[eladva] Balla Árpád: Történelmi olvasókönyv 6.

Az általános iskola 6. osztálya számára

ELADVA!

Állapot: ***** Balla Árpád: Történelmi olvasókönyv 6.
Oldalszám: 230
Kiadás éve: 1993
Kötés: puha
Nyelv: magyar
Kiadó: Korona
Súly: 335 g
ISBN: 963-8153-21-0

Tartalom

Európa születése
   Sötét középkor? (Gombrich:: Rövid világtörténet fiataloknak c. mű alapján)
   Az új római császár (Tolnai Világtörténelem c. mű alapján)
   Vinland felfedezése (Erdődy János: Küzdelem a tengerekért c. mű alapján)
   Thor-isten visszaszerzi kalapácsát (Germán, kelta regék és mondák című kötet nyomán)
   A hódító arabok (Gombrich: i. m. alapján)
   Mit örököltünk az araboktól? (Márki Sándor: Egyetemes és hazai történelem II. alapján)
   Bizánc fénykora (Kazsdan-Litavrin: Bizánc rövid története c. mű alapján)
Honfoglalás és államalapítás (895-1038)
   Emese álma (Gaál Mózes: Magyar hősök és királyok c. műből)
   A 10. századi magyar uralkodók feltehető sorrendje (Dienes István A honfoglaló magyarok c. munkájából)
   Árpád nemzetségének származásrendje a 10. században (Dienes István: i. művéből)
   Ahová jöttünk… (László Gyula: Árpád népe c. mű alapján)
   Akiket itt találtunk…
      Mondák Szvatoplukról (Tolnai: i. m. alapján)
      A fehér ló mondája (Lengyel Dénes Régi magyar mondák c. művéből)
   Ahogy harcoltunk… (Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar történet I. c. mű alapján)
   Amivel harcoltunk… (László Gyula Árpád népe és 50 rajz a honfoglalókról c. művei alapján)
   A "kalandozások"
      A 910. évi hadjárat (Tolnai: i. m. alapján)
      A magyarok Szent-Gallenben (Lengyel Dénes: Régi magyar mondák c. mű alapján)
      A gyászmagyarok (László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról c. mű alapján)
      Botond párbaja a görög óriással (A Képes Krónikából)
   Az élve eltemetett Tonuzaba (Györffy György: István király és műve, valamint Magyarország története I. c. mű alapján)
   Sarolt fejedelemasszony (Lengyel Dénes: i. művéből)
   Koppány legyőzése (Balázs György: István király – az államalapító c. mű alapján)
   Esztergom, 1011. január 1. (Az első magyar király koronázása) (Szunyogh Szabolcs I. István király című műve alapján)
   A magyar királyi koronázási jelvények (Bakay Kornél: A magyar államalapítás, Csomor Lajos: Magyarország szent koronája, valamint Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények c. művek alapján)
      A Szent Korona
      A koronázási palást
      A koronázási jogar
      Az országalma
      A kard
   Szent István az országba telepedő idegenekről (Szent István és Szent László törvényei c. mű alapján)
   Az egyházszervezés (Történelmi olvasókönyv II. c. műből)
   István szentté avatása (Győrffy György: i. m. alapján)
Európa virágkora (1000-1300)
   A lovagokról (Kulcsár Zsuzsa: Így éltek a lovagkorban c. mű alapján)
      Fegyvernökök és apródok
      A lovaggá avatás
      A lovagvár
      A lovagi fegyverzet
      A lovagi torna
   A középkori faluról (Kulcsár Zsuzsa: i. m. alapján)
      Az úriszék
      A faluközösség
      A falusi ünnepek
   A középkori egyházakról
      Az egyház szervezete, a pápaválasztás (Engel Pál: Beilleszkedés Európába c. mű alapján)
      A kolostorok (Kulcsár Zsuzsa: i. m. alapján)
      "Isten békéje" mozgalom (Engel Pál és Kulcsár Zsuzsa i. művei alapján)
      Canossa-járás (Gombrich: i. m., Gyapay-Megyer-Ritoók: Ki mondta? Miért mondta? és Tolnai: i. m. alapján)
      A keresztes hadjáratok meghirdetése (Pörtner: A Szent Sír hadművelet c. mű alapján)
   A középkori városokról (Kulcsár Zsuzsa: i. m. alapján)
      A városfalak
      Séta a középkori városokban
      Az inasévek
      A középkori "reklám"
Az Árpád-ház uralkodása (1038-1301)
   Gellért püspök vértanúsága (Balázs György: i. m alapján)
   Búvár Kund (Gaál Mózes: i. m. alapján)
   A korona és kard (Lengyel Dénes: i. művéből)
   Szent László győzelme a leányrabló kun felett (Gaál Mózes: i. m. alapján)
   Szent László csodatételei
      A tordai hasadék (Lengyel Dénes: i. művéből)
      A sziklából fakasztott víz (Gaál Mózes: i. művéből)
      Horvátország elfoglalása (Makk Ferenc: Magyarország a 12. században és Bertényi-Gyapay: Magyarország rövid története c. munkák alapján)
   Szent László szigorú törvényei (Szent László második törvénykönyvéből)
   Kálmán és Álmos (A Képes Krónika, valamint Engel Pál: i. m. alapján)
   Dalmácia hódoltatása (Hóman Bálint-Szekfű Gyula: i. m. és Engel: i. m. alapján)
   Könyves Kálmán törvényeiből (Kálmán király törvényeiből)
   Az aradi véres országgyűlés (Lengyel Dénes: i. művéből)
   A Magyar Királyság jövedelmei III. Béla korában (Pénzverés és sóbányászat) (Engel Pál: i. m. alapján)
