Bihari Péter: A 20. század története fiataloknak

Ár: 700 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: ***** Bihari Péter: A 20. század története fiataloknak
Oldalszám: 360
Kiadás éve: 1991
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Holnap
Súly: 430 g
ISBN: 963-345-065-9

Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Fülszöveg

E hiánypótló munka elsőként tárgyalja, ideológiai korlátoktól mentesen, a legújabb kutatási eredményekre építve az első világháborútól napjainkig terjedő egyetemes és magyar történelmet. A főbb gazdasági és társadalmi folyamatok és a politikatörténet mellett az olvasó a gazdag életrajzi és forrásanyagból képet kap a hétköznapi életről, a kor emberének életmódjáról, viselkedéséről, szokásairól, gondolkodásáról. Külön olvasmányok mutatják be az ismert politikusok (Sztálin, Hitler, Churchill, Horthy, Nagy Imre, Kádár stb.) életútját, politikai pályáját. S a politikával párhuzamosan szó esik a kulturális életről, a tudomány, a technika kiemelkedő felfedezéseiről. Minden téma feldolgozását tömörség, tárgyilagosság és információgazdagság jellemzi. A megértést, a tanulást megkönnyítik, szórakoztatóvá teszik a lényegre törő kérdések, fotók, térképek, táblázatok s a fogalmakat értelmező kislexikon.

A szerző könnyed, a tizenévesek látásmódjához igazodó, humoros rajzokkal illusztrált könyvét az általános iskolák nyolcadikos diákjainak szánta, de haszonnal forgathatják a középiskolák tanárai, diákjai s minden történelem iránt érdeklődő olvasó.

Tartalom

Előszó
Versailles-tól Münchenig: A világ a két háború között
Bevezetés
A versailles-i békerendszer
Közép- és Kelet-Európa országai
A gyarmatok – Ázsia ébredése
Modern idők
Összefoglaló kérdések az 1-4. fejezetekhez
Oroszország: forradalomból forradalomba
Vlagyimir Iljics Lenin és a bolsevik párt
A bolsevik forradalom
A Szovjetunió első évei
A sztálini fordulat
Portré: Joszif Visszarionovics Sztálin
A sztálini diktatúra
Összefoglaló kérdések az 5-9. fejezetekhez
A fasizmus
Portré: Adolf Hitler
A nagy gazdasági világválság – demokratikus és diktatórikus kiút
Portré: Franklin Delano Roosevelt
A náci Németország
A nemzetközi helyzet 1933-1938
Összefoglaló kérdések a 10-13. fejezetekhez
Összefoglalás – A két világháború között
A Monarchia felbomlásától a Hitleri szövetségig – Magyarország 1918-1938
Bevezetés
Az őszirózsás forradalom
A győztes forradalom első napja Károlyi szemével
A Károlyi-rendszer válsága és bukása
A Magyarországi Tanácsköztársaság
A mindennapi élet a proletárdiktatúra idején
Harc, vereség, összeomlás
Összefoglaló kérdések a 14-18. fejezetekhez
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra kerülése
Portré: Horthy Miklós
Az ellenforradalmi rendszer megszilárdulása a húszas években
Portré: Bethlen István és rendszerének működése
A világválság hatása a magyar társadalomra (Forrásfeldolgozás)
Életmód és kultúra
Magyarok a szomszédos országokban
A válság hatása a politikában
Fasizálódás és német szövetség a harmincas években
Magyarország a második világháború előtt
Összefoglaló kérdések a 19-25. fejezetekhez
Összefoglalás – Magyarország 1918-1938
A második világháború
Német és szovjet terjeszkedés
Portré: Winston S. Churchill
Európai háborúból világháború
Az antifasiszta koalíció
A totális háború
A második világháború befejeződése
Összefoglaló kérdések a 26-30. fejezetekhez
Magyarország a második világháborúban
Revíziós sikerek – német segítséggel
Magyarország a Szovjetunió elleni háborúban
Béketapogatózások – német megszállás
Kiugrási kísérlet – nyilas uralom – felszabadulás
Összefoglaló kérdések a 31-34. fejezetekhez
Összefoglalás – A második világháború
A jelenkor története
A megosztott világ
Hidegháború és enyhülés: a nemzetközi kapcsolatok az 1950-80-as években
Az arab-izraelita konfliktus
Világgazdság – világkapitalizmus
A fejlett tőkés országok
A gyarmati rendszer felbomlása és a "fejlődő országok"
Kelet-Európa Sztálin alatt (1945-53)
Kelet-Európa Sztálin után (1953-1990)
Kína, Korea, Vietnam
Összefoglaló kérdések a 35-42. fejezetekhez
Összefoglalás – A világ 1945 és 1990 között
Magyarország története 1945-től napjainkig
Az 1945-ös év
Koalíció és pártharcok (1946-1948)
Az "ötvenes évek" (Forrásfeldolgozás)
Reform és forradalom
Vereség és megtorlás
   Portré: Nagy Imre
A Kádár-korszak
   Portré: Kádár János
   A mai magyar társadalom statisztikai adatok tükrében
   Összefoglaló kérdések a 43-48. fejezetekhez
   Összefoglalás – Magyarország 1945 és 1990 között
Kislexikon

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: ,
Kategória: Bihari Péter

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)