Czére Béla: A vasúti technika kézikönyve 1.

Ár: 10 000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: ***** Czére Béla: A vasúti technika kézikönyve 1.
Oldalszám: 906
Kiadás éve: 1975
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Műszaki
Súly: 1363 g
ISBN: 963-10-0653-0

Fülszöveg

A kétkötetes kézikönyv mintegy 70 kiváló elméleti és gyakorlati szakember sokéves munkájának eredménye, amelyben az Olvasó szinte hiánytalanul megtalálhatja a vasúti közlekedés műszaki-gazdasági ismeretanyagát. Jelentőségét növeli, hogy a hazai szakirodalomban ilyen könyv, amely az egész területet átfogja, még nem készült. Segítségével lehetővé válik, hogy a különböző szolgálati ágakban szűkebb területre specializált szakemberek megismerjék a kapcsolódó munkaterületeket, ami feltétlenül szükséges az alapvető cél: a modern, magas szolgáltatási színvonalat nyújtó, egyre jobban automatizált üzemű vasút megteremtéséhez.
Az első kötet három fejezetre tagolódik, amelyek közül az 1. fejezet a főbb vasúti alapfogalmakat, a vasút fejlődéstörténetét, és földrajzát, valamint hazai és nemzetközi szerepét ismerteti. A 2. fejezet a vasúti pálya, az állomások, a magasépítmények, a hidak és a különleges vasútak témakörét foglalja össze. A 3. fejezetben – a kötet legterjedelmesebb részében – a vasúti járművekkel ismerkedhet meg az Olvasó.