   Az Árpád-kori falu (Bakay Kornél és László Gyula idézett munkái, valamint a Hogyan éltek elődeink? és Magyarország története I/2. c. művek alapján)
      A falu külső képe
      A földbe ásott ház
      A jurta
      A nemezkészítés
   Hiteleshelyek, oklevelek – Az írásbeliség elterjedése (Engel Pál: i. m. alapján)
   Világi főméltóságok a 13. században (Engel Pál: i. m. alapján)
   Bánk bán
      Bánk bán, ahogy a krónikában fennmaradt… (Lengyel Dénes: i. m.. alapján)
      Bánk bán, ahogy a mai tudósok látják (Magyarország története I/2. – tízkötetes – alapján)
   Az Aranybulla (Hóman Bálint-Szekfű Gyula: i. m. és Engel Pál: i. m. alapján)
   Juliánus barát (Kristó Gyula: Az aranybullák évszázada című mű alapján)
   A muhi csata (Kristó Gyula: i. m. alapján)
   A tatár pusztítás (Szűcs Jenő: A lepusztult ország, 1242 cikke alapján. História 1992/9.)
   Épül Buda vára (A Regélő magyar várak c. mű alapján)
   Bárók egymás ellen Kun László korában (Szentmihályi Szabó Péter: Édua és Kun László c. műve alapján)
Az európai középkor alkonya
   Marco Polo Kublaj nagykán udvarában (Rónaszegi Miklós: Így élt Marco Polo c. műve alapján)
   Postaállomások a tatár birodalomban
   A Nagy Kán kambulaki palotája
   Tell Vilmos (Germán, kelta regék és mondák c. műből)
   Az "Orléans-i Szűz" (Tolnai: i. m. 2. alapján)
   Zsoldosvilág Európában (Ács-Bánó: Nagy Lajos király és Engel: i. m. alapján)
   Hogyan élt Gutenberg János? (Erdődy János: Így élt Gutenberg János és Az emberiség króniája című művek alapján)
Magyarország virágzása és romlása (1301-1526)
   A háromszor megkoronázott Károly Róbert (A magyar királykoronázás feltételei) (Vég Gábor: Magyarország királyai és királynői és Fügedi Erik: Uram, királyom c. művek alapján)
   A magyar ércbányászat kezdetei (Hóman-Szekfű: i. m. alapján)
   Záh Felicián merénylete (Hóman-Szekfű és Engel: i. m. alapján)
   Királyi vendéglátás Visegrádon (Engel: i. m.. és Varga Domokos: Magyarország virágzása és romlása c. művek alapján)
   Az életmentő Lajos király (Lengyel Dénes: i. művéből)
   Nagy Lajos, a lovagkirály (Ács-Bánó: i m. és Engel: i. m. alapján)
   Nagy Lajos két ország trónján (Ács-Bánó: Nagy Lajos király és Engel: i. m. alapján)
   Véres harc a trónutódlásért (Hóman-Szekfü: i. m. alapján)
   A nikápolyi csata (Varga Domokos: i. m. alapján)
   Városaink Zsigmond idején (Granasztói György: A középkori magyar város c. mű alapján)
   A "korponai jog" (Zolnay László: Kincses Magyarország c. mű alapján)
   Piacok, vásárok Budán (Zolnay László: i. m. alapján)
   Rozgonyiné a galambóci csatában (Besnyő Miklós Történetek a középkorból c. mű alapján)
   Kamonyai Simon (Lengyel Dénes: i. művéből)
   Miért szól a déli harang? (Hóman-Szekfű: i. m. alapján)
   Kapisztrán János és a keresztesek (Kulcsár Péter: Kapisztrán János c. műve alapján)
      A dunai ostromzár áttörése
      A keresztesek és vezérük
      Nándorfehérvár, 1456. július 20-21.
      Nándorfehérvár sorsdöntő napja
   Hunyadi László halála (Lengyel Dénes: i. m. alapján)
   Mátyás királlyá választása (Lengyel Dénes: i. m. alapján)
   A kenyérmezei csata (Lengyel Dénes: i. m. alapján)
   Mátyás bevonulása Bécsbe (Fenyvesi László: Katonahistóriák Mátyás király korából c. mű alapján)
   Mátyás udvara
      Séta a budai várban (Bonfini alapján)
      Kirándulás Visegrádra (Oláh Miklós alapján)
      Mátyás és Beatrix esküvője (Fügedi Erik: i. m. alapján)
   Milyen gazdag volt Mátyás király? (Fügedi Erik: A magyar királyság gazdagsága Mátyás korában. História 1983/1. alapján)
   A fekete sereg végnapjai (Fenyvesi László: i. m. alapján)
   Székely Dózsa György a parasztháború vezére (Barta Gábor: Keresztesek áldott népe c. mű alapján)
   Az urak bosszúja (Barta Gábor: i. m. alapján)
   A mohácsi csata (Szakály Ferenc: A mohácsi csata c. mű alapján)
   Hogyan halt meg II. Lajos? (Perjés Géza: Mohács c. műve alapján)
Változó Európa – táguló világ (1450-1649)
   Új idők (Gombrich: i. m. alapján)
   Honnan kapta a "Jóreménység foka" a nevét? (Az emberiség krónikája c. mű alapján)
   Kolumbusz útja (Erdődy János: Küzdelem a tengerekért c. mű alapján)
   Montezuma halála (Gombrich: i. m. alapján)
   Amerikából jöttek (História 1992/5-6. alapján)
   Huszita fegyverek (Erdődy János: Bocskorosok hadinépe c. mű alapján)
   Luther Márton (Gombrich: i. m. alapján)
      Luther Márton fellépése
      A pápai átok
      Luther a Birodalmi Gyűlés előtt
      A német irodalmi nyelv megteremtője
   A Szent Törvényszék (Kulcsár Zsuzsa: Inkvizíció és boszorkányperek c. mű alapján)
      Giordano Bruno
      Galileo Galilei
   Képek a németalföldi szabadságharcból (Márkus István: Európa élre tör c. mű alapján)
      A képrombolók
      Alba herceg rémuralma
   
