A képzőművészet és az iparművészet története

Tankönyv a szakmunkástanuló-intézetek (iskolák) I–II. osztálya számára

Ár: 2000 Ft — ÉRDEKEL!

Állapot: *** A képzőművészet és az iparművészet története
Oldalszám: 349
Kiadás éve: 1965
Kötés: kemény
Nyelv: magyar
Kiadó: Tankönyvkiadó
Súly: 874 g
ISBN:

Fülszöveg

Ha meg akarjuk érteni korunk kultúráját és művészetét, tanulmányoznunk kell a múltat. Mai művelődésünk és ennek alkotásai elmúlt korok kultúráinak eredményeire épülnek. Az emberiség történelme során a fejlődés hosszú útját tette meg. A fejlődésnek ez az útja nem volt könnyű, tele volt drámai küzdelmekkel, összeütközésekkel. Éppen ez a küzdelem eredményezte a fejlődést. Ha vissza akarjuk idézni a letűnt korok eseményeit, gazdasági és társadalmi viszonyait, a történelemhez fordulunk; ha az elmúlt idők kultúráját, szellemi életét is meg akarjuk ismerni, akkor művészetüket is tanulmányozzuk. A tudomány és az irodalom mellett a művészet tükrözi legszemléletesebben az egyes történelmi korok kultúráját, gondolat- és érzésvilágát.

Tartalom

Bevezetés
Alapfogalmak
Az ősközösség korának művészete (Az őskor művészete)
A kialakuló rabszolgatartó társadalmak művészete (Az ókori Kelet művészete)
   Egyiptom művészete
   Elő-Ázsia művészete
   India művészete
   Kína művészete
   Az őskor és az ókori Kelet művészetének összefoglalása
A rabszolgatartó társadalmak művészete (Az ókori klasszikus művészetek)
   Kréta-Mükéné művészete
   Az ókori görög művészet
   A Római Birodalom művészete
   Pannonia provincia művészete
   Az ókori klasszikus művészetek összefoglalása
A korai feudalizmus keleti művészete (A korai középkor bizánci és iszlám művészete)
   A bizánci művészet
   Az iszlám művészete
   Bizánc és az iszlám művészetének összefoglalása
A korai és virágzó feudalizmus európai művészete (A középkor román és gótikus művészete)
   A népvándorlás korának művészete
   A román stílusú művészet
   A gótikus stílusú művészet
   A korai és virágzó feudalizmus művészetének összefoglalása
A bomló feudalizmus és a kialakuló kapitalizmus művészete (Az újkor reneszánsz és barokk művészete)
   A reneszánsz stílus művészete
   A barokk stílus művészete
   A reneszánsz és barokk kori művészet összefoglalása
A klasszikus kapitalizmus korának művészete
   A copf stílusú művészet
   A klasszicista stílusú művészet
   A romantikus stílusú művészet
   A XIX. század második felének művészete
   A klasszikus kapitalizmus kora művészetének összefoglalása
A XX. század művészete
   A szecesszió
   A XX. század építészete
   A XX. század szobrászata, festészete és iparművészete
   A XX. század magyar képzőművészete
   A XX. század művészetének összefoglalása
Ornamentika
   Az ornamentika alapfogalmai, alaptörvényei
   Az őskor ornamentikája
   Az ókori művészetek ornamentikája
   Az iszlám és a középkori európai művészetek ornamentikája
   A késő középkor és az újkor kezdetének ornamentikája
   A klasszikus kapitalizmus korának ornamentikája
   A XX. század ornamentikája
Táblák
Térképek
Színes képek

« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »

Címkék: , ,
Kategória: Szerző nélkül

ITT lehet ÉRDEKLŐDNI!

 (kötelező)