Tartalom

I.kötet
Bevezetés
Alapfogalmak
   A vasúti közlekedésről általában
   Távolság, idő, sebesség
   A vasúti szállítás értéke, költsége és ára
   A vasút szervezete, vasúti rendszerek
   A vasúti közlekedés tudománya
   A vasút nemzetközi szervezetei
A vasút fejlődéstörténetének áttekintése
   A vasúti technika fejlődése
   A vaspálya kialakulása
   A vonóerő fejlődése
      Lóvasutak
      A gőzvontatás kifejlődése
      Villamos vontatás
      Diesel-vontatás
      Gázturbinás vontatás
   A szállítójárművek fejlődése
   A jelző-, a biztosító- és a távközlő berendezések fejlődése
   A magyarországi vasutak története
A vasút földrajza
   Vasútföldrajzi alapfogalmak
   A vasutak osztályozása
   A vasútvonalak osztályozása
      A vasútvonalak hosszúsága
      Vonalszakaszok
      A vonalak elnevezése
   A vasúti szolgálati helyek
   A világ vasútjainak áttekintése
   Magyarország vasúti hálózata
   A hálózat átfogó adatai
   A hálózat szerkezete
   Budapest, a vasúthálózat központja
   Hálózatsűrűség, vasútellátottság, forgalomsűrűség
A vasút szerepe és jelentősége a közlekedés rendszerében
   A közlekedési ágazatok versenye
   A vasút sajátosságai, összehasonlítva a többi közlekedési ágazatokkal
   A vasút szerepe külföldön
   A vasút szerepe Magyarországon
   A közlekedési ágazatok koordinációja
   A közlekedési koordináció alapjai
   A közlekedési koordináció feladatai
   A közlekedési koordináció vizsgálati módszerei
      Alapvető mutatók
      A hatékonysági vizsgálat mutatószámrendszere
   Irodalom
A vasúti pálya
Alapfogalmak
   A vasúti pálya egyes alapelemei
   A vasútvonal műszaki jellemzői
   Nyomtávolságok
   Rakszerelvény
   Űrszerelvény
   Vágánytengely-távolságok
   Mintakeresztszelvények
   Vasúti ellenállások
   Menetellenállás
   Emelkedési ellenállás
   Ívellenállás
   Kitérőellenállás
A vasúti pálya részei
   A pálya alépítménye
   A földmunka köbtartalmának meghatározása
      Területszámítás a hossz-szelvény alapján
      Keresztszelvény-terület meghatározása "lefogás"-sal
      Gyors tömegszámítás
   A földművek romlása
      A bevágások romlása
      Töltések romlása
      Vízzsákképződés
   Védművek
      A vasutak védelme hó ellen
      A vasutak védelme sziklaomlások ellen
      Tűz elleni védelem
   Szintbeni útátjárók
      A szabad kilátás biztosítása
      Helyszínrajzi és magassági kialakítás
      A szintbeli útátjárók biztosítása
   A vasúti pálya vízszintes vonalvezetése
   A vízszintes vonalvezetés alapelvei
   Nyombővítés
   Túlemelés
   Átmenetívek
      Körívek főpontjainak kitűzése
      A körívek részletpontjainak kitűzése
      Kosárívek
      A körívek megválasztása
      A körívek csatlakozása
   Magassági vonalvezetés
   A mértékadó emelkedő és a vonatterhelés
   A mértékadó emelkedő túllépése
      A túllépés szükségessége
      Többmozdonyos vontatás
      Rohamos emelkedő
   Magasságveszteségek
      Fékezési határlejtő
      A vesztett magasságkülönbség fogalma
      A virtuális hossz fogalma és alkalmazása
      Az állomások emelkedője
      Az állomások vágányainak emelkedője
      Az állomásokhoz csatlakozó vonalrészek emelkedője
   A lejttörések kialakítása
      A lejttöréspontok távolsága
      A lejtők csatlakozása
      A lejttörések kiegyenlítése
   A pálya hossz-szelvényeknek kialakítása, az emelkedők megválasztása
   A pálya felépítménye
   A sín
   Az aljak
      A különböző vágányrendszerek
      Faaljak (talpfák)
      Betonaljak
      Vasaljak
      Összehasonlítás
   Ágyazat
      Az ágyazat feladatai
      Az ágyazat anyaga és jellemzői
      Az ágyazat szabványos keresztmetszete és kialakítása
   Sínleerősítések
      Sínleerősítésekre ható erők
      Sínleerősítések osztályozása
      A MÁV szabványos mellékvonalai sínleerősítése
      A MÁV szabványos fővonali sínleerősítése
      Egyéb fontos sínleerősítések
   Hevederkötések
