Bán Tivadarné: Híd- és mélyépítési táblázatok

Ár: 15 000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Bán Tivadarné: Híd- és mélyépítési táblázatok
Oldalszám: 190
Kiadás éve: 1977
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Műszaki
Súly: 338 g
ISBN: 963-10-2110-6

Tartalom

Bevezetés
Statikai és szilárdságtani összefüggések, alapképletek
   Mértékegységek
      Mértékegységek nemzetközi rendszere
      Méretezéseknél alkalmazott mennyiségek megnevezése, jelölése, mértékegysége
      A mértékegységek többszöröseinek és törtrészeinek decimális képzése
   Szögfüggvények
      Szögek szinusza és koszinusza
      Szögek tangense és kotangense
   Statikai és szilárdságtani számításoknál, méretezéseknél alkalmazott összefüggések, alapképletek
      Statikai összefüggések
      Szilárdságtani összefüggések, alapképletek
Közúti hídépítés általános előírásai
   Közúti hidak tervezésének és szerkesztésének általános szabályai
      Közúti hidak műszaki terveinek tartalma
      Alátámasztások megnevezése, jelképes jelölése
      Közúti és vasúti hidak típusai, szerkezeti magassága a nyílás függvényében
      Közúti hidak általános elrendezése és főbb méretei
      Közúti hidak szerkesztési szabályai
   A méretezés általános szabályai
      Az erőtani számítás elvi alapjai
      Az erőtani számítás során figyelembe veendő terhelőerők és mozgások
      Tényleges járműterhek ideiglenes hidak (provizóriumok) méretezéséhez
      Az erőtani számítással szemben támasztott követelmények
   Hidak nyilvántartása
      Hidak nyilvántartása országos közutakhoz
      Hidak nyilvántartása tanácsi közutakhoz
      Hídtörzskönyv
      Hídlap
Építőanyagok átlagos sűrűsége (testsűrűség)
   Fák
   Fémek
   Kövek és kőfalak
   Téglák
   Válaszfalak és vakolatok
   Habarcsok és betonok
   Útburkolatok
   Vasúti vágányok sűrűsége méterenként
   Acéllemezek tömege méterenként
Keresztmetszetek adatai, jellemzői
   Síkidomok jellemzőinek számítási összefüggései
   Négyszög keresztmetszetek méretei, keresztmetszeti jellemzői
   Kör keresztmetszetek méretei, keresztmetszeti jellemzői
   Kör, félkör, felső, valamint alsó és felső részén szélezett kör keresztmetszetek méretei, keresztmetszeti jellemzői
   Állványcsövek adatai, keresztmetszeti jellemzői
   Szegecsek tengelytávolsága
   Feszített csavarok tengelytávolsága
   Idomacélok adati, keresztmetszeti jellemzői
      I-szelvények
      U-szelvények
      Magasgerincű T-szelvény
      Szélestalpú T-szelvény
      Egyenlőszárú szögacélok
      Egyenlőtlen szárú szögacélok
   Gerinclemezes tartó elemeinek inercianyomatéka
      Gerinclemez inercianyomatéka
      Négy darab szögacél inercianyomatéka
      Alsó és felső szögacél vízszintes szárából hiányzó 1 cm széles négyszög inercianyomatéka
      Vízszintes tengelyű szegecslyuk okozta gyöngítés inercianyomatéka
      Felső és alsó övlemezből 1 cm széles négyszög inercianyomatéka
Feszültségek, rugalmassági tényezők
   Hengerelt acélok megnevezése
   Megengedett feszültségek
      Acél megengedett feszültségei
      Nyomott rudak kihajlásra megengedett feszültsége
      Varratok megengedett feszültsége
      Feszített csavarok megengedett terhelése csavaronként és súrlódó felületenként, valamint a palástnyomásra megengedett feszültség
      Szegecsek megengedett feszültsége
      Illesztő csavarok megengedett feszültsége
      Nyers csavarok megengedett feszültsége
      Saru és csukló alkatrészek megengedett feszültsége
   Határfeszültségek
      Fa határfeszültségei
      Kőfalazatok határfeszültségei
      Betonszerkezetek határfeszültségei