Anglia kincse (Márkus István: i. m. alapján)
   A török hadsereg (Nagy László: "Megfogyva bár, de törve nem", Teke Zsuzsa: Hunyadi János és kora és Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén c. művek alapján)
A három részre szakadt ország (1526-1868)
   Kőszeg ostroma (Regélő magyar várak c. mű alapján)
   Budát elfoglalja a török (Nemeskürty István: Ez történt Mohács után c. mű alapján)
   György barát meggyilkolása (Nemeskürty István: Elfelejtett évtized c. mű alapján)
   Élet a várban (Zolnay László: i. művéből)
      A várfalak
      A várkapu
      A vár belső területe
      Az aknafigyelők
      A vár népe
   Temesvár-Drégely-Eger
      Losonczy István hősi élete és halála (Nagy László: i. m. alapján)
      Drégely veszedelme (Lengyel Dénes: i. művéből)
      Nem a számon múlik a győzelem (Regélő magyar várak c. mű alapján)
   Zrínyi kirohanása (Lengyel Dénes: i. m. alapján)
   Török-magyar "kis háborúk" (Takács Sándor: Bajvívó magyarok c. mű alapján)
      Lesvetések
      Orrszedések
   Basta ekéje (Hogyan éltek elődeink? c. műből)
   A hajdúk (Zolnay: i. m. alapján)
   Bocskai István a Habsburg-ellenes felkelés élén (Lengyel Dénes: i. m. alapján)
   Fejedelmi udvar Gyulafehérvárott (Bitskey István: Hitviták tüzében c. mű alapján)
   A vizsolyi Biblia
   Magyar zsoltároskönyv
   Rákóczy György, a "bibliás, őrálló fejedelem" (Nagy László: i. m. alapján)
   Epizódok Lórántffy Zsuzsanna életéből (Farkas Emőd: Magyarország nagyasszonyai c. mű alapján)
   Pázmány Péter (Bertényi Iván-Gyapay Gábor: i. m. alapján)
   Végzetes vadászat (Lengyel Balázs: A török Magyarországon c. műből)
   Zrínyi és Frangepán feje a porba hull (Lengyel Dénes: i. m. alapján)
   Gályarab protestáns lelkészek a 17. században (Péter Katalin tanulmánya alapján. História 1981/4.)
   Hátra van még a feketeleves! (Lengyel Dénes: i. művéből)
A török kiűzése Magyarországról. A Rákóczi-szabadságharc (1868-1711)
   Buda visszavétele (R. Várkonyi Ágnes: Magyarország visszafoglalása c. mű alapján)
      Felkészülés az ostromra
      Az utolsó budai pasa
      Ünneplés – pusztulás – újrakezdés
   A katonaság visszaélései a török kiűzése után (Magyarország története 1868-1790/1. – tízkötetes – alapján)
   Az "eperjesi mészárszék" (R. Várkonyi Ágnes: i. m. alapján)
   Munkács hősi védelme: Zrínyi Ilona (Száva István-Vámos Magda: Így élet II. Rákóczi Ferenc c. mű alapján)
   Epizódok a Rákóczi-szabadságharc történetéből
      Rákóczi a bécsújhelyi börtönben (R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt c. mű alapján)
      Szökés a börtönből (mint előbb!)
      Egymásra találás (Száva-Vámos: i. m. alapján)
      A zólyomi párviadal (R. Várkonyi Á.: i. m. alapján)
      Hídépítés Dunaföldváron (R. Várkonyi Ágnes: Így élt Vak Bottyán alapján)
      A trencséni csata (Száva-Vámos: i. m. alapján)
      Rodostótól a kassai dómig (Száva-Vámos: i. m. alapján)