      A hevederkötések feladatai és fajtái
      A MÁV szabványos hevederkötései
      Dilatációs sínillesztések
   Sínhegesztések
      A sínhegesztések célja és a vasúti üzem követelményei
      Villamos ellenálláshegesztés (leolvasztó tompahegesztés)
      Aluminotermikus sínhegesztések
      Gáznyomásos sínhegesztés
      Villamos ívhegesztés
      Autogénhegesztés (lánghegesztés)
      Vasútüzemi követelmények a sínhegesztésekkel szemben
   Vágánymezők és aljkiosztások
   Különleges felépítményi szerkezetek
      Szintben útátjárók felépítménye
      Vasúti felépítmény hidakon
   A vágányok teherbírása
   A vasútvonalak jellege és terhelése
   A felépítményekre ható erők
      Függőleges erők
      Oldalerők, vízszintes erőhatások
      Hosszirányú erők
   A teherbírás-számítások alapja
   A sín igénybevétele
      Alapelvek
      Az ágyazás rugalmasságát jellemző tényezők
      A helyettesítő hosszgerendás számításmód
      A sebességi szorzó alkalmazása
   A keresztaljak igénybevételei
      Az aljat terhelő sínnyomás
      Az aljra mértékadó nyomaték
   A vágány gyakorlati teherbírása
      A sín üzemi igénybevétele és megengedett feszültsége
      Hazai előírások az alkalmazható legnagyobb tengelyteher értékére
   Hosszúsínes és hézagnélküli vágányok
   Alapelvek
   Hőmérséklet és gátolt dilatáció
   Hézagnélküli vágányok
      A semleges hőmérséklet
      A hidegtörés és a vágánykivetődés veszélye
   Hosszúsínes vágányok
   A kitérők és átszelések
   A kitérők és átszelése fajtái
   A kitérők fő részei
   A kitérők fő adatai
   A kitérők tengelyábrája
   A vágányszélességek és az átszelési kitérők
      Vágányszélességek
      Átszelési kitérők
   A Magyar Államvasutak legfontosabb kitérőinek adatai
   A kitérők ívesítése
   Vágánykapcsolások
   A vágánykapcsolások fajtái
   Szabványos, sűrűn alkalmazott vágánykapcsolások
      Egyszerű vágányelágazás
      Egyszerű vágánykapcsolás
      Kettős vágánykapcsolás
      Egyalfás líra
      Kétalfás líra
      Biztonsági határjelek
   Különleges vágánykapcsolások
      Hurokvágányok
      Deltavágányok
      Fordítókorongok
      Tolópadok
      Vágányfonódás
Vasúti állomások
   Az állomásokkal kapcsolatos alapfogalmak
   Az állomások feladatai
   Az állomások csoportosítása
   Az állomások vágányfajtái
   Az állomások tervezési elemei
      Kitérők alkalmazása az állomásokon
      Peronok
      A vágányok használható hossza
   Állomási létesítmények
   Személyforgalmi berendezések
      Felvételi épületek
      Állomási előtér
   Teherforgalmi berendezések
      Áruraktárak
      Rakodók
      Rakodóvágányok, rakterületek
      Vágányhídmérleg
      Rakminta
   Állomások vágányhálózata
   Megállóhelyek
   Forgalmi kitérők
   Nyíltvonali elágazások
   Középállomások
      Egyvágányú vonalon
      Kétvágányú vonalon
   Csatlakozóállomások
   Elágazóállomások
   Keresztezőállomások
   Pályaudvarok vágányhálózata
   A pályaudvarokról általában
   Személypályaudvarok
      Fej alakú személypályaudvarok
      Átmenő alakú személypályaudvarok
   Tároló- (üzemi) pályaudvarok
   Teherpályaudvarok
   Rendezőpályaudvarok
   Állomások víztelenítése
Vasúti magasépítmények
   A vasúi épületekről általában
   Forgalmi épületek
   Felvételi épületek
      A felvételi épület üzeme
      Utasforgalmi rész
      Üzemi rész
      Tartozékok
   Egyéb forgalmi épületek
   Kereskedelmi épületek
   Árupénztárak
   Raktárak
   Rakodók
   Kereskedelmi építmények
   Vontatási épületek
   Főnökségi épületek
   Mozdonyszínek
      Alaprajzi elrendezés
      Az épületek kialakítása
   Egyéb vontatási épületek
   A műszaki kocsiszolgálat épületei
   A vonalvillamosítás épületei
   A vízellátás épületei
   Távközlő és biztosítóberendezési épületek
   Távközlőberendezési épületek
   Biztosítóberendezési épületek
   Építési és pályafenntartási épületek
   Szertári épületek
   Szociális épületek