   Talajjellemzők és feszültségek
      Talajfeszültségek
      Talajok belső súrlódási szöge
   Rugalmassági tényezők (E)
Statikailag határozott és határozatlan tartók igénybevételei, alakváltozásai
   Állandó keresztmetszetű, statikailag határozott tartók
   Állandó keresztmetszetű, statikailag határozatlan egynyílású tartók
   Clapeyron-egyenletek jobb oldali állandói
   Többtámaszú tartók keresztmetszeti nyomatékai, támaszerők (két egyenlő nyílású tartó)
Vasbeton szerkezetek méretezéséhez szükséges összefüggések és jellemző adatok
   Vasbeton szerkezetek méretezésekor alkalmazott összefüggések
      Vasbeton derékszögű négyszög keresztmetszet és lemez méretezése
      Hajlított vasbeton derékszögű négyszög keresztmetszet méretezése nyomott acélbetéttel
      Fejlemezes vasbeton gerenda méretezése
      Hajlított vasbeton tartó nyírásvizsgálata, felhajlított betonacélok és kengyelek méretezése
      Centrikusan nyomott vasbeton oszlop méretezése
   Cementek
      Magyarországon gyártott cementek új és régi szabvány szerinti megnevezése
      Portland-, kohósalak-portland-, pernye-portlandcementek nyomószilárdsága
      Portland-, kohósalak-portland-, pernye-portlandcementek hajlítószilárdsága
      Szulfátálló portlandcementek fajtái, megnevezésük és jelölésük
      Szulfátálló portlandcementek nyomószilárdsága
      Szulfátálló portlandcementek hajlítószilárdsága
   Betonok, betonacélok jellemzői, határfeszültségek
      Nedves beton súrlódási szöge
      A zsaluzat és beton közötti súrlódási szög értékei
      Betonok határfeszültségei
      Betonacélok minőségi jellemzői
      Beton és betonacélok felületi kötése
      Betonacélok határfeszültsége
      Betonacél és beton határfeszültségek a Vasúti Hídszabályzat alapján
   Vasbeton szerkezetek méretezéséhez szükséges jellemző adatok
      Rugalmasságtan elméletén alapuló méretezés jellemző értékei (Vasúti Hídszabályzat)
      A beton és betonacél redukált határfeszültsége az acélhányad függvényében
      Törési elméleten alapuló méretezéshez relatív magasság, nyomatéki viszonyszám
      Kör keresztmetszetű betonacélok keresztmetszeti területe
      Egy méter lemezsávra jutó betonacél területe
      Betonacélok túlnyújtási hossza, toldása átfogással
      Vasbeton gerendák legkisebb acélszázaléka
      Centrikusan nyomott vasbeton oszlop legkisebb acélszázaléka
      Centrikusan nyomott vasbeton oszlop kihajlástényezői
Előregyártott vasbeton, feszített betontartók műszaki adatai
   A 2-10 m nyílású gerendabetétes közúti hídfelszerkezetek műszaki adatai
      Általános előírások
      A keresztirányú, 1 jelű átfűzött betonacélok táblázata a terhelési osztály, a nyílás és a ferdeség függvényében
      Nyílástól és terhelési osztálytól függő méretek
   Előregyártott vasbeton födémgerendák műszaki adatai
      A gyártmány közös jellemzői
      Építéstechnológiai előírások
      FF-jelű vasbeton födémgerendák adatai
      G-jelű vasbeton födémgerendák adatai
      Gm-jelű vasbeton födémgerendák adatai
   Feszített beton födémgerendák műszaki adatai
      E-jelű feszített beton födémgerendák adatai
      M-jelű feszített beton födémgerendák adatai
   Feszített beton hídszerkezetek szerkesztési szabályai
   Előregyártott előfeszített hídgerendák műszaki adatai
      EHGE 10,60-16,60-70-A adatai
      EHGE 10,60-18,60-70-B adatai
      EHGE 14,60-20,60-90-A adatai
      EHGE 16,60-22,60-90-B adatai

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , , ,
Kategória: Bán Tivadarné

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)