolás képsíkokban
   Az ábrázolás géprajzi módszerei
      Ábrázolás metszetben
      Szelvények rajzolása
      Görbe felületek és vonalak ábrázolása
      Eltérések, különleges ábrázolások
      Méretek megadása
      Egyszerűsített méretmegadások
      A mérethálózat felépítése
   Jelképes ábrázolások
      Csavarmenet és csavar ábrázolása
      Fogazat ábrázolása
      Rugók ábrázolása
      A hegesztések ábrázolása
   A felületi érdesség
      A felületi minőség fogalma, osztályozása
      A felületi érdesség jelölése (MSZ 15)
   Az alkatrészek tűrése és illesztése
      A tűrés fogalma, szerepe
      Tűréstechnikai számítások
      Az ISO tűrésrendszer
   Az ISO illesztési rendszer
   Tűrések és illesztések megadása a rajzokon
   Ipari mérések
      A mérés fogalma és szerepe a gépiparban
      A hosszmérés módszerei
      Szögmérés
      Idomszerek
      Az érdesség mérése
Mechanika és fizika
   Mechanikai és fizikai alapok
   Statika
      Az erő fogalma és tulajdonságai
      Erőrendszerek. Az erőrendszer eredője
      Nyomaték, erőpár
      A statika alaptételei
      Statikai egyensúly feltételei
      Síkbeli erőrendszerek
      Síkbeli erőrendszer vizsgálatára visszavezethető gyakorlati feladatok
      Súrlódások
   Szilárdságtan
      Húzás
      Nyomás
      Hajlítás
      Nyírás
      Csavarás
      Kihajlás
      Összetett igénybevételek
      Különleges méretezési esetek
   Kinematika
      Pont kinematikája
      A merev test kinematikája
   Kinetika
      Az anyagpont kinetikája
      Energetikai alapfogalmak
      Szabad- és kényszermozgások
      A pontrendszer kinetikája
      A merev test kinetikája
      Merev test forgási energiája, munka és perdülettétel. Síkmozgás energiája
      Súlyponti, fő-, tehetetlenségi, szabad-, és biztostengely
      Ütközés
   Erőátviteli eszközök
   Periodikus mozgások
      Ingamozgások
Folyadékok és légneműek mechanikája
   Hidrosztatika
      Alapfogalmak
      Archimédesz-törvénye
   Hidrokinetika
      Folyadékenergiák és folyadékmagasságok
      A folyadékmennyiség számítása
      Csővezetékben áramló folyadék
      Áramló folyadék összenergiatartalma Bernoulli-törvénye
      Az impulzustétel alkalmazása folyadékoknál
   A folyadékok mechanikájának gyakorlati alkalmazásai
   Légneműek mechanikája
      Aerosztatika
      Aerokinetika. Gázok áramlása csővezetékben
      Áramlástechnikai elven működő berendezések
Hőtan
   Alapfogalmak
   A hő terjedése
   Termodinamika
      Szilárd testek hosszváltozása
      Folyadékok hőtágulása
      Ideális gázok
      Egyetemes gáztörvény
      A termodinamika első főtétele
      Adiabatikus állapotváltozás
      A termodinamika második főtétele
      A gőzképződés folyamata
   Az égés
   Hőerőgépek
      Gőzgépek
      Gőzturbinák
      Belsőégésű motorok
      Gáztubinák

II. KÖTET
Gépelemek
   Kötőgépelemek és kötések
      Szegecskötések
      Hegesztett kötések
      Túlfedéses kötés, zsugorkötés
      Ragasztott kötések
      Csavarkötések
      Ék- és reteszkötések
   Tengelyek
   Tengelykapcsolók
      Merev kapcsolók
      Mozgékony kapcsolók
      Rugalmas kapcsolók
      Hajlékony kapcsolók
      Oldható kapcsolók
      Súrlódó kapcsolók
   Siklócsapágyak
   Gördülőcsapágyak
      Gördülőcsapágyak méretezése
      Beépítés és kiszerelés
   Végtelenített hajtások
      Laposszíjhajtások
      Ékszíjhajtások
      Lánchajtások
      Kötélhajtások
      Dörzshajtások
   Fogaskerékhajtás
      Alapfogalmak
      A hengeres hajtás méretezése
      A ferdefogazás
      Kúpos hajtások
   A csigahajtás
   Rugók
      Húzásra és nyomásra igénybe vett rugók
      Hajlításra terhelt rugók
      Csavarásra igénybe vett rugók
      Gumirugók
   Csövek és csőszerelvények
      Csövek
      Csővezetékek méretezése
      Öntöttvascsövek és csőkötések
      Acélcsövek és csőkötések
      Alumíniumcsövek és kötésük
      Ólomcsövek és kötésük
      Rézcsövek és kötésük
Villamosságtani alapok
   Gépipari üzemek villamos hálózata
   Elektrosztatikus villamosság
   Egyenáramú áramkör
      Az áramkör jellemzői
      Ohm Törvénye
      A villamos munka és a teljesítmény
      Kirchhoff törvényei
      Vezeték- keresztmetszet meghatározása
   Egyenáramú áramforrások
      Egyenáramú generátorok
      Akkumulátorok
      Galvánelemek
   Az áram hőhatása
   Az áram vegyi hatása
   Az egyenáramú villamos mennyiségek mérése
      Az áram mérése
      A feszültség mérése
      A teljesítmény mérése
   Mágnesesség
      Állandó mágnesek
      Elektromágnesesség
      A mágneses tér jellemzői
   Elektromágneses indukció
   Váltakozóáramok
      Váltakozóáram előállítása és jellemzői
      Egyfázisú váltakozóáram
      Háromfázisú váltakozóáram
   Egyenirányítók
   A villamos energia az iparban
      Egyenáramú motorok
      Transzformátorok
      Váltakozóáramú motorok
   Érintésvédelem
      Érintésvédelmi előírások
Szerkezeti anyagok
   Tiszta fémek és ötvözetek tulajdonságai és vizsgálatuk
      Fémek fontosabb tulajdonságai
      Anyagvizsgálat
   Fémek kristályos szerkezete
   Egyensúlyi diagramok (állapotábrák)
   Vas-, szénötvözet egyensúlyi diagramja
   A vas és ötvözetei
      Acélok
      Vas- és acélöntvények
   Réz és ötvözetei
   Az alumínium és ötvözetei
   Csapágyfémek
   Egyéb fémek
   Kenőanyagok
   Műanyagok
   A gumi
   Hőszigetelő anyagok
   Tömítőanyagok
   Egyéb anyagok
   Fa
   Vas- és acélgyártás
      Nyersvasgyártás
      Acélgyártás
   A korrózió oka és keletkezése
   Nemfémes bevonatok készítése
   Fémes bevonatok készítése
   Inhibitorok alkalmazása
   Környezetvédelem
Irodalom
SI-útmutató
Tárgymutató

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Diószegi György

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)