   Épületfenntartás
A vasúti pálya hídjai
   A vasúti hidakról általában
   A hidak fő részei
   A hidak osztályozása (csoportosítása)
   Vasúti hidakkal kapcsolatos alapfogalmak
   Nyitva tartó terek
   A méretezés során figyelembe veendő terhek
   Átereszek
   Fahidak
   Boltozott kő- ill. betonhidak
   Vasbeton hidak
   Anyagok
   Vízszigetelés
   Vasbetonlemezes teknőhidak
   Gerendahidak
   Keret- és ívhidak
   Előregyártás
   Feszített hidak
   Megtámasztások
   Acélhidak
   Anyagok
   Szegecselt, tömör főtartós (gerinclemezes) gerendahidak
   Szegecselt, rácsos gerendahidak
   Szegecselt keret- és ívhidak
   Hegesztett hidak
   Együttdolgozó szerkezetű hidak
   Acélhidak megtámasztószerkezetei
   Alul- és felüljárók
   Aluljárók
   Felüljárók
   Ideiglenes hidak
   Az ideiglenes hidakról általában
   Sínprovizóriumok
   Kalodás provizóriumok
   Tömörtartós csavarozott provizóriumok
   Alépítmények (alátámasztó szerkezetek)
   Ideiglenes rácsos hidak
   Vasúti hidak forgalomba helyezése, fenntartása és nyilvántartása a MÁV-nál
   Forgalomba helyezés
   Fenntartás
   Nyilvántartás
A vasúti pálya építése és fenntartása
   A pályaépítés és -fenntartás szervezése
   A pályaépítés technológiája
   Vasútvonal építése
      Előkészítő munkák
      Anyagok helyszíni biztosítása és előkészítése
      Vágányfektetés
      Utómunkák
   Új vágány építésének módszerei
      Homlokról végzett vágányépítés
      Munkavágányos építés
      Második vágány építése közútról
   Felépítmény cserélése
      Felépítménycsere egyvágányú pályán
      Felépítménycsere két- vagy többvágányú pályán
      Felépítménycsere állomásokon
   Hézagnélküli vágányok létesítése
      Fektetés vágánytengelyben
      Előregyártott hosszúsínes vágánymezők fektetése
      Hézagnélküli pályák létesítése kétütemű (vendégsínes) eljárással
   Gépesített pályacsere
      Alépítmények előkészítése felépítménycseréhez, géplánccal
      A felépítmény gépesített cseréje
   Kitérők lekötése
      Kitérők beépítése
   A pályafenntartás munkáltatási rendszerei
   Az ugrásszerű pályafenntartás
   Tervszerű megelőző karbantartás
      Tervszerű főjavításos-szakaszos munkáltatási rendszer
      Szalagszerű fenntartási munkáltatás
   A pálya fenntartása
   A pálya avulása
      Az építési hiányosságok hatása
      A gyártási hibák hatása
      A járművek mechanikai hatása
      Időjárás okozta hibák
      Fenntartási hiányosságok
      Üzemszerű elhasználódás
   A felépítményi anyagok hiányosságainak megszüntetése
      Az alj
      A sín
      Sínkapcsolórendszerek
      Az ágyazat
   Pályahibák megszüntetése
      Nyomtávolsághibák megszüntetése
      Rugalmas kihajlás
      Síndőlés-szabályozás
      Sínvándorlás-szabályozás
      Fekszinthibák megszüntetése
      Irányhibák megszüntetése
      Kitérők fenntartása
   Különleges felépítmények fenntartása
      Hézagnélküli felépítmények fenntartása
      Szigetelt sínmezők fenntartása
      Útátjárók fenntartása
      Acélhidak felépítményének fenntartása
      Villamosított vasútvonal felépítményének fenntartása
   A pályaépítés és -fenntartás gépesítése
   A vágánymérés gépesítése
      Vágánymérő gép
      Vágánymérő gépkocsi
      Vágánymérő kocsi
   Felépítményi munkagépek
      Felépítményi kis munkagépek
      Felépítményi nagygépek
Különleges vasutak
   Keskeny- és szélesnyomtávolságú vasutak
   Keskenynyomtávolságú vasutak
   Szélesnyomtávolságú vasutak
      A vágányok tengelytávolsága
      Kitérők, átszelések, vágánykapcsolások és -fonódások
      Rakodók
   Közúti vasutak
      Bekövezett vágányrendszerek
      Megállóhelyek és végállomások
   Fogaskerekű vasutak
   A fogaskerekű vasutak felépítése
      A fogaskerekű vasutak kitérői és a fogaspedál
   A járműfelmászás veszélye függőleges fogasrudak esetén
   A jármű állékonysági vizsgálata
   A fogasrúd szilárdságtani vizsgálata
   Kötélpályák
