[eladva] Biblia

ELADVA!

Állapot: ***** Biblia
Oldalszám: 1455
Kiadás éve: 1982
Kötés: kemény műbőr
Nyelv: magyar
Kiadó: Szent István Társulat
Súly: 1675 g
ISBN: 963-360-189-4

Tartalom

   Előszó
   A szent könyvek sorrendje és rövidítése
   Megjegyzések a könyv használatához
Az Ószövetség könyvei
   Bevezetés a törvény öt könyvéhez
   A Teremtés könyve
   A Kivonulás könyve
   A Leviták könyve
   A Számok könyve
   A Második Törvénykönyv
   Bevezetés Józsue, a Bírák, Rut, Sámuel és a Királyok könyveihez
   Józsue könyve
   A Bírák könyve
   Rut könyve
   Sámuel első könyve
   Sámuel második könyve
   A Királyok első könyve
   A Királyok második könyve
   Bevezetés a Krónikák, Ezdrás és Nehemiás könyveihez
   A Krónikák első könyve
   A Krónikák második könyve
   Ezdrás könyve
   Nehemiás könyve
   Bevezetés Tóbiás, Judit és Eszter könyvéhez
   Tóbiás könyve
   Judit könyve
   Eszter könyve
   Bevezetés a Makkabeusok könyveihez
   A Makkabeusok első könyve
   A Makkabeusok második könyve
   Bevezetés a bölcsességi könyvekhez
   Bevezetés Jób könyvéhez
   Jób könyve
   Bevezetés a Zsoltárok könyvéhez
   A Zsoltárok könyve
   Bevezetés a Példabeszédek könyvéhez
   A Példabeszédek könyve
   Bevezetés a Prédikátor könyvéhez
   A Prédikátor könyve
   Bevezetés az Énekek énekéhez
   Énekek éneke
   Bevezetés a Bölcsesség könyvéhez
   A Bölcsesség könyve
   Bevezetés a Sirák fia könyvéhez
   Jézusnak, Sirák fiának könyve
   Bevezetés a próféták könyveihez
   Izajás jövendölése
   Jeremiás jövendölése
   A Siralmak könyve
   Báruk könyve
   Ezekiel könyve
   Dániel könyve
   Ozeás könyve
   Joel könyve
   Ámosz könyve
   Abdiás könyve
   Jónás könyve
   Mikeás könyve
   Náhum könyve
   Habakukk könyve
   Szofoniás könyve
   Aggeus könyve
   Zakariás könyve
   Malakiás könyve
Az Újszövetség könyvei
   Bevezetés a szinoptikus evangéliumokhoz
   Az evangélium Máté szerint
   Az evangélium Márk szerint
   Az evangélium Lukács szerint
   Bevezetés Szent János evangéliumához és leveleihez
   Az evangélium János szerint
   Bevezetés Az Apostolok Cselekedeteihez
   Az Apostolok Cselekedetei
   Bevezetés Szent Pál leveleihez
   A Rómaiaknak írt levél
   A Korintusiaknak írt első levél
   A Korintusiaknak írt második levél
   A Galatáknak írt levél
   A Filippieknek írt levél
   A Kolosszeieknek írt levél
   A Tesszalonikiaknak írt első levél
   A Tesszalonikiaknak írt második levél
   A Timóteusnak írt első levél
   A Timóteusnak írt második levél
   A Titusznak írt levél
   A Fielmonnak írt levél
   A Zsidóknak írt levél
   Bevezetés a Katolikus levelekhez
   Szent Jakab apostol levele
   Szent Péter első levele
   Szent Péter második levele
   Szent János első levele
   Szent János második levele
   Szent János harmadik levele
   Szent Júdás levele
   Bevezetés a Jelenések könyvéhez
   Szent János apostol jelenések könyve
Függelék
   Időbeli áttekintés
   Név- és tárgymutató
   Mértékegységek
Térképek
   A patriarchák vándorlása
   A kivonulás és a pusztai vándorlás
   A 12 törzs elhelyezkedése Kánaánban
   Palesztina Jézus korában
A képek jegyzéke

Fordították és magyarázták: Dr. Gál József, Dr. Gyürki László, Dr. Rosta Ferenc, Dr. Tarjányi Béla

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: ,
Kategória: Szerző nélkül

Egy érdeklődő “[eladva] Biblia” könyvre

  1. Fledrich Anita szerint:

    Tisztelt Cím!Érdekelődni szeretnék,hogy a Biblia megvan-e még önöknek?ha igen szeretném megvenni,én pécsi vagyok szóval el tudnék menni érte!Érdekelne még,hogy a José Silva féle agykontroll meg-e van?ha igen,milyen állapotban,és mennyibe kerül.Előre is köszönöm: Fledrich Anita