Balázs Györgyné: Korkép kialakítása a történelemoktatásban

Harmadik, változatlan kiadás

Ár: 1000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: **** Balázs Györgyné: Korkép kialakítása a történelemoktatásban
Oldalszám: 310
Kiadás éve: 1984
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Akadémiai
Súly: 429 g
ISBN: 963-05-3622-6

Fülszöveg

A mű célja annak vizsgálata, hogy az iskolai történelem-oktatás tananyaga mennyiben alkalmas arra, hogy a tanuló személyiségformálásának eszköze legyen. E cél érdekében felhasználja a történelemelmélet, az esztétika, a lélektan különböző ágait és a pedagógiai szociológia legújabb kutatási eredményeit. Kritikailag elemzi a kérdéssel foglalkozó korábbi hazai metodikai irányzatokat, és megvizsgálja a legjellegzetesebb nyugati polgári törekvéseket. Beszámol azokról a kísérleti jellegű vizsgálatokról, amelyekből kitűnik, hogy mit várnak a tanulók a tantárgytól, és milyen történelmi ismereteket szereztek iskolán kívül. Bemutatja, hogy miként lehet ezeket az igényeket, ismereteket és tapasztalatokat felhasználni, élménnyé alakítani és a személyiségformálás eszközévé tenni az iskolai történelemoktatásban. Eközben a történelemoktatás új, az eddiginél hatékonyabb modelljét alakítja ki.

Tartalom

   Előszó
   Bevezetés
A korkép-kialakítás problematikájának történetéből
   A dualista korszak történetoktatásáról
      Kármán Mór a történelemoktatás céljáról
      Márki Sándor és az 1885. évi Történelmi Kongresszus
   A Tanácsköztársaság reformterveiről
   Didaktikai és metodikai nézetek a két világháború között
      A hivatalos magyar didaktikusok a történelemoktatás tárgyáról és céljáról
      A módszertani álláspontok korképértelmezése
      A hazai reformpedagógiai irányzatok a korkép kialakításáról
A korkép mint a tananyag tartalmából következő sajátosság
   A történelem tárgyának egyes sajátosságai az oktatási tapasztalatok alapján
      A marxista történelemoktatás fontosabb eredményei
      A történelem tárgyának leszűkítése
      A faktográfia jelentkezése az oktatásban
   A történelem teljes tartalmának feltárása, a korkép szükségességének történelemelméleti indoklása
      A történelem tárgyáról
      Az objektív történelmi kép szükséglete és értelmezési kísérlete a mai polgári történelem-módszertan egyik ágában
      A társadalmi és történeti törvények viszonyáról
      A társadalmi törvény oki és strukturális oldaláról
      A társadalmi törvények és az emberi cselekvés viszonyáról
      A lehetőség és valóság dialektikája
   A történelem tényeiről
      A történelem tényeinek különböző osztályozási szisztémái
      A történelem tényeinek vizsgálata a történeti hitelesség és nevelő hatás szempontjából
      A történelem tényeinek többértelműsége a tananyag egy tényének elemzésekor
      A dráma és a történelem tényei
   A XX. század története anyagának sajátos problémáiról
   A tananyag értelmezése a példafeltáró oktatásban
   A korkép értelmezése a szaktudomány sajátosságaiból és a tananyaggá formálás követelményeiből adódóan
A korkép kialakításának szükségessége az iskolai megismerés sajátosságaiból következően
   A megismerés különböző módjainak egysége a történelem teljes tartalmának feltárásában
      A történelem tudományos megismerése
      A történelem "történeti" és logikai megközelítéséről
      A tudományos és művészeti megismerés néhány sajátosságáról
   Az esztétikai megismerés és a korkép viszonyáról
      A művészi jellegű megismerés hatása
      A képzetek és a fogalom viszonyáról
   Az intuitív megismerés funkciója, a korkép kialakításában
      Az intuitív megismerés értelmezése
      Az intuíció funkciója az iskolai történeti megismerésben
   Az iskolai történeti megismerés nevelő hatásának feltételei és célja
      Az iskolai történeti megismerés néhány sajátosságáról
      A történelmi érdeklődés forrásai és iránya
      A köznapi tapasztalat szerepe a történeti megismerésben
      A más tárgyakból szerzett részismeretek és a társadalomtól kapott információk szerepe az ismeretszerzésben
   A tantárgy és a tanulók viszonyáról
   Változások a tanulók példaképeinek személyiségjegyeiben
   Az oktatás élménnyé válásának útja az iskolai történeti megismerésben
   A korkép életszerűsége
      Az oktatás életszerűségének tartalmi feltételei
      Az életszerűség mint az oktatás tárgyának alapelve
      A megismerés folyamatának életszerűsége
   A korhűség summája
Pedagógiai tényfeltárásunk módszerei
   Eredményvizsgálat
   Az élménydolgozatokról
   Az 1965-66-os tanévben végzett kísérletek
Utószó a második kiadáshoz
Irodalomjegyzék

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Balázs Györgyné

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)