   A kötélpályák felosztása
   Nyomtávolság és űrszelvény
   Alapvető üzemi számítások
   Kötélpályák acélkötelei
      Tartókötelek
      Vonókötelek
      Feszítőkötelek
   Pályaalátámasztások
      Állványok
      Közbenső feszítő-, lehorgonyzószerkezetek
      Alátámasztással kiképzett védőhíd
   Kötélpálya-állomások
   Kötélpálya-hajtógépek
   Siklók
   A siklóvasutak felosztása
   A siklópálya kialakítása
   A siklópálya állomásai
   Irodalom
A vasúti járművek
A vasúti járművek jellemzői és felosztásuk
   A vasúti járművek más szállítóeszközöktől megkülönböztető jellemzők
   Pályához kötöttség
   Nagy hatékonyság
   A vasúti járművek egymás közötti jellemzői, felosztásuk
   Vontató- és vontatott járművek
   A pályaívekhez való alkalmazkodás szerinti felosztásuk
   Tengelyelrendezések, rendszerbe foglalásuk és jelölésük
A jármű- és a vonatfutás mechanikája
   A sínenfutás technikája
   A vasúti jármű és a pálya kapcsolata
      Az optimális kapcsolat követelményei a pályával szemben
      Az optimális kapcsolat követelményei a járművel szemben
      A kerékpár és a vágány kapcsolódó részei
      A kerékpár és a jármű kapcsolata
   Haladás egyenes pályán
      A kígyózás
      Az ékelt futás
   Haladás pályaívben
      Pályaívben való elhelyezkedés vizsgálata
      A Vogel-féle ábra
   A sínenfutás biztonsága
      A terelőerő statikus összetevőjének meghatározás
      A terelőerő dinamikus összetevőjének meghatározása
      A terelőerő által létesített kerékterhelésváltozások
      A sínenfutás biztonságának meghatározása
      A kisiklás elleni biztonságnak meghatározása
      A kisiklás elleni biztonság növelésének eszközei
   Járműlengések
      A lengés gerjesztése
      Lengéscsillapítás
      A jó járművek alapvető feltételei
   A járművek futásminősége
      A Sperling-Helber-féle futásminősítő eljárás
      A Spreling-féle korrigált futásminősítő eljárás
      Az ORE szerinti értékelés
      A futásminősítő mérőszám meghatározása automatikus (célműszeres, ill. számítógépes) úton
   A vonatra ható erők
   A vonatellenállás
   A vonóerő és a tapadás
   A vonatmozgás differenciálegyenlete
   A vonatmozgás differenciálegyenletének megoldása
      Az egyenletes vonatmozgás egyenletének megoldása
      A változó sebességű vonatmozgás differenciálegyenletének megoldása
   A vontatható kocsielegysúlyok és a menetrendi menetidők meghatározási módjai a MÁV-nál
A járművek közös szerkezeti elemei
   A futó- és a hordmű
   A kerékpár
      A kerék
      A tengely
      A kerékpár összeállítása
      A kerékpár üzeme
      Különleges kerékpárok
   A csapágyazás
      Siklócsapágyazás
      Gördülőcsapágyazás
   A kerékpár vezetése
   A rugózás
      Rugófajták
      Rugófelfüggesztések
      Lengéscsillapítás
   A forgóváz
   Teherkocsi-forgóvázak
      Diamond (rombusz) forgóváz
      Lemezkeretes (ORE) forgóváz
      Y 25 típusú forgóváz (SNCF)
      Linke-Hofmann-Busch gumirugós forgóváz (DB)
      Navy háromtengelyű teherkocsi-forgóváz
   Személygépkocsi-forgóvázak
      Hattyúnyaktartós forgóváz
      A Ganz- és a Ganz-Rónai-féle forgóváz
      Kaláka-forgóváz
      Rába-OSZZSD forgóváz
      Minden-Deutz forgóváz (SB)
      Y 24 típusú forgóváz (SNCF)
      Y 28 típusú forgóváz (SNCF)
      KVZ-CN forgóváz (SZD)
      Különleges forgóvázak, egytengelyű futóművek
   Hajtott forgóvázak
      A MÁV ABv sorozatú motorkocsijának háromtengelyű forgóváza
      A MÁV MDa sorozatú motorkocsijának kéttengelyű forgóváza
      Luxus motorvonat háromtengelyű forgóváza
      A Ganz-MÁVAG UFB forgóváza
      A MÁV 43 sorozatú mozdonyának egy vontatómotoros kéttengelyű forgóváza
      A MÁV 61 sorozatú mozdonyának háromtengelyű forgóváza
      A MÁV 62 sorozatú mozdonyának háromtengelyű forgóváza
      A MÁV 63 sorozatú mozdonyának háromtengelyű forgóváza
   A forgóváz és a járműszekrény kapcsolata
   Néhány hazai és külföldi forgóváz fő adatai