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Balla Árpád

5 érdeklődő “[eladva] Balla Árpád: Történelmi olvasókönyv 6.” könyvre

 1. Szélig János szerint:

  Érdekel a kiadvány kérem tájékoztasson.

 2. pécsi használt könyvek szerint:

  Kedves Ida!

  Sajnos a kommentjét benyelte a weboldal rendszere (tegnap költöztettem át egy másik szerverre), ezért kérem, hogy egy új kommentben adja meg még egyszer az e-mail címét.

  Köszönöm!

  • Szabóné Kószó Ida szerint:

   Kérem jelezze, hogy a megrendelt könyvet (Balla Árpád: Történelmi olvasókönyv 6.) mikor postázza, mert sürgősen szükségem lenne rá.
   Tisztelettel: Szabóné Kószó Ida

  • VÁMK Könyvtár Szabóné Kószó Ida szerint:

   Cím:
   Szabóné Kószó Ida
   VÁMK Könyvtár
   6521 Vaskút
   Petőfi S. u. 118.

 3. TÖRÖK TIBORNÉ szerint:

  SZERETNÉM MEGRENDELNI A BALLA ÁRPÁD ,TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYVET 6.OSZTÁLYOST!POSTAI ÚTON LEVÉLKÉNT!!

  CÍM:TÖRÖK ÁDÁM
  KÁLLÓ
  PETŐFI ÚT 3.
  2175