   A kapcsoló-, a vonó- és az ütközőkészülék
   A vonókészülék
      Kapcsolószerkezetek
      Vonókészülék rendszerek
      A vonókészülék elemei
   Az ütközőkészülék
      Energiafolyamatok
      Ütközőszerkezetek
   Önműködő kapcsolókészülék
      Vonó- és vonó-nyomó kapcsolók
      Merev és nem merev kapcsolók
      Különböző reteszelési rendszerű kapcsolókészülékek (Willison, Scharfenberg és Compact típusú kapcsolók
      Az európai önműködő kapcsoló kapcsolókészülékek jellemzői (Intermat és Unicupler típusú kapcsolók)
      A kapcsolási rendszerváltás végrehajtásának módozatai
   Alváz és járműszekrény
   Terhelési esetek és biztonsági tényezők
   Szerkezeti anyagok és megengedhető feszültségek
   A teherhordó vázszerkezet szilárdsági méretezése
   A teherhordó vázszerkezet kialakítása
   Könnyűszerkezetes építésmód
   Hangszigetelés
   Hőszigetelés
   Festés, fényezés, feliratok, jelzések
   Fékberendezések
   A fékezési mechanika elemei
   Fékszerkezetek
      Fékszerkezetek osztályozása
      A vasúti féktechnika fejlődéstörténetének rövid áttekintése
      A fékberendezés mechanikus elemei
      Légnyomásos fékek
      Hajtóműfékek
   Fékezési üzemtan
      A fékezés biztonsága
      A fékezés zavartalansága
      Fékkarbantartás és -javítás
   A féktechnika jövője
Vasúti kocsik
   Személykocsik
   A személykocsik fajtái, rendeltetésük szerinti felbontásuk
      Egy órán belüli utazásra épített kocsik
      Néhány órás utazásra épített kocsik
      Többórás utazásra épített kocsik
      Éjszakai vagy néhány napos utazásra épített kocsik
      Nem közforgalmú szolgálati kocsik
   Személykocsik térhatároló, nyílászáró szerkezetei és külső (forgalmi) szerelvényei
      Térhatároló szerkezetek
      Nyílászáró szerkezetek
      Külső (forgalmi) szerelvények
   Utaskényelmi berendezések
      Ülések, ágyak
      Az ülő- vagy hálóhelyes utasszakasz kiegészítő berendezései
      WC- és mosdófülke berendezések
      Tájékoztató jelképek szimbólumok
      Étszolgálati kocsik berendezése
      Poggyász- és mozgópostakocsi berendezése
      Vízellátás
   A személykocsik fűtése, szellőztetése és légjavítása
      A fűtőteljesítmény meghatározása
      Vízfűtés
      Gőzfűtés
      Szellőzés
      Légfűtés
      A hűtőteljesítmény meghatározása
      Légjavító (kondicionáló) berendezés
      Vezérlési és védelmi egységek
   A személykocsik villamos berendezései
      Villamos fűtés
      Villamos világítás
      A világítási hálózatról ellátott különleges fogyasztók
   Járművek vasútüzemi célokra
      Fűtőkazánkocsi
      Villamos fűtőkocsi
      Villamos felsővezetéket vizsgáló járművek
      Segélyszerelvények járművei
      Daruszerelvények járművei
      Műhelykocsik
      Hídmérleg-ellenőrző kocsik
      Laktanyakocsik
      Egészségügyi kocsik
      Oktatókocsi
   Teherkocsi
   A teherkocsik fajtái, rendeltetésük szerinti felosztásuk
      Fedett kocsik
      Nyitott kocsik
      Pőre kocsik
      Tartály kocsik
   Teherkocsik térhatároló, nyílászáró szerkezetei, külső-belső szerelvényei és szállítási tartozékai
      Térhatároló szerkezetek
      Nyílászáró szerkezetek
      Külső (forgalmi) szerelvények
      Teherszállítmányok szerelvényei
A gőzmozdony
   A gőzmozdony szerkezeti felépítése és működési elve
   A gőzmozdony kazánja
   A kazán teljesítőképessége és fő méretei
   Az állókazán
   A hosszkazán
   A füstszekrény
   A túlhevítőberendezés
   A tüzelőberendezés
   Segédüzemi berendezések
   A fáradtgőz és a füstgáz hőtartalmának hasznosítása
   A gőzmozdony gépezete
   Vonóerő és teljesítmény
   A gépezet főbb szerkezeti részei
   A tömegerők kiegyensúlyozása
   A gőzmozdony vezérműve
   A Heusinger-Walschaert vezérmű
   A gőzmozdony kerete és futóműve
   A szerkocsi és a szertartály
Villamos járművek és áramellátó berendezések
   Villamos vontatási rendszerek
      Váltakozóáramú, háromfázisú rendszerek
      Egyenáramú rendszerek
      A 16 2/3 Hz-es rendszerek
      50 Hz-es egyfázisú rendszer
   A felsővezeték
   Az áramszedés általános kérdései
   Villamos gépek
   A villamos gépek működési elve
      Alapösszefüggések
      Méretezési egyenletek
   Egyenáramú gépek
      Felépítés
      Alapegyenletek
      Armatúratekercselés
      A kommutálás segédeszközei
      A kommutálás határai
      A határteljesítmény növelésének módjai
      Üzemállapotok
      Jelleggörbék
   A soros motor
      Jelleggörbék
      Sebességszabályozás és villamos fékezés
   A hullámos áramú motor
      A hullámos áram jellemzői
      A hullámos áram okozta kommutációs nehézségek
   A segédüzem gépei
      A segédüzem gépeivel szemben támasztott követelmények
      Kommutátoros motorokkal ellátott segédüzem
   Villamos vontatójárművek transzformátorai
   Statikus áramnem-átalakítók
   A vasúti üzem félvezetős áramirányítói
      Villamos szelepek
      A félvezetők műszaki adatai
      A félvezető elemek párhuzamos ill. soros kapcsolása
      A félvezetők védelmi kérdései
   A vasútüzemekben szokásos áramirányító kapcsolások
      Váltakozóáramú járművek hálózatról vezérelt áramirányítói
      Többfázisú egyenirányítók
      Egyenáramú járművek kényszerkommutációs áramirányítói
   Több áramnemű járművek
   A hálózatról vezérelt áramirányítók meddőteljesítménye
   Villamos készülékek
   Az áramszedő
   Kontaktorok
   Elektorpneumatikus szerepek
   Relék
   Fokozatkapcsolók
   Főmegszakítók
   Villamos vonatfűtés
   Villamos vontatójárművek
   A jármű fő adatainak meghatározása a vontatási igények alapján
      Üzemi körülmények
      Vonóerő-sebesség jelleggörbe
      A mozdony méretezése
   Különböző vontatási rendszerek a mozdonyaink főbb jellemzői és szabályozásuk
      Áramellátási rendszerek
      Egyenáramú villamos mozdonyok
      16 2/3 Hz-es váltakozóáramú mozdonyok
   A MÁV villamosmozdony-típusai
      A V 40 és V 60 sorozatú mozdonyok
      A V 55 sorozatú mozdony
      A V 41 és V 42 sorozatú mozdonyok
      A V 43 sorozatú mozdony
      Tirisztoros mozdonykísérletek a MÁV-nál
      Villamos mozdonyok fejlesztése a MÁV-nál
   A járművek fejlődésnek távlatai
Diesel- és gázturbinás járművek
   A vasúti Diesel-motorok
   A vasúti Diesel-motorok osztályozása
      Munkafolyamat és égéstér kialakítás
      Szerkezeti felépítés és felhasználás
      Üzemi tulajdonságok
   A vasúti Diesel-motorok sajátosságai
   A vasúti Diesel-motorok teljesítménye és élettartama
      A teljesítmény növelésének módozatai
      A vasúti Diesel-motorok élettartama
   A vasúti Diesel-motorok bejáratása és minősítése
      Típusvizsgálatok
      Tartampróbák
   A vasúti Diesel-motorok szerkezeti jellemzői
   A Diesel-vontatójárművek erőátviteli rendszerei
   Az erőátviteli rendszerekkel szemben támasztott követelmények
   Mechanika erőátvitel
   Hidrodinamikus erőátvitel
   Mechanikus és hidrodinamikus erőátvitelű járművek tengelyhajtása
   A hidrosztatikus erőátvitel elve
   Villamos erőátvitel
   Diesel-vontatású vonatok központi villamosenergia-ellátása
   Gázturbinás vasúti járművek
   A gázturbina működési elve
   Gázturbina a vasúti járművekben
   A gázturbinás vasúti járművek fejlődésének legújabb eredményei
   Eredmények a gázturbinás vonatokkal
   Összefoglaló a gázturbinás járművek jelenlegi és jövőben várható helyzetéről
   Irodalom
   Képek

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , , ,
Kategória: Czére Béla

2 érdeklődő “Czére Béla: A vasúti technika kézikönyve 1.” könyvre

 1. Füstös István szerint:

  A könyvet azonnal megvásárolnám, és keresem a II. kötetét is!

  Köszönettel:

  Füstös István

  +3620-331 4011

 2. Dombi István szerint:

  A könyv érdekel és azonnal megvásárolnám

  üdvözlettel

  Dombi István

  idomi@freemail.hu

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)